Aquest any la conferència plenària serà a càrrec del professor Juan Carlos Moreno Cabrera (catedràtic jubilat de la Universitat Autònoma de Madrid):

El supremacisme lingüístic en el món acadèmic
La política acadèmica que obliga que unes quantes llengües, fins i tot una de sola, es considerin les úniques acceptables i prestigioses en el món acadèmic està fonamentada de manera implícita en una visió supremacista de les llengües segons la qual hi ha uns idiomes concrets més aptes o adequats que no pas altres per a finalitats determinades. Aquesta visió, mancada de cap justificació lingüística, està directament inspirada i regida pels processos d’imperalisme lingüístic que han ocasionat l’hegemonia d’unes llengües determinades per damunt d’unes altres, que han estat i continuen essent desplaçades, marginades i minoritzades. L’objectiu de la conferència és fer prendre consciència a la comunitat acadèmica de les connexions profundes entre aquesta política i aquells processos que poden fer-nos veure els aspectes ideològics darrere de l’elecció, suposadament lliure, d’unes llengües per damunt d’unes altres considerades científicament o acadèmica menys rellevants.