New ABC: Networking the Educational World Across Boundaries for Community-Building
         Funding: European Commission. Horizon 2020. Immigration
         Reference: 101004840
         Duration: 2021-2024
        Main researcher UAB: Marta Arumí, PhD

Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity
         Funding: European Commission. Strategic Partnership.
         Reference: KA201-F1A09C19
         Duration: 2020-2022
        Main researchers: Mireia Vargas, PhD; Marta Arumí, PhD

Young Natural Interpreters: Child Language Brokering in Education, Social Services and Healthcare Settings
         Funding: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
         Duration: 2019-2021
         Main researcher: Mireia Vargas Urpí, PhD

Apoderament dels immigrants haitians a Xile a través de la interpretació als serveis públics i la mediació lingüística. Programa pilot de formació i conscienciació.
          Funding: Fundació Autònoma Solidària. UAB
         Duration: 2018-2020
         Main researcher: Marta Arumí, PhD

Expanding Professional Borders. Public Service Interpreting and the Challenges of the New Millenium
         Funding: Direcció General d’Interpretació de la Comissió Europea
         Duration: 2018 – 2019
         Main researcher: Dra. Anna Gil-Bardají

La calidad de la traducción como factor de garantía del proceso penal: desarrollo de recursos al servicio de los intérpretes judiciales de rumano, árabe, chino, francés e inglés. 
         Funding: Ministerio de Economía y Competitividad
         Reference: FFI2014-55029-R
         Duration: 2015-2018
        Main researchers: Carmen Bestué Salinas, PhD; Mariana Orozco-Jutorán, PhD

Problemes i estratègies de traducció i interpretació als serveis públics en l’àmbit socioeducatiu. Estudi de situacions d’interpretació de xinès, romanès i àrab.

         Funding: Ministerio de Ciencia e Innovación
         Reference: FFI2011-23905
         Duration: 2012 – 2014
         Main researcher: Marta Arumí Ribas, PhD

SOS-VICS. Speak out for support
         Funding: European Union. Direcció General de Justícia.
         Duration: 2011 – 2013
         Main researcher UAB: Dra. Marta Arumí

Traduir i interpretar les llengües de la immigració a Catalunya: cap a la formació i acreditació d´una professió emergent.
         Funding: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i Dir.Gral. per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
         Projecte ARAFI (Ajuts de Suport a la Recerca Aplicada i a la Formació Universitària en Immigració)
         Reference: 2010 ARF1 00001
         Duration: 2011 – 2012
         Main researcher: Anna Gil-Bardají, PhD

Traducció i immigració: la formació de traductors i intèrprets per als serveis públics, noves solucions per a noves realitats.
         Funding: AGAUR i D.G. per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
         Projecte ARAFI
         Reference: 2008ARAF100039
         Duration: 2009 – 2010
         Main researcher: Marta Arumí Ribas, PhD