L’organització de les XXIX Jornades d’Investigació de les Universitats Espanyoles col·labora amb el grup de treball sobre eines per a esdeveniments sostenibles de l’Agència Catalana de Turisme, per tal de mesurar quina ha estat la petjada de carboni generada.

Compartir esta página