La Unitat de Patologia Murina i Comparada (UPMiC) forma part del Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser creada l’any 2006 per donar suport científic de anatomia patològica veterinària a investigadors en qualsevol camp.  La UPMiC ofereix els seus serveis d’anàlisi histopatològic als investigadors i les entitats públiques o privades que ho sol·licitin.

Equip

El servei està format per patòlegs veterinaris que tenen una dilatada experiència en el diagnòstic anatomopatològic general i especialitzat en models animals de malalties.

Personal tècnic específic

En l’actualitat la UPMiC està formada per tres patòlegs amb experiència en diagnòstic en patologia veterinària i especialitzats en patologia murina, neuropatologia i dermatopatologia:

Martí Pumarola (DVM, PhD, DECVP)
Rosa M. Rabanal (Biòloga, PhD)
Dolors Fondevila (DVM, PhD, DECVP)

Tècnic especialista de suport a la recerca.
Ester Blasco (Veterinària, MSc)