Independentment de l’espècie animal es realitza una necròpsia complerta amb descripció/valoració de totes les troballes macroscòpiques de les quals es prenen registres fotogràfics. Seguidament es procedeix a la presa de mostres seguint les instruccions del sol·licitant i en funció de les troballes macroscòpiques. A més del ratolí, a la UMPiC també realitzem aquests estudis en altres animals de laboratori (conill, rata, conillet d’índies, etc.) i d’altres espècies com animals de companyia (gos, gat, cavall, etc.), exòtics (rèptils, peixos, amfibis, etc.) i de granja (remugants, suids, aus, etc.).