1. Petició al Síndic de Greuges (28/02/2012)
  2. Resolució del Síndic de Greuges (15/03/2012)
  3. Carta tancada a la Junta de PAS-F (01/03/2012)
  4. Proposta de funcionament per a la Junta de PAS-F . (La resta de seccions sindicals de la Junta ni tan sols van acceptar posar-la a l’ordre del dia. Van votar en contra d’admetre-la en data 12/04/2012.)
  5. Propostes d’horaris (23/04/2012)
  6. Sol·licitud d’arbitratge al Síndic de Greuges (23/04/2012)
  7. Petició d’arbitratge del síndic de greuges al president de la JPAS funcionari  (03/05/2012)
  8. Resolució de l’arbitratge del Síndic de Greuges (07/06/2012)
  9. Interpretació punt 3c arbitratge Síndic de Greugues (28/06/2012)