L’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) participa en el Fòrum Mediterrani de la Fundació Anna Lindh 2013 a Marsella en motiu del nomenament de la ciutat francesa com a ciutat cultural europea de l’any 2013.

L’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC), dirigir per la doctora Teresa Velázquez García-Talavera, va tenir l’oportunitat de participar del 4 al 7 d’abril en el Fòrum Mediterrani de la Fundació Anna Lindh 2013 celebrat a Marsella, en motiu del nomenament de la ciutat francesa com a citutat cultural europea per l’any 2013.

La Fundació Anna Lindh, una organització sense ànim de lucre amb seu a Alexandria (Egipte) va ser creada al 2005 amb l’objectiu d’afavorir l’apropament entre les diferentes cultures de la regió mediterrània. El passat mes de març, l’OME va tenir l’oportunitat de participar en la trobada preparatòria del Fòrum celebrat a Barcelona i organitzat pel IEMED. Celebrats cada 3 anys, el Fòrum d’enguany, sota el lema “Ciutadans pel Mediterrani”, s’han concentrat més de 150 organitzaciones i instituciones àmbit mediterrani que, durant 4 dies intensos, han debatut sobre l’estat de la regió mediterrània, fent especial èmfasis en 10 grans àrees temàtiques: cultura i creativitat, espais urbans i ciutadania, mitjans i percepcions, dones, desenvolupament, diversitat, democràcia i societat civil.

Sota l’àmbit de Mitjans i percepcions, l’OMEC va poder compartir amb la resta de participants de la trobada, els projectes d’investigació que porta a terme sobre mitjans de comunicació i la construcció de l’espai euromediterrani. Entre els projectes presentats, es troba el projecte I+D+I, finançat pel Ministeri espanyol d’Economia i Competitivitat (MINECO), titulat “La construcció social de l’espai Inter-Mediterrani i les seves correlacions a l’agenda dels mitjans de comunicació. La informació a la prema i la televisió”.