A continuació es detallen les tècniques que rutinàriament es fan servir al nostre laboratori. Hi ha però, d’altres tècniques que tot i que no les fem nosaltres de forma regular si que de vegades demanem a laboratoris que es troben al nostre mateix centre.

Tincions histològiques de rutina i especials: hematoxilina/eosina (H/E), tricròmica de Masson, Kluver-barrera (KB), Periodic acid Schiff (PAS), Pearls, etc.

Impregnacions argèntiques: grocott, methenamine, etc.

Tècniques d’immunohistoquímica:

 • Citoqueratines
 • Laminina
 • Vimentina
 • Col·làgens
 • Actines
 • GFAP
 • Neurofilaments
 • Olig2
 • CD3
 • CD20
 • CD31
 • Factor VIII
 • Ubiquitina
 • HSPs
 • Neospora
 • Toxoplasma

Altres, pregunteu.
Tenim més de 150 anticossos posats apunt en diferents espècies. També posem a punt anticossos sota demanda.

Ultraestructura:

 • Estudi de semifins tenyits amb Blau de Toluidina.

Estudi d’ultrafins per microscòpia electrònica de transmissió.