El Campus Saludable i Sostenible (Campus SIS) és un projecte que engloba dos plans, el Campus Saludable i el Campus Sostenible. Ambdós van adreçats a totes les persones que estudien i treballen a la Universitat. El Pla Campus Saludable s’inspira en els principis i els valors de la UAB, en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i en la proposta d’actuació de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.CAT), a la qual es va adscriure la UAB el març de 2010. Millorar la salut de la comunitat universitària i promoure entorns i hàbits d’estil de vida saludables són els objectius del Pla.

Compartir esta página