#

Berta Espona Barcons 

Antic membre


Berta és llicenciada en Pedagogia (2010) i Màster d’Investigació en Sociologia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona (2013). Té experiència professional com a monitora i formadora en educació en el lleure, educació d’adults, educació intercultural i cooperació al desenvolupament. Del 2012 al 2014 va ser la project manager de la Xarxa de política europea SIRIUS per a l’educació d’infants i joves d’origen immigrant. Actualment col•labora com a técnica d’educació en diferents projectes comunitaris desenvolupats a nivell europeu i català.
Com a investigadora ha participat i continua participant en projectes de recerca sobre avaluació de la transferència, formació contínua, formació en centres de treball (FCT), formació professional dual, formació orientada a la innovació i participació de les comunitats locals del Sud en el marc de projectes de cooperació al desenvolupament.