Adreça postal: Institut El Suí
C/ Penyafort s/n, Cardedeu
a/e: daniel.ramon@uab.cat / Telèfon +34 93 844 43 22

Línies de recerca

a/ Mitografia grega
b/ Heraclit Al·legorista (o Rètor)
c/ Diccionari Grec-Català

Tria de publicacions

1. Heraclit el Mitògraf. Edició crítica, traducció i comentari, Diss. Universitat Autònoma de Barcelona (2009) [tesi en xarxa].
2. “Heraclit el Mitògraf: noves dades per a la datació de la seva obra” Faventia 30 (2008) [pdf].
3. “Secrets que amaguen els escolis. Algunes claus per entendre el Peri Apiston d’Heraclit el Mitògraf”, in E. Borrell; P. Gómez (ed.), Artes ad humanitatem. Vol. 1, Barcelona (2010), ps. 79-84.
4. “Problemas textuales de las Quaestiones Homericae de Heraclito el Rétor: tres ejemplos”, in Jordi Pàmias (ed.), Parua Mythographica, Oberhaid (2011), ps. 183-190.
5. “Mitógrafos y Progymnasmata. Paléfato, Heraclito el Mitógrafo y el Anónimo Vaticano como ejercicios de retórica”, Euphrosyne 39 (2011), ps. 277-284.
6. “La tradición manuscrita de las Quaestiones Homericae”, Actas del Congreso de la SEEC, Logroño [en premsa]