Unes 80 persones van participar a la conferència del projecte “Enfortiment de la funció de servei públic audiovisual als països del Mashrek i el Maghreb”

El consorci format per l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) i l’Institut Panos París, va organitzar els dies 9 i 10 de desembre la conferència internacional “L’hora del canvi per a les televisions públiques àrabs”, a la ciutat d’Amman, Jordània. Aquest és un dels 8 països del sud de la Mediterrània que forma part del projecte d’Enfortiment de la funció de servei públic audiovisual als països del Mashrek i el Magheb”, finançat majoritàriament per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

A la trobada d’Amman es van presentar els resultats dels estudis nacionals, i es va poder constatar que malgrat les diferències entre els països, hi ha algunes mancances constants a la regió respecte el servei públic audiovisual. Entre elles, l’escassa representació de la diversitat social, poca atenció a les qüestions de gènere i sobretot absència de veus femenines. Falta de participació de l’oposició política o greus dificultats per a la creació d’organismes independents de regulació i control audiovisual.

L’objectiu de la conferència era explicar els resultats dels informes nacionals, i recollir opinions, propostes i idees per a la redacció de la síntesi regional. Així, a la conferència hi van participar no només els equips de treball del projecte, sinó també professionals de la comunicació, del món acadèmic i de diverses institucions relacionades amb la comunicació als països participants.

Pel que fa a les propostes recollides, la principal va ser la necessitat de crear un marc legal que estableixi què és el servei públic audiovisual i reguli el funcionament de les televisions públiques. Amb aquest objectiu, un altre més complex: la creació d’organismes reguladors independents, amb capacitat de controlar els ens audiovisuals i garantir l’acompliment de la funció de servei públic.

Una altra de les propostes destacades va ser la necessitat d’una nova formació per als professionals de la comunicació. L’objectiu és que els i les periodistes es formin en els valors de la responsabilitat social del periodisme i el servei públic abans d’accedir als llocs de treballs.

En general, els representants dels diferents països van coincidir en assenyalar que les mancances democràtiques dels governs dels països del sud de la Mediterrània dificultaran l’establiment de mitjans públics i democràtics.

Més informació sobre el projecte i la conferència a http://omec.uab.cat