Depenent dels requeriments del sol·licitant i de les troballes macroscòpiques detectades durant la necròpsia es procedeix al processament de teixits. Aquest pot incloure:

  • Fixació en formalina i inclusió en parafina.
  • Fixació ultraestructural en solució de fromaldehid / glutaraldehid.
  • Congelació ràpida en criomotlles amb OCT.
  • Congelació ràpida sense matriu.
  • Altres a convenir.