Professor Agregat (Filologia Grega)
Adreça postal: Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana 
Edifici B Campus de Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
a/e: jordi.pamias@uab.cat  / Telèfon: +34 93 586 83 91 / Fax: +34 93 581 311
Despatx: B7/134

Línies de recerca

a/ Mitografia grega: crítica textual i comentari
b/ Religió i mitologia gregues
c/ Historiografia fragmentària: mite i logos
d/ Edició crítica: Eratòstenes de Cirene, Ferecides d’Atenes, Acusilau d’Argos

IP del Projecte “Los mitos en Grecia: edición y comentario de los mitógrafos antiguos” (FFI2010-16301). 

Tria de Publicacions

(publicacions i cv complet al Perfil investigador de la meva pàgina web personal)


1. “Eratóstenes contra Aristóteles: los orígenes rituales de la tragedia”, Kernos 14 (2001) ps. 51-59 [pdf].
2. “Dionysus and Donkeys on the Streets of Alexandria: Eratosthenes’ Criticism of Ptolemaic Ideology”, Harvard Studies in Classical Philology 102 (2004) ps. 191-198 [pdf a jstor].
3. Eratòstenes de Cirene, Catasterismes. Introducció, edició crítica, traducció i notes, Barcelona, Fundació Bernat Metge (2004) [google books]
4.”Dumézil, el perro y la jabalina. Un mito de transferencia”, Revue des Etudes Anciennes 108 (2006) ps. 483-492.
5. “Les Catastérismes d’Eratosthène comme manuel mythographique”, in Ch. Cusset & H. Frangoulis (ed.), Eratosthène : un athlète du savoir, Saint-Etienne (2008) ps. 67-74 [google books]
6. “Eratosthenes and the Women: Reversal in Literature and Ritual”, Classical Philology 104 (2009) ps. 208-213 [pdf a jstor]
7. “Eustochios (738)”; “Eratosthenes (745)”; “Demetrios (777)”, in Ian Worthington (ed.), Brill’s New Jacoby, Leiden, 2009 [Brill online]
8. Jordi Pàmias (ed.), Parua Mythographica, Oberhaid (2011) ps. 1-10 [un fragment de la introducció]
9. “Incorruptible Socrates? (Pl. Smp. 219e and Acus. frag. 22)”, Hermes 140 (2012) ps. 369-374 [pdf a ingentaconnect]
10. “Phaedrus’ Cosmology in the Symposium: A Reappraisal”, Classical Quarterly 62 (2012) ps. 532-540
11. Eratosthène de Cyrène, Catastérismes. Introduction, édition critique, traduction et notes de Jordi Pàmias et Arnaud Zucker. Collection Budé-Les Belles Lettres, Paris, 2013. Prix Raymond Weil 2014. Ressenya de Pierre Schneider a BMCR (2014.07.46)
12. “The Reception of Greek Myth”, in Lowell Edmunds (ed.), Approaches to Greek Myth. Second Edition, Baltimore, 2014 (ps. 44-83)
13. “Acusilaus of Argos and the Bronze Tablets”, Harvard Studies in Classical Philology 108 (2015) [en premsa].