El Simposi Apollodoriana s’organitza i se celebra en el marc del projecte sobre mitografia grega, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación “Los mitos en Grecia: edición y comentario de los mitógrafos antiguos” (FFI2010-16301). Sota l’epígraf mitografia s’apleguen un conjunt d’escrits en prosa que transmeten reculls sistemàtics de narracions mítiques, seguint criteris diferents i amb finalitat principalment informativa o erudita, datables, sobretot, en darrers temps de l’hel·lenisme i en els primers segles de l’edat imperial. Els seus predecessors són els anomenats logògrafs del segle v aC. A diferència d’aquests, que seleccionen i depuren les versions dels mites amb una actitud propera a la dels filòsofs físics (així Hecateu de Milet), a voltes des de les seves ciutats estant (Acusilau des d’Argos, Ferecides des d’Atenes), com a fonts de la història dels orígens, i dels atidògrafs dels segles iv i iii, que recerquen −i manipulen− les llegendes locals sobre institucions i costums, els reculls dels mitògrafs tenen com a finalitat immediata la informació dels lectors en l’abundant tresor mític dels grecs, enriquit al llarg dels segles pels successius tractaments literaris. Tret d’aquesta voluntat expositiva, els texts mitogràfics no formen un grup homogeni pel que fa als continguts i a la forma, la qual cosa fa que la integració en un capítol dels nostres manuals, com a gènere o com a subgènere literaris, no sigui gaire fàcil. Per altra banda, ben sovint les dates són difícils de determinar, la identificació dels autors no és segura, i a voltes ens les havem amb textos pseudoepigràfics, com ara justament el text que constitueix el centre de debat del present Simposi.

Llegir més