New ABC: Networking the Educational World Across Boundaries for Community-Building
         Entitat finançadora: Comissió Europea. Horizon 2020. Immigration
         Referència: 101004840
         Durada: 2021-2024
        Investigadora principal UAB: Dra. Marta Arumí

Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity
         Entitat finançadora: Comissió Europea. Strategic Partnership.
         Referència: KA201-F1A09C19
         Durada: 2020-2022
        Investigadores principals: Dra. Mireia Vargas i Dra. Marta Arumí

Young Natural Interpreters: Child Language Brokering in Education, Social Services and Healthcare Settings
         Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
         Durada: 2019-2021
         Investigadora principal: Dra. Mireia Vargas Urpí

Apoderament dels immigrants haitians a Xile a través de la interpretació als serveis públics i la mediació lingüística. Programa pilot de formació i conscienciació.
          Entitat finançadora: Fundació Autònoma Solidària. UAB
         Durada: 2018-2020
         Investigadora principal: Dra. Marta Arumí

Expanding Professional Borders. Public Service Interpreting and the Challenges of the New Millenium
         Entitat finançadora: Direcció General d’Interpretació de la Comissió Europea
         Durada: 2018 – 2019
         Investigadora principal: Dra. Anna Gil-Bardají

La calidad de la traducción como factor de garantía del proceso penal: desarrollo de recursos al servicio de los intérpretes judiciales de rumano, árabe, chino, francés e inglés. 
         Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
         Referència: FFI2014-55029-R
         Durada: 2015-2018
        Investigadores principals : Dra. Carmen Bestué Salinas i Dra. Mariana Orozco-Jutorán

Problemes i estratègies de traducció i interpretació als serveis públics en l’àmbit socioeducatiu. Estudi de situacions d’interpretació de xinès, romanès i àrab.

         Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
         Referència: FFI2011-23905
         Durada: 2012 – 2014
         Investigadora principal: Dra. Marta Arumí Ribas

SOS-VICS. Speak out for support
         Entitat finançadora: Unió Europea. Direcció General de Justícia.
         Durada: 2011 – 2013
         Investigadora principal UAB: Dra. Marta Arumí

Traduir i interpretar les llengües de la immigració a Catalunya: cap a la formació i acreditació d´una professió emergent.
         Entitats finançadores: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i Dir.Gral. per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
         Projecte ARAFI (Ajuts de Suport a la Recerca Aplicada i a la Formació Universitària en Immigració)
         Referència: 2010 ARF1 00001
         Durada: 2011 – 2012
         Investigadora principal: Dra. Anna Gil-Bardají

Traducció i immigració: la formació de traductors i intèrprets per als serveis públics, noves solucions per a noves realitats.
         Entitats finançadores: AGAUR i D.G. per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
         Projecte ARAFI
         Referència: 2008ARAF100039
         Durada: 2009 – 2010
         Investigadora principal: Dra. Marta Arumí Ribas