Aquest simposi s’adreça a estudiants de màster i de doctorat, o a persones que, després del doctorat, tot just hagin encetat la seva carrera en l’àmbit de la recerca. L’objectiu del simposi és oferir-los un espai d’intercanvi d’idees, un fòrum on presentar la recerca que duen a terme en l’àmbit de la traducció, la interpretació, els estudis interculturals o els estudis de l’Àsia Oriental. 

Es valoraran especialment les ponències relacionades amb les línies de recerca del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB: 

Traducció i interpretació

 1. Traducció de textos especialitzats.
 2. Traducció de textos literaris. 
 3. Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació. 
 4. Interpretació. 
 5. Tradumàtica. TIC aplicades a la traducció. 
 6. Formació en traducció i interpretació. 
 7. Història de la traducció i la interpretació. 
 8. Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació. 
 9. Textualitat i traducció. 
 10. Cognició en traducció i interpretació.
 11. Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació.
 12. Gènere i traducció.
 13. Metodologia de la recerca en traducció i interpretació.

Estudis de l’Àsia oriental 

 1. Llengua i literatura de l’Àsia oriental.
 2. Sociedad, Política i relacions internacionals de l’Àsia Oriental
 3. Cultura, pensament i interculturalitat de l’Àsia oriental.
 4. Economia de l’Àsia oriental.


Les llengües del simposi seran: català, castellà i anglès.
Les propostes de les comunicacions seran avaluats per membres del comitè científic del simposi. 
Les comunicacions no hauran de durar més de deu minuts, per tal que després de cada sessió es disposi de prou temps per a les preguntes i els comentaris dels assistents. 
No es publicaran actes. S’expedirà un certificat a tothom qui s’hi hagi inscrit i hagi assistit al simposi i un segon certificat a qui hi hagi presentat comunicació. 

INSTRUCCIONS PER A LA REDACCIÓ DE LES PROPOSTES

Per redactar la proposta cal seguir el model que trobareu a continuació. 

El nom de l’arxiu ha de ser: cognom_nom_simposi_2024.docx 

TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ

NOM I COGNOM(S) DE L’AUTOR O DE L’AUTORA 

Departament, Universitat (no utilitzar acrònims), email de l’autor o de l’autora 

La proposta ha de tenir un màxim de 300 paraules i s’hi han d’incloure els aspectes més rellevants del treball: l’objectiu de l’estudi o de la recerca, l’àmbit en el qual es desenvolupa, la metodologia emprada, els resultats més importants que s’hagin obtingut i les principals conclusions. 

Paraules clau: entre 3 i 5