Com es pot fer un pla de gestió de dades?

El Grup de Treball de Suport a la Recerca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha desenvolupat l’eina Pla de Gestió de Dades de Recerca comuna per a totes les universitat catalanes. Aquesta eina gratuïta us permet confeccionar pas a pas el vostre pla i presenta una ajuda contextualitzada amb exemples que us pot ser […]

Què és un pla de gestió de dades?

El pla de gestió de dades o DMP en les seves sigles en anglès (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte i resumeixen les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també, i molt important i no […]

Què són les “dades”?

Segons la definició que fa la Comissió Europea al Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon2020, les dades de recerca (també conegudes com a dades primàries) són les que fan referència a la informació, factual o numèrica, recollida per ser examinada i considerada i que serveix de base per al […]

Engego una nova recerca i m’aniria bé poder usar dades recollides en un treball anterior. Com ho puc fer?

Les dades provenen d’un treball de recerca propi realitzat anteriorment, llavors: Si les dades no eren de caràcter sensible i encara les teniu o estan dipositades en un repositori, llavors podeu recuperar les dades Si les dades eren de caràcter sensible i es van haver de destruir, llavors cal reiniciar de nou la recollida de […]

Què haig de fer amb les dades un cop he acabat la recerca?

Sempre que l’ajut hagi estat finançat amb fons públics tant estatals com europeus, un cop acabada la recerca els conjunts de dades que se’n puguin derivar han de ser dipositat en un repositori d’accés obert. Tot i així hi ha algunes excepcions: Quan es tracta de dades sensibles o de caràcter personal. Aquestes dades, de […]