Professors i estudiants del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD) i del Màster en Mediació Intermediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (MIM) de la UAB participen en la cloenda del projecte “The Euro-Mediterranean Region: Sustainability between people and politics (EU-MeS)”.

Professors i estudiants del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD) i del Màster en Mediació Intermediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (MIM) de la UAB van estar recentment a la ciutat marroquina de Meknès per participar de la cloenda del curs 2012/13 del projecte “The Euro-Mediterranean Region: Sustainability between people and politics (EU-MeS)”.

Dins les activitats de conclusió del EU-MeS en aquest curs, el workshop “Gènere, migració i interculturalitats a la Mediterrània occidental” va reunir investigadors i alumnes de diferents països a la Facultat de Lletres i Ciències Humanes de la Université Moulay Ismail (UMI). Per la UAB, els professors Rafael Grasa, del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, Teresa Velázquez i Ricardo Carniel Bugs, del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, van estar entre els ponents que van presentar temes de reflexió sobre la unitat de la regió euromediterrània i els projectes d’integració i cooperació. Els estudiants també van tenir l’oportunitat de presentar els seus avanços en recerca, enriquint l’intercanvi d’experiències. Així mateix, els participants van realitzar activitats guiades a llocs rellevants per entendre l’historia de la Mediterrània com la ciutat santa de Moulay Idriss, l’antic barri jueu de Meknès,  o les ruïnes romanes de Volubilis.

El EU-MeS està desenvolupat per un consorci de cinc institucions europees: la Universitá Ca’Foscari (Itàlia), la UAB, la Université Paul Valéry, Montpellier 3, i Paris 8 (França) i la School of Oriental and African Studies, SOAS, (Regne Unit). El projecte compta amb universitats col·laboradores de Meknès, Rabat i d’El Oued – Algèria, entre d’altres, i va ser finançat per la Comissió Europea mitjançant el Lifelong Learning Programme (Erasmus Curriculum Development). Cadascuna de les universitats organitzadores ofereixen mòduls de formació online als estudiants de postgrau de les altres institucions, els quals reben continguts complementaris als seus màsters d’origen i opten a un certificat internacional.