Óscar Jiménez Serrano

Óscar Jiménez Serrano
Universidad de Granada 
Títol: “La recerca en interpretació de conferències com a pont entre la formació i la professió”

En els darrers anys, la interpretació de conferències ha mostrat un apogeu evident com a àrea independent de recerca, fins a tal punt que avui ja pot assenyalar-se com una de les principals línies de recerca en l’entorn general dels estudis de Traducció i Interpretació.

S’han desenvolupat estudis rellevants amb diferents enfocaments, si bé cal destacar els que incideixen en els aspectes neurolingüístics, en els models cognitius i psicolingüístics, en la qualitat de la producció de l’intèrpret o en les seves destreses, en els factors interculturals i comunicatius, etc. Igualment, certs entorns de treball de l’intèrpret de conferències, com ara els mitjans de comunicació o els tribunals, han rebut una atenció investigadora especial.

A més, la pròpia didàctica de la interpretació s’ha convertit en un dels objectes principals d’anàlisis en aquest àmbit. De fet, l’interès dels investigadors s’ha centrat també de manera específica en la interacció entre la didàctica i la recerca. Tot això ha contribuït a dotar els formadors d’intèrprets d’una pedagogia més sistemàtica i eficaç, fonamentalment en virtut de la Didàctica de la Interpretació Assistida per Ordinador.

L’element tecnològic destaca, precisament, per sobre de tots, gràcies a dos eixos primordials: les tecnologies que permeten millorar el rendiment de l’intèrpret i les tecnologies dissenyades per substituir els intèrprets humans. Concretament, la interpretació de conferències realitzada a distància constitueix el tema de debat més significatiu en tots els fòrums actuals i suposa el major canvi de paradigma des de Nuremberg.

Per tot això, resulta imprescindible comprendre la interrelació existent entre la recerca, la docència i la professió en la interpretació de conferències.

—————————————————-

Óscar Jiménez Serrano és Professor Titular de la Facultat de Traducció i Interpretació i coordinador del Màster en Interpretació de Conferències de la Universitat de Granada. La seva tesi doctoral va rebre el Premi Extraordinari. Té prop de 60 publicacions especialitzades en anglès i castellà (a Argentina, Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia i Perú), entre les quals destaca La traducción técnica inglés-español (2002), l’única monografia existent sobre el tema i recomanada en gairebé tots els centres de formació espanyols del camp, així com en nombrosos centres estrangers. Ha estat investigador o professor convidat a Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estats Units, França, Grècia, Irlanda, Regne Unit i Nova Zelanda, així com en nombroses universitats espanyoles; investigador convidat a la Universitat de Berkeley i professor visitant en el Màster en Interpretació de Conferències del Monterey Institute of International Studies de Califòrnia, el principal centre de formació d’intèrprets dels Estats Units.

Ha estat coordinador de programes de doctorat i del màster Traducció, Interpretació i Tecnologia de la Universitat Menéndez Pelayo, i és director del grup de recerca TRADINTEC (Traducció, Interpretació i Tecnologia). Ha estat investigador dels projectes CEVU (Collaborative Virtual European University) i OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe) de la Unió Europea. Té gairebé 30 anys d’experiència professional com a traductor i intèrpret per als principals organismes (Unió Europea, ONU, UNESCO, Interpol, Comitè Olímpic Internacional) i empreses (Microsoft, Vodafone, Banc Santander, AT&T, Pfizer) mundials, la qual cosa li ha permès exercir el seu treball per tot el món (Europa, Àfrica, Orient Pròxim, Amèrica i Àsia).

La seva feina com a intèrpret ha estat difosa en ràdio i televisió i, des de fa dotze anys, és intèrpret dels Premis Príncep (avui Princesa) d’Astúries per a la Fundació creada per S. M. el Rei Felip VI. Ha interpretat algunes de les persones més influents del món: monarques, presidents, premis Nobel, líders de les principals empreses tecnològiques (Microsoft, Google, Twitter), i reconeguts artistes, escriptors i esportistes. En aquests darrers anys, la seva principal especialització docent i investigadora s’ha centrat en la intersecció de la interpretació amb les noves tecnologies, i ha estat convidat a impartir tallers i seminaris especialitzats sobre el tema en diverses institucions espanyoles i europees, entre les quals cal destacar l’Imperial College i el University College de Londres, o l’Associació d’Intèrprets de Conferència d’Espanya.