L’edició crítica, traduïda i comentada, del text mitogràfic d’Eratòstenes de Cirene (Eratosthène de Cyrène, Catastérismes, a cura de Jordi Pàmias i d’Arnaud Zucker) en el marc de la col·lecció Budé-Les Belles Lettres ha aparegut a finals de 2013. Des de la traducció al castellà de José R. del Canto (Madrid, 1992), s’han anat succeint diverses edicions crítiques i traduccions dels Catasterismes al castellà, català, francès, italià, anglès i alemany. I tot això en un període de temps d’una vintena d’anys, cosa que revela un interès renovat en la figura i l’obra d’Eratòstenes. Amb prou feines traduït en època moderna, aquest opuscle astronòmico-mitològic, en canvi, fou objecte d’aferrissades controvèrsies en l’entorn universitari alemany de les darreries del s. xix. El final del darrer segle, doncs, ha experimentat igualment un revival eratostènic —això sí, des de perspectives científiques, historiogràfiques i culturals del tot diferents del s. xix. L’interès per aquest text ens ha convençut de la necessitat de celebrar un col·loqui internacional sobre els Catasterismes d’Eratòstenes i la seva recepció. Amb aquest encontre en fem el propòsit de:

  • Discutir les diferents tradicions acadèmiques i científiques que s’han dedicat a Eratòstenes i a l’opuscle astronòmico-mitològic
  • Descriure el paper de les traduccions modernes de l’obra dintre les respectives tradicions editorials i literàries.
  • Compartir amb altres editors i traductors l’experiència d’escometre un text com els dels Catasterismes —motivacions, expectatives, dificultats…
  • Oferir suport als filòlegs que actualment tradueixen els Catasterismes a altres llengües (grec modern i portuguès)