Assemblea 29/09/2022

Què PAS-s-A a la UAB?

Després de més d’un any de negociacions finalment la Junta i el Comitè donaven per tancat l’acord sobre teletreball. Es va decidir convocar una assemblea mixta (en format telemàtic i presencial) i conjunta (PAS laboral i PAS funcionari).

Les previsions no es van ajustar a la realitat ja que es va reservar l’Auditori de Lletres perquè es preveia molta presencialitat i no va ser així, la majoria de persones es van connectar de forma virtual, la qual cosa creiem que ens ha de servir per fer-nos un replantejament de cara al futur.

Altres assemblees anteriors que s’havien fet en format virtual havien anat força bé, en canvi en aquesta hi va haver molts problemes de so, de connexions, la càmera no enfocava la Mesa sinó als assistents i tot i la preparació prèvia del plantejament de la sessió hi va haver manca de temps, intervencions molt repetitives i la sensació és que moltes persones van sortit amb tants dubtes com abans d’entrar-hi.

ADT va proposar que a la Mesa estiguessin el president del Comitè i la presidenta de la Junta, el secretari de la Junta i la secretària del Comitè en comptes de representants de totes les seccions sindicals per evitar que cadascú parlés des de la perspectiva sindical pròpia i que es fes des de la unitat. Hi havia moltes discrepàncies pel sistema de votació i sobre la votació dels 4 acords de forma conjunta, cosa que també va portar algunes discussions durant les intervencions que es van fer.

Per nosaltres, la votació amb l’e-formulari és correcta i no ens genera cap desconfiança. Sobre la votació conjunta dels 4 acords, entenem que era una estratègia per assegurar la seva aprovació.

Els 4 acords són:

Desconnexió digital

Acord per al desenvolupament del Teletreball del Personal ’Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona

Addenda a l’Acord per al desenvolupament del Teletreball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona

Acord entre l’Equip de Govern, la Junta de Personal Funcionari i el Comitè d’Empresa del PAS de la UAB sobre la flexibilització de la jornada partida del PAS

Per nosaltres, els 4 acords són molt millorables i en concret l’addenda a l’acord de teletreball ens sembla un despropòsit ja que els horaris i la presencialitat que es proposen als serveis impossibiliten la jornada continuada, creen molts greuges comparatius i, no ens enganyem, totes sabem que no podrem teletreballar 3 dies a la setmana.

El resultat final de la votació és que s’han aprovat els acords per un 64% del PAS. Ara s’haurà de constituir la comissió de seguiment i començar a lluitar per tots els previsibles problemes que sorgiran.

Nosaltres seguim en la nostra línia de saber QUÈ PAS-s-A

Acord departaments i instituts: situació actual 02/05/2022

Hi ha hagut persones que ens han fet arribar el seu descontent entre el personal de departaments i instituts, perquè com ja suposàvem, són més les persones perjudicades que les beneficiades. La resolució de la gerència sobre la implementació del model de suport administratiu a departaments i instituts de la UAB posa en evidència, una vegada més, que algunes places s’adjudiquen a dit. Des d’ADT, vam signar l’acord perquè es va ratificar en assemblea, però ja preveiem disfuncions.

La fórmula de posar a dit queda palesa, una vegada més, en el nou acord de cobertures temporals que la gerència vol que negociem. Des d’ADT, sempre ens hem manifestat totalment en contra d’aquest sistema i defensarem sempre la igualtat, mèrit i capacitat.

Selecció

Comentar-vos una vegada més que des de la Junta de PAS-F estem tots d’acord en què, les entrevistes de tots els concursos interns no han de ser eliminatòries ja que així queda recollit al manual de Selecció que s’aplica en els concursos. Portem molts mesos fent constar en acta el nostre desacord cada vegada que formem part d’un tribunal de selecció. Recordar-vos que les persones candidates són les úniques que teniu potestat per poder-ho denunciar i que si algú decideix fer-ho comptarà amb tot el nostre suport.

D’altra banda portem anys demanant la negociació d’un nou manual de Selecció i per molt que se’ns diu que s’està programant, mai es fa realitat.

Oposicions escala administrativa (C1) i de gestió (A2)

Avui han sortit les llistes de les persones aprovades a l’escala administrativa: les nostres més sinceres felicitacions als que heu agafat plaça i als que no, de ben segur que tornarem a tenir aviat. Recordeu que encara estan actives i en curs tant les oposicions de C1 com les d’A2. Fins que no acabi cada procés no farem una valoració global de cadascun per tal de no perjudicar les persones que continuen concursant. Només recordar-vos que els membres de la Junta que formen part de cada procés estan sempre en minoria.

Temes històrics pendents

Tenim pendents dos temes que sembla que no interessen a ningú, perquè afecten només a una minoria, i que nosaltres volem desencallar:

·         Interins que porten més de 10 anys a la casa i no tenen el batxillerat per poder-se presentar a les oposicions C1. Van entrar com a auxiliars administratius i si haguessin hagut oposicions d’auxiliars ja serien funcionaris. Després amb cinc anys de servei i un curs o amb 10 anys de servei podrien haver accedit a l’escala administrativa. No és just que ara de cop se’ls arraconi i no puguin ser funcionaris de carrera amb plaça pròpia i hagin d’anar voltant d’un lloc a un altre.

·         Funcionaris de carrera als quals se’ls va fer renunciar a la seva plaça per poder-se traslladar (quan en alguns casos se’ls guarda la seva plaça d’origen quan fan una comissió de serveis dins la mateixa escala) i porten anys voltant d’un lloc a un altre sense tenir cap plaça.

Eleccions a la Junta de PAS Funcionari

Al mes de juny tenim eleccions a la Junta de PAS-f (sí, ja han tornat a passar 4 anys!!) i per tant us demanem el vostre recolzament per a la nostra candidatura. Necessitem el vostre suport perquè volem continuar lluitant pels vostres drets i volem que a la Junta hi hagi pluralitat.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUÈ PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Teletreball, horaris de servei i desconnexió digital (23/02/2022)

Dimecres, 23 de febrer de 2022, la Junta de PAS Funcionari i el Comitè d’Empresa han convocat una assemblea conjunta, en format virtual i presencial, per parlar de temes que tenim sobre la taula amb la Gerència.

En primer lloc, agrair-vos a totes i tots la vostra assistència, ha estat tot un èxit. Hem comptabilitzat unes 50 persones a la Sala d’Actes de la Facultat de Dret, i unes 360 en format virtual.

Hem parlat de les qüestions següents, i s’han resolt les preguntes que hem rebut, tant presencial com virtualment:

Teletreball

o    Diferència entre teletreball i treball a distància. Portem dos anys fent teletreball? Doncs no, segons el Gerent, fins ara hem fet treball a distància. Quina diferència hi ha? El teletreball implica arribar a uns objectius. El treball a distància, en canvi, implica, fer la mateixa feina que a la universitat, però en un altre lloc i només ha estat una excepció a causa de la situació de pandèmia que estem vivint.

o    El teletreball es planteja perquè tots el puguem aplicar-lo, i si es denega no podrà ser discrecional: s’haurà de fer per escrit i de forma justificada. Per aquest motiu,  es crearà un grup de seguiment que hi treballarà.

o    Ha sorgit molta inquietud pel que fa als cursos de formació sobre teletreball. Les persones que ja els han fet, no els hauran de repetir, però sí caldrà que facin els que els manquin. En total seran unes 15 hores.

o    La negociació sobre el teletreball està encallada en una qüestió de fitxatge. Es pretén que es fitxi, de la mateixa manera que presencialment, però sense tenir en compte les hores que es facin. Es facin 5 o es facin 9, se’n computaran 7: la jornada teòrica.

o    Junta i Comitè estan lluitant per arribar a gaudir del teletreball a temps parcial; és a dir, que en una mateixa jornada es pugui fer fitxatge a la universitat, i la resta fer teletreball; en aquest sentit, no hi ha postura d’acostament per part de la gerència.

o    S’ha parlat d’especificar quins llocs són teletreballables, però això no hauria de ser subjectiu, perquè tothom hauria de poder fer-lo. Definir el teletreball a les places passaria per modificar l’RLT, i la gerència no està per fer-ho. Es parla de feines, no de llocs de treball.

La gerència fa anys que no té objectius però el PAS tindrà objectius!

 • Horaris de servei

o    Fa ja temps, la gerència de la universitat vol fixar uns horaris de servei vàlids a tot el campus. En tornar de vacances, al setembre, van arribar a algunes administracions de centre, que els van donar com a vàlids, però no estan negociats ni aprovats. Es parla de fixar una presencialitat, per àmbits, i segons el nombre de persones que hi treballin, però hi ha una absoluta manca de transparència i concreció. No se sap com es vol actuar a unitats on hi ha una sola persona, departaments interfacultatius o serveis unipersonals.

Ja veurem com va això perquè té pinta de satisfer algunes caprici personal o de pleitesia docent.

 • Desconnexió digital

o    En aquest sentit no hi ha cap discrepància, i es signarà un acord sense cap problema.

Ha quedat palès que una persona pot rebre un correu electrònic, vista la gran varietat d’horaris que hi ha ara mateix a la universitat, però en cap cas té l’obligació de llegir-lo ni donar resposta fins que comenci la seva jornada laboral. És extensible a tots els mitjans de comunicació actuals: trucades, correu electrònic, teams, etc.

Queda totalment prohibit trucar als telèfons personals, tant dins com fora de l’horari laboral: una cosa és donar-los per un ús puntual, i un altre convertir-ho en una obligació personal.

No es podrà convocar ningú fora del seu horari laboral, amb especial menció per al personal de tarda, que sol veure com es vulnera aquesta condició.

Què ja era hora, per cert! La llei és de 2018!!!

Si et sorgeix qualsevol pregunta o necessites cap aclariment, no dubtis a escriure’ns!

Estem a l’espera que Comunicació migri a WordPress però nosaltres estem treballant per estrenar nou blog, on esperem puguis trobar tot allò que et pugui fer falta.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Més notícies d’actualitat novembre 2021….

1.       Dilluns, 22 de novembre, va tenir lloc l’assemblea del PAS-F per votar l’acord de la reclassificació de C16 a C18, a càrrec dels fons addicionals. L’acord es va aprovar i en els propers dies el signarem perquè pugui presentar-se al proper Consell de Govern.

2.       Dimarts, 23 de novembre, va tenir lloc l’assemblea del PAS-F per votar l’acord del nou model de departaments i instituts. Finalment, la Junta va convocar tot el PAS-F i com l’acord es va aprovar, ADT signarà per mandat de l’assemblea.

Com ja hem anat comunicant durant tot aquest temps, ADT creu que aquest acord beneficiarà i perjudicarà en parts iguals al personal afectat. En l’assemblea ja es van plantejar molts problemes que comportarà l’aplicació de l’acord, tot i això, l’hem defensat perquè és la postura majoritària de la Junta.

1.       La Junta de PAS-F hem tancat la negociació del calendari laboral per a l’any 2022. Com a novetat per aquest any, les hores d’assumptes particulars que no s’hagin pogut gaudir el 2021 es podran gaudir fins el 8 d’abril de 2022.

2.       Aquesta setmana hem tingut una darrera negociació sobre el procés d’oposicions A2 (estabilització, accés lliure i promoció interna) i finalment, un cop apropades postures, tancarem un acord in extremis per a les oposicions d’estabilització, supeditat al consens per decidir els membres del tribunal.

L’acord per a les oposicions d’accés lliure i de promoció interna el presentarem en una propera assemblea per a la seva ratificació.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Notícies d’actualitat novembre 2021

Doncs pas-sen algunes coses.

Volem informar-vos de l’estat actual de les negociacions i properes assemblees.

Hi ha dues propostes d’acord que han de ser aprovades i ratificades en assemblea:

 1. El pas de tot el personal administratiu, C16 a C18 a càrrec del fons addicional de la UAB.
 2. El nou model de departaments.

Amb motiu de la situació actual de la COVID-19, la Junta ha decidit, per unanimitat, que les assemblees no siguin encara presencials. A més, la Junta ha tingut en compte que la majoria de persones fa alguns dies de treball a distància que dificultaria encara més la presencialitat en una assemblea.

Per tant, ara que tornem a tenir accés al programari després de l’atac informàtic, es farà per Teams, tot i que des d’ADT no veiem encara clara la manera d’enregistrar els vots.

Recordem que l’assemblea és decisòria i segons el resultat de les votacions, els acords es signaran o no.

La Junta, però, ha decidit per majoria, amb el vot en contra d’ADT que es facin dues assemblees separades.

En la primera assemblea, per al canvi de C16 a C18 està convocat tot el PAS. Estem tots d’acord en què ha de decidir tot el PAS ja que el finançament d’aquest acord es farà amb els imports corresponents als fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial dels pressupostos de 2019 i 2020 respectivament, i per tant afecta tothom

En canvi, en la segona, la relativa al model de departaments, només es vol convocar les persones que actualment treballen en departaments.

ADT no pot estar d’acord en què es faci una assemblea només pensant en les persones que actualment treballen a departaments, quan aquest model, afectarà de manera més o menys directa a la resta de la plantilla i segur, a la promoció de la resta de la plantilla. Condiciona la promoció de persones que han estat o volen estar en departaments i serà el precedent per dissenyar després el model de la resta d’àmbits.

Quan es va fer l’anterior assemblea informativa sobre la negociació del model de departaments ja es va convocar només al personal de departaments i ADT ja va manifestar a la Junta que per votar l’acord s’hauria de convocar tot el PAS. D’igual manera, hem manifestat que ADT no signarà l’acord del nou model de departaments a menys que estigui aprovat i ratificat en assemblea, i, de nou, no es convocarà a tot el PAS per decisió de la majoria de la Junta. ADT, per tant, no signarà l’acord de departaments, ja que acabarà afectant tot el PAS sense que el PAS hagi pogut decidir.

Com a últim punt, informar-vos que encara estem negociant el model d’oposicions de l’escala de gestió (A2) pel que fa a estabilització, promoció interna i accés lliure i que esperem poder tancar-lo en breu.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat juliol 2021 (23/07/2021)

 1. Pla de contingència

Com ja sabeu les mesures del pla de contingència de treballar a distància 3 dies a la setmana acaben el 6 de setembre. Volem que es prorroguin vista la situació actual de la pandèmia i així ho vam demanar a gerència a la darrera Negociadora. Esperem la seva resposta.

 1. Incompliment reiterat per part de RRHH de l’acord de cobertures temporals.

Gerència va reconèixer que no estant complint l’acord perquè no els sembla àgil ni ràpid. Els hem recriminat que nomenen persones a dit, que no s’han fet les habilitacions ni els cursos i que no proposen cap esmena ni solució. Diuen que al setembre ens presentaran una proposta i mentrestant van fent.

 1. Incompliment de l’acord de Selecció pel que fa a les entrevistes.

Tenim un acord signat on diu que les entrevistes són una eina complementària, i també “se’l salten”.

Selecció imposa que siguin competencials i eliminatòries. Es recrimina als vocals el seu paper als tribunals, a on denunciem això amb un vot particular i no volem participar omplint una graella obsoleta.

Ens sembla indignant aquesta actitud i mentrestant hi ha places que queden vacants perquè eliminen persones a les entrevistes. Així, si les places són vacants posen a dit a qui volen. Estem a la roda del ratolí!!!!

 1. Acord nou horari.

Hem signat l’acord del nou horari de jornada continuada. A partir de l’1 de setembre es podrà fer de 8 a 15h, o fer una pausa de 30 minuts per dinar i fer de 9 a 16:30h (o de 8:30 a 16h o altres combinacions) i els divendres plegar al migdia. Una comissió de seguiment durà a terme una avaluació i si és positiva, l’acord serà definitiu a partir de l’1 de juny de 2022, prèvia ratificació de les parts signants.

 1. Model de departaments.

Al setembre tindrem una darrera reunió per tractar d’arribar  a un acord sobre el nou model de departaments. Volem que hi hagi una assemblea de tot el PAS, no només de departament ja que aquest acord després serà extrapolable a la resta d’àmbits, i ADT només signarà per mandat de l’assemblea si així es decideix.

No veiem clars el tipus de concursos interns que proposen amb una entrevista eliminatòria que pot ser totalment subjectiva, i un altre cop contra la normativa de Selecció. Tenim dubtes sobre la legalitat d’aquests concursos acotats només pel personal de l’àmbit. Pensem que aquestes reclassificacions perjudicaran a més personal del que beneficiaran. Intuïm que fusionar més de dos departaments serà problemàtic pel que fa  a estructura, personal afectat, ubicació…

Què tingueu molt bones vacances! Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat maig 2021 (28/05/2021)

 1. L’Hospital del Mar ha deixat de formar part de la UAB i per tant el PAS que hi treballava estan ara en la tessitura d’haver d’escollir entre quedar-se a la UAB i veure quines places els ofereixen (que no seran a Barcelona) o bé deslligar-se de la UAB i passar a formar part de la UPF i poder quedar-se a Barcelona.
 2. Per altra banda, portem anys amb la negociació de les noves estructures de la UAB i de moment només hem vist la proposta del nou model de departaments, on de 57 departaments passaran a ser 27 unitats departamentals.  Hi ha molts temes en els quals estem encallats perquè no veiem clara la manera de solucionar assumptes tals com:
 • No volem personal que acabi ocupant places de nivell inferior. A les noves estructures no hi ha places de C21 i com no hi ha suficients C22 per promocionar-se tots, alguns potser acabaran ocupant places de C18 (cobrant com a C21 però amb tasques de C18 o amb tasques encobertes de C21 en places de C18).
 • Les reclassificacions poden afectar a vàries persones del mateix àmbit que hauran de concursar entre elles per una plaça d’escala o nivell superior. No tenint encara decidit com seran les oposicions en el cas de canvi d’escala ni si els concursos seran tancats només pel personal afectat, oberts a tot el PAS o ni tan sols seran concursos sinó només aplicació de barem de mèrits, on l’empresa proposa també afegir informes dels caps pertinents.
 • Des de fa més d’una dècada encara està per decidir què passa amb les persones sense titulació que ocupen una plaça de doble catalogació i ara ens trobarem amb més casos amb les noves reclassificacions. No tenim clar que legalment es puguin pagar aquests tipus de complements que en el seu dia “es va dir que mai més” i d’altra va en detriment de la promoció de les persones que tenen la titulació per accedir a l’escala.
 1. Com ja sabeu estem a les portes de les noves oposicions de C1 amb 74 places. S’han presentat 743 persones, tot i que la llista és encara provisional. La primera prova està programada per fer-se el 18 de setembre. 
 2. Recentment la Junta ha decidit i proposat que en els concursos, l’Àrea de Gestió de Persones ha d’ajustar-se al manual de Selecció que és la normativa vigent pels concursos i per tant respectar l’apartat on diu que l’entrevista és una eina complementària en els concursos interns. Per tant, les persones que van als concursos com a membres designats per la Junta, faran un vot particular contra la decisió de cada tribunal de que l’entrevista sigui eliminatòria i no participaran activament omplint la graella competencial durant l’entrevista per no contribuir a eliminar cap persona candidata.  Portem anys reclamant que es negociï un nou manual de Selecció perquè el que fem servir està obsolet en molts aspectes, però mentre no es faci, hem de respectar el que tenim i l’apartat de l’entrevista és molt clar en el que diu.
 3. Plaça de Cap de l’Àrea de Gestió de Persones. Del 21 al 31 de maig està oberta la convocatòria com a plaça de lliure designació. Sorprèn que la lliure designació correspongui, altre cop, a persones que no són de l’àmbit ni tenen cap tipus de “capacitat demostrada” més enllà de les simpaties personals del tribunal que les han de triar. Lliure designació no vol dir “poso els meus amics”, la llei diu mèrit i capacitat.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat novembre 2020 (25/11/2020)

Estem tots desitjant que acabi aquest maleït 2020 en el qual hem acabat teletreballant o treballant a distància, segons els casos, descobrint que això no era tan meravellós com ens imaginàvem.

Acabem el 2020 amb un nou Rector i nou equip de govern, amb els que encara no ens hem assegut  però amb els que esperem poder començar a negociar aviat.

Candidatura única i cap proposta concreta per al PAS: tenim molta feina a fer i poc temps a perdre. Tampoc cap proposta sobre la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, veient la que ens està caient.

Tancarem el 2020 amb persones que no han pogut encara gaudir de les vacances, per motius diversos, i que ara les estan obligant a fer-les abans del 31 de gener del 2021 enmig d’un estat d’alarma i amb toc de queda. Vam demanar a Gerència poder-les gaudir més endavant, un cop aixecat l’estat d’alarma i la resposta va ser un NO rotund. Volem agrair especialment la dedicació d’aquells i aquelles que van treballar a l’agost, per una indicació de la pròpia UAB, i ara es troben obligats a gaudir les vacances en condicions diferents.

Els processos de selecció van estar aturats durant els mesos del confinament i ara hi ha molta feina endarrerida i acumulada. Hi ha tribunals de selecció de finals dels 2019 que encara no s’han resolt. Estem negociant unes noves oposicions de l’escala C1 per al proper 2021 tot i que hem de dir de moment que no desencallem, ni el nombre de places ni les bases de la convocatòria. També insistirem en la professionalització dels tribunals de selecció i en actualitzar el manual de selecció de l’any 2000.

Començarem el 2021 amb dues bones notícies sobre la jornada laboral:

 1. Tornem a les 35 hores setmanals.
 2. La proposta de Gerència sobre un nou horari continuat: Començarem amb una prova pilot, un cop enllestida la negociació. De moment proposen una jornada de 7h seguides (de 8 a 15h) la qual hauria de tenir una pausa de 30m per dinar a partir de les 15h, en el cas d’arribar més enllà de les 8h. Nosaltres no entenem que no es puguin fer les 7h seguides, per exemple de 9 a 16h ja que es podrien agafar els 30m de l’esmorzar per dinar. Ha de ser un horari amb prou flexibilitat per satisfer les necessitats de conciliació de tothom i que no deixarien de banda l’atenció a l’usuari.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Pla de Contingència i Protocol d’Organització i Oferta Pública d’Ocupació (OPO)

Divendres vam tenir la primera i última sessió per a discutir el Pla de Contingència i Protocol d’Organització que entrarà en vigor a partir del 14 de setembre. Per a aquesta sessió la presidència de la Junta va demanar incloure també la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest any.  Tots dos punts han de passar pel proper Consell de Govern del 21 de juliol.

Per a finalitzar el divendres vèiem com la rectora comunicava un nou canvi de condicions, deixant un cap de setmana per a l’organització dels serveis i atacant directament el dret a desconnexió digital de la plantilla.

I ara com treballarem?

Doncs no sabem com s’aplicaran aquestes noves mesures ni si seran perllongades al setembre. Una altra vegada la UAB deixa de banda un principi bàsic de l’administració pública com és el de jerarquia i el d’organització i acaba delegant les responsabilitats en comandaments intermedis.

Ens trobarem de nou amb greuges comparatius entre serveis i facultats i sense cap tipus de transparència per a fer-ne el correcte seguiment.

I el pla de contingència?

De nou vam tenir pocs dies (dos) per a revisar el document, treballar-lo com a secció, fer esmenes i portar-lo a una negociació que a priori ja érem conscients que no existiria. Per desgràcia on més afecta aquesta manera de fer és en quant a no tenir marge els organismes unitaris per a fer-ne una lectura conjunta i prendre les decisions pertinents.

Les valoracions definitives les podrem extraure un cop s’aprovi el document complet i definitiu (no es va facilitar així a la representació dels treballadors) però com sempre estarem atents a la seva aplicació per tal de preservar les condicions laborals de la manera el més equitativa possible.

De l’Oferta Pública d’Ocupació què?

En paral·lel el dijous rebíem les dades de l’Oferta Pública d’Ocupació, només 20 places, entre totes les escales, que passarien a convocar-se com a accés a escala administrativa. Vam revisar les resolucions de l’any 2019 i a ADT creiem que eren poques pel nombre de desvinculacions produïdes durant 2019.

Des d’ADT vam posar en coneixement d’aquest dubte a la resta de seccions sindicals que pertanyen a la Junta de PAS-F. Davant l’escàs temps per a preparar aquesta informació també vam reforçar la nostra postura fent un recull de normativa i aplicacions fetes per altres institucions. Durant la negociació de divendres no s’aprovà definitivament la xifra de 20 places ja que la UAB tampoc tenia la certesa d’haver calculat correctament la xifra de noves places. Amb posterioritat a la reunió érem informats que el nombre de places passava de 20 a 40.

A les companyes i companys de CCOO

Els últims dies s’han difós diferents informacions d’actuacions per part d’altres seccions sindicals que s’han apropiat de la nostra feina. ADT no té cap interès en apropiar-se de la feina de ningú perquè pensem que treballem per al conjunt del personal funcionari.

Però senyors i senyores de CCOO molt lleig fer veure que la feina de la OPO era vostra! No és la primera vegada però malgrat tot pensem que si podem estabilitzar una xifra tan alta d’interins ja estem contens i al final és el resultat el que compta en aquest cas. Tot s’ha de dir que aquest Equip de Govern ha estat sensible en aquests temes en concret.

Senyores i senyors de CCOO si mantinguéssiu la mateixa postura i el vostre lideratge fos tant ferm davant el Pla de contingència, segurament el resultat seria un altre.

Treballem atents i amb ganes d’obtenir resultats per al conjunt del personal funcionari, no per a penjar-nos medalles ni fer clientelisme.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? L’Equip de Govern, la Rectora i la Gerència no negocien amb els representats del personal, de les juntes i dels comitès (02/07/2020)

La Rectora i el Gerent van reunir els sindicats per recordar que som una universitat presencial i, per tant, tothom és cridat a files. Ja tenim marcat l’interès principal: la presencialitat i el presencialisme. En quatre mesos moltes persones han treballat des de casa com han pogut i de manera efectiva però ara han de venir corrents. Les bones paraules i els agraïments per als comunicats, improvisacions i imposicions per a les condicions laborals. Què la docència sigui presencial no vol dir que l’administració ho hagi de ser.

Mentre la Rectora deia això, les gestores i els gestors ja havien enviat whatsapps i correus per establir torns. Com deia el pla de desconfinament, algunes persones van enviar correus a l’Àrea de Gestió de Persones per mantenir el teletreball per motius de conciliació i de salut, però que ens consti a data d’avui, no se’ls ha respost o almenys els casos que coneixem.

Divendres 26 de juny es va enviar el document de “retorn” i dilluns 29 de juny ja teníem la reunió. Un sprint més. ADT va fer aportacions i plantejat diverses qüestions. Hores d’ara, no tenim resposta. Avui han convocat la segona reunió amb la pretensió que el personal s’incorpori el 6 de juliol. En menys de 48 hores se li dirà al personal que han de tornar als seus llocs.

No devien ser el dia que a Barrio Sésamo explicaven que tot el que puja, baixa i per extensió tot el que es confina, es desconfina. Les lleis canvien diuen d’un dia per un altre i segur que tenen raó però el que sí sabien era que l’1 de juliol volien tothom a la UAB i el que també sabien és que tard o d’hora hi hauria desconfinament. Sense control d’accessos als edificis, sense saber si estant confinats o no, si no es poden garantir les mesures de distància, aleshores amb mascareta tot el dia. En definitiva, vine, vine, que ja t’ho trobaràs.

I mentrestant l’administració funciona perquè es segueix teletreballant.

Com a representants de la Junta ens prenen el pèl, el que vol dir que estan prenent el pèl a totes les persones de la UAB.

Al que sí no tenim resposta és:

 • Si hi ha un rebrot: tenim prevista la traçabilitat de les persones a la feina?
 • Les persones tenen instruccions concretes de què fer al seu lloc de treball més enllà de generalitats?
 • I més lluny encara, en cas de contagi, qui carregarà amb la responsabilitat? Els representants dels treballadors no, això segur.

Així que on al març es veia la llum, un canvi de paradigma en el programa de teletreball, ara ja no està tot tant clar i diuen que s’avaluarà. Tenim la sensació que només volen cobrir-se les esquenes. Però què hem de negociar si les propostes no es responen? Només anem a que ens informin no a establir una negociació. Prou ja d’aquesta pressa de pèl.

Si l’Equip de Govern, la Rectora i la Gerència volen implantar, que implantin, però deixem de perdre el temps en reunions estèrils. Quan veritablement estiguin disposats a negociar, que ens avisin, que nosaltres estarem esperant per ser-hi.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? DESCONFINAMENT FASE 2 (05/06/2020)

Mentre la Nova Normalitat no arriba seguim veient com moltes coses no canvien gens. Dilluns hauríem d’entrar en la Fase 2 del Pla de Desconfinament de la UAB però no podrà per l’absència de la negociació, prèvia a cada fase, a la qual es va comprometre la nostra institució d’excel·lència. Una negociació que es va convocar amb menys de 24 hores d’antelació i sense tota la documentació necessària, fet que s’ha repetit en diverses ocasions.

O sí serà la fase 2 violant així la negociació col·lectiva i exposant els treballadors i les treballadores a un rebrot.

No està existint un diàleg fluid que permeti una mínima negociació de les condicions de la reincorporació a la presencialitat, si no que s’acaben imposant els fets consumats. Tampoc afavoreix en aquest sentit la inclusió del PDI en quant s’han de treballar temes de condicions laborals exclusives per al PAS.

En la situació que s’ha desenvolupat el teletreball creiem que no és justa la manca de difusió per part de la UAB en quant a la possibilitat de demanar material informàtic i eines de connexió.

Aquests costos repercuteixen en els treballadors amb salaris inferiors mentre els alts comandaments treballen amb material facilitat per la UAB. No sabem com quedarà el Teletreball amb la Nova Normalitat, en canvi d’altres canvis sí s’han pogut fer. Mentre estàvem confinats hem conegut com la UAB acabava movent una administradora a una plaça inexistent o es va intentar convocar una reunió de la comissió d’RLT per a “solucionar” situacions particulars.

Durant la Fase 1 també ens hem trobat com s’autoritzaven accessos a persones vulnerables que obtenien l’aptitud contràriament a les indicacions establertes al Pla de Desconfinament o pitjor encara, entrades i sortides sense cap tipus ni d’aptitud ni de control sanitari. Aquestes situacions són completament intolerables i representen una agressió a la salut de la plantilla.

Dilluns, si res ho impedeix, s’emprendran les negociacions per a l’entrada a la Fase 2. Fins al moment s’ha facilitat informacions parcials de certs serveis però ens manca una visió global. A més creiem necessari i imprescindible la negociació de cinc condicions mínimes com són:

 • Flexibilitat horària indicada al Pla de Desconfinament.
 • Torns i rotació de persones en aquells serveis que es reincorporen a la presencialitat.
 • Protocols específics: paqueteria, control d’EPIs i d’altres més específics per als serveis.
 • Garantia de salut per a totes i tots els treballadors.
 • Llistat de tasques que són absolutament presencials

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? TREBALL A DISTÀNCIA (24/03/2020)

Aquests dies estem vivint unes mesures excepcionals a nivell personal i laboral de gran impacte.

La crisi del COVID19 ens ha portat a uns límits davant els quals la UAB ha de demostrar capacitat de gestió i d’ajuda a la societat però també hem de ser crítics per poder millorar davant escenaris de futur incert.

Durant anys la Junta de PAS-F ha demanat constantment la creació d’un catàleg de places subjectes a ser teletreballables i incloure aquesta informació en la RLT.

Com haurem de tornar a aquest debat us demanem que ens feu arribar els vostres dubtes així com la situació en la que us heu trobat, especialment aquelles persones a les que se’ls ha denegat en el passat l’opció de teletreballar i ara se’ls hi ha imposat i no per objectius, si no amb exigències constants i disponibilitat absoluta.

En aquests moments us volem agrair els esforços fets a totes per a poder gestionar aquesta situació excepcional.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? CALENDARI LABORAL (20/12/2019)

Ja s’ha publicat el calendari laboral 2020 i ens ha sorprès el comunicat de gerència on consta que està signat i negociat.

En cap moment s’ha negociat amb els agents socials, ja que vam fer constar que mentre no tornem a les 35h no hi haurà cap negociació de calendari laboral.

Us volem desitjar molt bones festes i que gaudiu d’un merescut descans.

Al gener tornarem amb més força per seguir el fil a veurè QUÈ PAS-s-A A LA UAB.

https://webs.uab.cat/adt/

https://pagines.uab.cat/adt/sites/pagines.uab.cat.adt/files/calendari_uab_2020_uab.pdf


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? LA GESTIÓ DE LES PERSONES (25/11/2019)

En els darrers mesos, la UAB va començar a canviar els noms de certs càrrecs i oficines com la Vicegerència de Persones, Organització i Serveis i va crear una nova Àrea de Gestió de Persones. Aquests canvis de nom havien de facilitar una transició cap a una nova manera de gestionar la plantilla de la UAB. O això ens van fer creure.

Perquè això no ha impedit, però que ens tornem a trobar amb places fetes a mida i creiem que s’ha de fer públic. En els darrers temps ens hem trobat amb:

 • Moviment de directius de la UAB sense existència de concurs. Aquests canvis de manera directa canviant places a l’organigrama i la RLT de forma unilateral. Com és el cas de l’antiga Secretaria Tècnica de l’Escola de Postgrau.
 • Creació de places de Lliure Designació amb perfils molt concrets i sense respectar el col·lectiu al qual es té encomanades certes tasques a la UAB. La UAB va fer una plaça a mida del responsable de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres i ara marxa. Ni hi ha lletrat en contractació ni hi ha cap.
 • Rebaixes de requisits per poder accedir a certes places. En la plaça de Cap de l’Oficina de Projectes Internacionals es demanava un C1 d’anglès. Ara es rebaixa a un B2 d’anglès per fer-ho a mida d’una candidata.
 • I com no, en les places de gestió, una rebaixa del requisit per decisió de la direcció. A la tardor de 2018 es va resoldre el concurs de provisió de la plaça de Cap de la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals. Quan es va tornar a convocar el passat març el requisit d’anglès havia baixat de C2 a C1. Aquest canvi en el perfil de la plaça no es va comunicar a la Comissió d’RLT ni a la Junta de Personal Funcionari.
 • Endarreriment de concursos i bloquejos per proveir certes places vacants.
 • Moviments completament discrecionals entre interins sense cap mena de control per part dels agents socials.

Aquests fets acaben suposant una gran desmotivació de la plantilla ja que no tenim cap tipus de seguretat que podrem promocionar-nos. Val la pena l’esforç de tenir persones amb un alt nivell, que es preparen un C1 d’anglès per exemple sabent que és igual, que ja quan tinguis padrins t’adaptaran el perfil de la plaça?

Com els hi podem dir als companys i companyes que si tenen conflictes que tinguin paciència si el personal directiu pot ser mogut de la nit al dia? Pel que fa a la mobilitat  del personal: Si estàs en l’escala de sota seràs etiquetada de “persona conflictiva” si estàs a l’escala de dalt serà per pujar una mica més.

A ADT no ens serveixen els canvis de nom de càrrecs i àrees. Ens serveix  una nova manera de gestionar les persones que formem la UAB mitjançant processos transparents i meritocràtics.

Igualtat, mèrit i capacitat és el que diu la Llei i això és el que exigim.

Nosaltres seguirem el fil a veure què PAS-s-A


QUÈ PAS-s-A A LA UAB? (30/09/2019)

 • POSSIBILITAT DE COMPACTACIÓ DEJORNADA PELS MÉS GRANS DE 60 ANYS

Fa gairebé 4 anys que aquest tema estava sobre la taula. Davant la negativa de l’equip de govern de voler negociar la reducció d’una hora retribuïda per aquest col·lectiu, finalment l’acord serà que podran compactar la jornada i qui ho desitgi pugui passar de l’horari partit a fer horari de 8 a 15 (amb les flexibilitats que corresponen a aquest horari).

 • FORMACIÓ ONLINE PER PODER FER COBERTURES TEMPORALS

Aquest acord es va signar fa 1 any i finalment sembla que es posa en marxa la formació necessària per poder fer cobertures temporals, dintre la mateixa escala i en una escala immediatament superior. Aquest procés s’anomena “habilitació”. La formació serà online, així tothom podrà accedir-hi. Al gener començaran els cursos en l’àmbit econòmic i en l’àmbit competencial genèric per poder fer substitucions/interinatges dins l’escala de gestió. 

Recordeu que la formació genèrica competencial és obligatòria per tothom que no sigui de la mateixa escala i que la formació en àmbits és per tots aquells àmbits, que no siguin el propi, en els quals una persona es vulgui habilitar. Podeu consultar l’acord aquí.

 • CALENDARI LABORAL 2020

De moment, tant la Junta de PAS com el Comitè d’Empresa, no volen negociar cap calendari laboral que no impliqui tornar a les 35h. Estem a l’espera d’una resolució de l’autoritat laboral i per tant, no es negociarà el calendari laboral per a l’any 2020 (com ja va passar amb el del 2019).

 • PROCESSOS D’OPOSICIONS

Està a punt de sortir la convocatòria de les places A2 de biblioteques, esperada des de fa temps.

El procés de promoció interna de l’escala A2 ja està resolt, en espera de començar la fase de pràctiques. S’han de resoldre 2 provisions de places de gestió durant el mes d’octubre per poder tenir la llista definitiva de places per oferir a les 26 persones candidates durant el mes de novembre. Quan les persones iniciïn el període de pràctiques haurà passat més d’un any des de la convocatòria.

El procés de l’escala d’accés C1 ja té els resultats definitius de fase 1 i fase 2 publicats , en espera d’acabar amb les revisions i també de poder oferir la llista de places vacants a les 153 persones que seran nomenades.

Sembla que tindrem un octubre mogudet. Ja sabeu que nosaltres seguirem en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? (11/01/2019)

Bon any a tothom! Retornem a la feina amb diversos temes sobre la taula.

En primer lloc informar-vos que no s’ha signat el calendari laboral del 2019 ja que no està contemplat el retorn a la jornada de 35 hores que el govern espanyol ens retornava. La gerència de la UAB diu que la Generalitat no ho vol acceptar i no es volen enfrontar.

Ja ha sortit la convocatòria de les 153 places de l’escala administrativa C1, amb termini del 7 al 28 de gener.

Amb les oposicions internes de l’escala de gestió A2 tenim un greu problema ja que no ens posem d’acord sobre quins han de ser els criteris per puntuar l’apartat de la coordinació d’equips. Recordem que aquest apartat suma fins a 2 punts en la fase de concurs. ADT no volia que aquest apartat estigués contemplat en la convocatòria ja que intuíem que seria complicat poder-ho avaluar de forma objectiva i justa per tothom. D’entrada no estan els perfils actualitzats, ni l’organigrama reflexa la realitat, per tant és complicat poder trobar un criteri real i genèric. Per posar ordre, s’hauria de revisar plaça a plaça, al menys les 117 places de les persones que s’han presentat a les oposicions.

Respecte la convocatòria 2018C1IE04 (15 places de nivell C22) hem posat en coneixement tant del tribunal com de la Rectora el desacord de la Junta respecte algunes de les proves que s’han fet i demanem que es tornin a repetir. En algun cas perquè hi havia alguna pregunta sobre algun tema no contemplat en el perfil de la plaça, en altre cas perquè la prova estava feta a mida per a la persona que ocupa la plaça provisionalment, que és qui finalment l’ha superat, deixant sense opcions a la resta de candidats per no tenir la informació per poder preparar la prova en igualtat de condicions que la persona o persones que ocupa o han ocupat la plaça.

Us mantindrem informats/des i seguirem el fil a veure què passa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (10/12/2018): Convocatòria de vaga 12/12/2018

Benvolgudes companyes i companys,

Com bé sabreu el proper 12 de desembre hi ha convocada una vaga de la funció pública de Catalunya.

Des de la secció sindical ADT hi donem el nostre total recolzament i esperem la vostra participació.

Després d’anys esperant el retorn dels nostres drets, com la jornada de 35 hores o el retorn de les pagues extres, aquests no es materialitzen i hem de dir alt i clar que ja n’hi ha prou.

Ens veiem als carrers el 12 de desembre!!!!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (11/06/2018): Resultats eleccions a la Junta 2018

RESULTATS ELECCIONS A LA JUNTA DE PAS-F 2018

Des d’ADT volem donar les gràcies a totes les persones que han volgut formar part de la nostra candidatura i també agrair a totes les persones que ens han fet confiança amb el seu vot.

Fem un balanç molt positiu dels resultats, l’any 2014 ens vam obtenir un 10,37% dels vots i aquest any un 11%. Aquests vots ens suposen 1 delegat més a la Junta i també que el nombre de delegats estan cada cop més ajustat i equilibrat. No hi ha majories absolutes, ni grans diferències entre forces sindicals.

Esperem poder tenir una legislatura de consens i treballar tots i totes plegats pels interessos dels treballadors i treballadores de la UAB.

Aquí teniu la gràfica dels resultats:

SECCIÓ SINDICAL20142018vots
ADT2364
CAU65123
CCOO98209
UGT45130
Vots en blanc  56
Vots nuls  10

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (05/06/2018): Final de campanya eleccions a la Junta 2018

Benvolgudes i benvolguts,

Arribem al final de campanya. Sindicalment parlant han estat dies intensos i profitosos. En algun lloc ens han dit.. venen a parlar del sindicat. Noooo nosaltres hem anat a escoltar!

I què hem escoltat aquests dies?

Teletreball

 • Flexibilització de les condicions del teletreball per a fer-les més adients al màxim d’àmbits de la universitat. Es poden teletreballar franges més petites (tardes) o en moments o projectes concrets.

Unitats Docents

 • Revisió de la plantilla ja. Actuen com a gestió acadèmica i com a gestió departamental i fa anys que no els revisen la plantilla.

Oposicions

 • Avaluar la possibilitat de fer “part comuna” i “part específica” amb la possibilitat de guardar les notes

Cobertura de places

 • Hi ha companys i companyes ofegats quan tenen algú de baixa. Cal preveure els reforços en aquests casos. Les persones que queden acaben amb problemes de salut també!!!

Personal de tarda

La gent que treballa de tarda continuen tenint problemes per fer cursos de formació, per poder promocionar-se, per poder demanar teletreball, etc…  aquestes són reivindicacions ja històriques i pensem que ja és hora de prioritzar solucions per a aquest col·lectiu i incloure-les dins la carrera professional.

I ara que hem de fer?

Doncs esperar que arribi el 7 de juny, que les persones ens votin i seguir treballant!

Però ja sabeu que nosaltres, sigui com sigui, seguirem el fil a veure QUÈ PAS-s-A!!!!

El 7 de juny, sigui com sigui, sobretot VOTA! El que és important és que tots estiguem representats!

I si és a nosaltres, gràcies! Procurarem no defraudar-vos!

TROBA’NS A CANDIDATURA ADT amb el nostre PROGRAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (29/05/2018)

Benvolgudes i benvolguts,

El proper 7 de juny hi ha eleccions a la Junta de PAS funcionari de la UAB.

Com ja sabeu ADT es torna a presentar a aquestes eleccions. Actualment tenim dos representants a la Junta de PAS-F que són l’Aser Clavero i la Marta V.

Un cop més, volem demanar-vos el vostre suport i el vostre vot per poder tenir més representació a la Junta.

 Us annexem el nostre programa electoral que hem anat elaborant a partir de les inquietuds, aportacions i comentaris que ens han anat arribant. És un programa obert per tant en qualsevol moment es poden afegir més propostes que si voleu ens podeu fer arribar a adt@uab.cat.

Us demanem el vostre vot per tal de poder tenir més força i representació a la Junta de PAS-F ja que creiem que cal renovar-la i poder aportar idees noves, formes noves d’actuar, maneres noves de negociar i que es tinguin en compte totes les aportacions. Volem una Junta que actuï de manera constructiva i mirant pel conjunt de les treballadores i els treballadors.

Vota ADT Eleccions 2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ HA PAS-s- A -t a la UAB? (25/04/2018)

Com sabeu, tornen a haver-hi eleccions sindicals a la Junta de PAS-Funcionari el proper 7 de juny. Nosaltres, tornarem a presentar-nos-hi . Si no, com sabrem QUÈ PAS-s-A?

Però després de 4 anys volem fer un petit balanç i començar a pensar en el futur.

Hi ha molts temes encara sobre la taula i alguns que s’han quedat pel camí que volem repescar.

SELECCIÓ

En els últims anys s’han reactivat les oposicions tant de promoció interna com d’accés públic. Hem tingut:

 • Oposicions de promoció interna a l’escala de gestió al 2016.
 • Oposicions de promoció interna a l’escala tècnica al 2016.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala administrativa al 2017.
 • Oposicions de promoció interna a l’escala administrativa al 2018.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala administrativa al 2018.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala de bibliotecaris al 2018.

I en breu tornarem a tenir:

 • Oposicions de promoció interna a l’escala de gestió al 2018

Acord departaments i instituts: situació actual 02/05/2022

Hi ha hagut persones que ens han fet arribar el seu descontent entre el personal de departaments i instituts, perquè com ja suposàvem, són més les persones perjudicades que les beneficiades. La resolució de la gerència sobre la implementació del model de suport administratiu a departaments i instituts de la UAB posa en evidència, una vegada més, que algunes places s’adjudiquen a dit. Des d’ADT, vam signar l’acord perquè es va ratificar en assemblea, però ja preveiem disfuncions.

La fórmula de posar a dit queda palesa, una vegada més, en el nou acord de cobertures temporals que la gerència vol que negociem. Des d’ADT, sempre ens hem manifestat totalment en contra d’aquest sistema i defensarem sempre la igualtat, mèrit i capacitat.

Selecció

Comentar-vos una vegada més que des de la Junta de PAS-F estem tots d’acord en què, les entrevistes de tots els concursos interns no han de ser eliminatòries ja que així queda recollit al manual de Selecció que s’aplica en els concursos. Portem molts mesos fent constar en acta el nostre desacord cada vegada que formem part d’un tribunal de selecció. Recordar-vos que les persones candidates són les úniques que teniu potestat per poder-ho denunciar i que si algú decideix fer-ho comptarà amb tot el nostre suport.

D’altra banda portem anys demanant la negociació d’un nou manual de Selecció i per molt que se’ns diu que s’està programant, mai es fa realitat.

Oposicions escala administrativa (C1) i de gestió (A2)

Avui han sortit les llistes de les persones aprovades a l’escala administrativa: les nostres més sinceres felicitacions als que heu agafat plaça i als que no, de ben segur que tornarem a tenir aviat. Recordeu que encara estan actives i en curs tant les oposicions de C1 com les d’A2. Fins que no acabi cada procés no farem una valoració global de cadascun per tal de no perjudicar les persones que continuen concursant. Només recordar-vos que els membres de la Junta que formen part de cada procés estan sempre en minoria.

Temes històrics pendents

Tenim pendents dos temes que sembla que no interessen a ningú, perquè afecten només a una minoria, i que nosaltres volem desencallar:

·         Interins que porten més de 10 anys a la casa i no tenen el batxillerat per poder-se presentar a les oposicions C1. Van entrar com a auxiliars administratius i si haguessin hagut oposicions d’auxiliars ja serien funcionaris. Després amb cinc anys de servei i un curs o amb 10 anys de servei podrien haver accedit a l’escala administrativa. No és just que ara de cop se’ls arraconi i no puguin ser funcionaris de carrera amb plaça pròpia i hagin d’anar voltant d’un lloc a un altre.

·         Funcionaris de carrera als quals se’ls va fer renunciar a la seva plaça per poder-se traslladar (quan en alguns casos se’ls guarda la seva plaça d’origen quan fan una comissió de serveis dins la mateixa escala) i porten anys voltant d’un lloc a un altre sense tenir cap plaça.

Eleccions a la Junta de PAS Funcionari

Al mes de juny tenim eleccions a la Junta de PAS-f (sí, ja han tornat a passar 4 anys!!) i per tant us demanem el vostre recolzament per a la nostra candidatura. Necessitem el vostre suport perquè volem continuar lluitant pels vostres drets i volem que a la Junta hi hagi pluralitat.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUÈ PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Teletreball, horaris de servei i desconnexió digital (23/02/2022)

Dimecres, 23 de febrer de 2022, la Junta de PAS Funcionari i el Comitè d’Empresa han convocat una assemblea conjunta, en format virtual i presencial, per parlar de temes que tenim sobre la taula amb la Gerència.

En primer lloc, agrair-vos a totes i tots la vostra assistència, ha estat tot un èxit. Hem comptabilitzat unes 50 persones a la Sala d’Actes de la Facultat de Dret, i unes 360 en format virtual.

Hem parlat de les qüestions següents, i s’han resolt les preguntes que hem rebut, tant presencial com virtualment:

 • Teletreball

o    Diferència entre teletreball i treball a distància. Portem dos anys fent teletreball? Doncs no, segons el Gerent, fins ara hem fet treball a distància. Quina diferència hi ha? El teletreball implica arribar a uns objectius. El treball a distància, en canvi, implica, fer la mateixa feina que a la universitat, però en un altre lloc i només ha estat una excepció a causa de la situació de pandèmia que estem vivint.

o    El teletreball es planteja perquè tots el puguem aplicar-lo, i si es denega no podrà ser discrecional: s’haurà de fer per escrit i de forma justificada. Per aquest motiu,  es crearà un grup de seguiment que hi treballarà.

o    Ha sorgit molta inquietud pel que fa als cursos de formació sobre teletreball. Les persones que ja els han fet, no els hauran de repetir, però sí caldrà que facin els que els manquin. En total seran unes 15 hores.

o    La negociació sobre el teletreball està encallada en una qüestió de fitxatge. Es pretén que es fitxi, de la mateixa manera que presencialment, però sense tenir en compte les hores que es facin. Es facin 5 o es facin 9, se’n computaran 7: la jornada teòrica.

o    Junta i Comitè estan lluitant per arribar a gaudir del teletreball a temps parcial; és a dir, que en una mateixa jornada es pugui fer fitxatge a la universitat, i la resta fer teletreball; en aquest sentit, no hi ha postura d’acostament per part de la gerència.

o    S’ha parlat d’especificar quins llocs són teletreballables, però això no hauria de ser subjectiu, perquè tothom hauria de poder fer-lo. Definir el teletreball a les places passaria per modificar l’RLT, i la gerència no està per fer-ho. Es parla de feines, no de llocs de treball.

La gerència fa anys que no té objectius però el PAS tindrà objectius!

 • Horaris de servei

o    Fa ja temps, la gerència de la universitat vol fixar uns horaris de servei vàlids a tot el campus. En tornar de vacances, al setembre, van arribar a algunes administracions de centre, que els van donar com a vàlids, però no estan negociats ni aprovats. Es parla de fixar una presencialitat, per àmbits, i segons el nombre de persones que hi treballin, però hi ha una absoluta manca de transparència i concreció. No se sap com es vol actuar a unitats on hi ha una sola persona, departaments interfacultatius o serveis unipersonals.

Ja veurem com va això perquè té pinta de satisfer algunes caprici personal o de pleitesia docent.

 • Desconnexió digital

o    En aquest sentit no hi ha cap discrepància, i es signarà un acord sense cap problema.

Ha quedat palès que una persona pot rebre un correu electrònic, vista la gran varietat d’horaris que hi ha ara mateix a la universitat, però en cap cas té l’obligació de llegir-lo ni donar resposta fins que comenci la seva jornada laboral. És extensible a tots els mitjans de comunicació actuals: trucades, correu electrònic, teams, etc.

Queda totalment prohibit trucar als telèfons personals, tant dins com fora de l’horari laboral: una cosa és donar-los per un ús puntual, i un altre convertir-ho en una obligació personal.

No es podrà convocar ningú fora del seu horari laboral, amb especial menció per al personal de tarda, que sol veure com es vulnera aquesta condició.

Què ja era hora, per cert! La llei és de 2018!!!

Si et sorgeix qualsevol pregunta o necessites cap aclariment, no dubtis a escriure’ns!

Estem a l’espera que Comunicació migri a WordPress però nosaltres estem treballant per estrenar nou blog, on esperem puguis trobar tot allò que et pugui fer falta.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Més notícies d’actualitat novembre 2021….

1.       Dilluns, 22 de novembre, va tenir lloc l’assemblea del PAS-F per votar l’acord de la reclassificació de C16 a C18, a càrrec dels fons addicionals. L’acord es va aprovar i en els propers dies el signarem perquè pugui presentar-se al proper Consell de Govern.

2.       Dimarts, 23 de novembre, va tenir lloc l’assemblea del PAS-F per votar l’acord del nou model de departaments i instituts. Finalment, la Junta va convocar tot el PAS-F i com l’acord es va aprovar, ADT signarà per mandat de l’assemblea.

Com ja hem anat comunicant durant tot aquest temps, ADT creu que aquest acord beneficiarà i perjudicarà en parts iguals al personal afectat. En l’assemblea ja es van plantejar molts problemes que comportarà l’aplicació de l’acord, tot i això, l’hem defensat perquè és la postura majoritària de la Junta.

1.       La Junta de PAS-F hem tancat la negociació del calendari laboral per a l’any 2022. Com a novetat per aquest any, les hores d’assumptes particulars que no s’hagin pogut gaudir el 2021 es podran gaudir fins el 8 d’abril de 2022.

2.       Aquesta setmana hem tingut una darrera negociació sobre el procés d’oposicions A2 (estabilització, accés lliure i promoció interna) i finalment, un cop apropades postures, tancarem un acord in extremis per a les oposicions d’estabilització, supeditat al consens per decidir els membres del tribunal.

L’acord per a les oposicions d’accés lliure i de promoció interna el presentarem en una propera assemblea per a la seva ratificació.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Notícies d’actualitat novembre 2021

Doncs pas-sen algunes coses.

Volem informar-vos de l’estat actual de les negociacions i properes assemblees.

Hi ha dues propostes d’acord que han de ser aprovades i ratificades en assemblea:

 1. El pas de tot el personal administratiu, C16 a C18 a càrrec del fons addicional de la UAB.
 2. El nou model de departaments.

Amb motiu de la situació actual de la COVID-19, la Junta ha decidit, per unanimitat, que les assemblees no siguin encara presencials. A més, la Junta ha tingut en compte que la majoria de persones fa alguns dies de treball a distància que dificultaria encara més la presencialitat en una assemblea.

Per tant, ara que tornem a tenir accés al programari després de l’atac informàtic, es farà per Teams, tot i que des d’ADT no veiem encara clara la manera d’enregistrar els vots.

Recordem que l’assemblea és decisòria i segons el resultat de les votacions, els acords es signaran o no.

La Junta, però, ha decidit per majoria, amb el vot en contra d’ADT que es facin dues assemblees separades.

En la primera assemblea, per al canvi de C16 a C18 està convocat tot el PAS. Estem tots d’acord en què ha de decidir tot el PAS ja que el finançament d’aquest acord es farà amb els imports corresponents als fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial dels pressupostos de 2019 i 2020 respectivament, i per tant afecta tothom

En canvi, en la segona, la relativa al model de departaments, només es vol convocar les persones que actualment treballen en departaments.

ADT no pot estar d’acord en què es faci una assemblea només pensant en les persones que actualment treballen a departaments, quan aquest model, afectarà de manera més o menys directa a la resta de la plantilla i segur, a la promoció de la resta de la plantilla. Condiciona la promoció de persones que han estat o volen estar en departaments i serà el precedent per dissenyar després el model de la resta d’àmbits.

Quan es va fer l’anterior assemblea informativa sobre la negociació del model de departaments ja es va convocar només al personal de departaments i ADT ja va manifestar a la Junta que per votar l’acord s’hauria de convocar tot el PAS. D’igual manera, hem manifestat que ADT no signarà l’acord del nou model de departaments a menys que estigui aprovat i ratificat en assemblea, i, de nou, no es convocarà a tot el PAS per decisió de la majoria de la Junta. ADT, per tant, no signarà l’acord de departaments, ja que acabarà afectant tot el PAS sense que el PAS hagi pogut decidir.

Com a últim punt, informar-vos que encara estem negociant el model d’oposicions de l’escala de gestió (A2) pel que fa a estabilització, promoció interna i accés lliure i que esperem poder tancar-lo en breu.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat juliol 2021 (23/07/2021)

 1. Pla de contingència

Com ja sabeu les mesures del pla de contingència de treballar a distància 3 dies a la setmana acaben el 6 de setembre. Volem que es prorroguin vista la situació actual de la pandèmia i així ho vam demanar a gerència a la darrera Negociadora. Esperem la seva resposta.

 1. Incompliment reiterat per part de RRHH de l’acord de cobertures temporals.

Gerència va reconèixer que no estant complint l’acord perquè no els sembla àgil ni ràpid. Els hem recriminat que nomenen persones a dit, que no s’han fet les habilitacions ni els cursos i que no proposen cap esmena ni solució. Diuen que al setembre ens presentaran una proposta i mentrestant van fent.

 1. Incompliment de l’acord de Selecció pel que fa a les entrevistes.

Tenim un acord signat on diu que les entrevistes són una eina complementària, i també “se’l salten”.

Selecció imposa que siguin competencials i eliminatòries. Es recrimina als vocals el seu paper als tribunals, a on denunciem això amb un vot particular i no volem participar omplint una graella obsoleta.

Ens sembla indignant aquesta actitud i mentrestant hi ha places que queden vacants perquè eliminen persones a les entrevistes. Així, si les places són vacants posen a dit a qui volen. Estem a la roda del ratolí!!!!

 1. Acord nou horari.

Hem signat l’acord del nou horari de jornada continuada. A partir de l’1 de setembre es podrà fer de 8 a 15h, o fer una pausa de 30 minuts per dinar i fer de 9 a 16:30h (o de 8:30 a 16h o altres combinacions) i els divendres plegar al migdia. Una comissió de seguiment durà a terme una avaluació i si és positiva, l’acord serà definitiu a partir de l’1 de juny de 2022, prèvia ratificació de les parts signants.

 1. Model de departaments.

Al setembre tindrem una darrera reunió per tractar d’arribar  a un acord sobre el nou model de departaments. Volem que hi hagi una assemblea de tot el PAS, no només de departament ja que aquest acord després serà extrapolable a la resta d’àmbits, i ADT només signarà per mandat de l’assemblea si així es decideix.

No veiem clars el tipus de concursos interns que proposen amb una entrevista eliminatòria que pot ser totalment subjectiva, i un altre cop contra la normativa de Selecció. Tenim dubtes sobre la legalitat d’aquests concursos acotats només pel personal de l’àmbit. Pensem que aquestes reclassificacions perjudicaran a més personal del que beneficiaran. Intuïm que fusionar més de dos departaments serà problemàtic pel que fa  a estructura, personal afectat, ubicació…

Què tingueu molt bones vacances! Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat maig 2021 (28/05/2021)

 1. L’Hospital del Mar ha deixat de formar part de la UAB i per tant el PAS que hi treballava estan ara en la tessitura d’haver d’escollir entre quedar-se a la UAB i veure quines places els ofereixen (que no seran a Barcelona) o bé deslligar-se de la UAB i passar a formar part de la UPF i poder quedar-se a Barcelona.
 2. Per altra banda, portem anys amb la negociació de les noves estructures de la UAB i de moment només hem vist la proposta del nou model de departaments, on de 57 departaments passaran a ser 27 unitats departamentals.  Hi ha molts temes en els quals estem encallats perquè no veiem clara la manera de solucionar assumptes tals com:
 • No volem personal que acabi ocupant places de nivell inferior. A les noves estructures no hi ha places de C21 i com no hi ha suficients C22 per promocionar-se tots, alguns potser acabaran ocupant places de C18 (cobrant com a C21 però amb tasques de C18 o amb tasques encobertes de C21 en places de C18).
 • Les reclassificacions poden afectar a vàries persones del mateix àmbit que hauran de concursar entre elles per una plaça d’escala o nivell superior. No tenint encara decidit com seran les oposicions en el cas de canvi d’escala ni si els concursos seran tancats només pel personal afectat, oberts a tot el PAS o ni tan sols seran concursos sinó només aplicació de barem de mèrits, on l’empresa proposa també afegir informes dels caps pertinents.
 • Des de fa més d’una dècada encara està per decidir què passa amb les persones sense titulació que ocupen una plaça de doble catalogació i ara ens trobarem amb més casos amb les noves reclassificacions. No tenim clar que legalment es puguin pagar aquests tipus de complements que en el seu dia “es va dir que mai més” i d’altra va en detriment de la promoció de les persones que tenen la titulació per accedir a l’escala.
 1. Com ja sabeu estem a les portes de les noves oposicions de C1 amb 74 places. S’han presentat 743 persones, tot i que la llista és encara provisional. La primera prova està programada per fer-se el 18 de setembre. 
 2. Recentment la Junta ha decidit i proposat que en els concursos, l’Àrea de Gestió de Persones ha d’ajustar-se al manual de Selecció que és la normativa vigent pels concursos i per tant respectar l’apartat on diu que l’entrevista és una eina complementària en els concursos interns. Per tant, les persones que van als concursos com a membres designats per la Junta, faran un vot particular contra la decisió de cada tribunal de que l’entrevista sigui eliminatòria i no participaran activament omplint la graella competencial durant l’entrevista per no contribuir a eliminar cap persona candidata.  Portem anys reclamant que es negociï un nou manual de Selecció perquè el que fem servir està obsolet en molts aspectes, però mentre no es faci, hem de respectar el que tenim i l’apartat de l’entrevista és molt clar en el que diu.
 3. Plaça de Cap de l’Àrea de Gestió de Persones. Del 21 al 31 de maig està oberta la convocatòria com a plaça de lliure designació. Sorprèn que la lliure designació correspongui, altre cop, a persones que no són de l’àmbit ni tenen cap tipus de “capacitat demostrada” més enllà de les simpaties personals del tribunal que les han de triar. Lliure designació no vol dir “poso els meus amics”, la llei diu mèrit i capacitat.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat novembre 2020 (25/11/2020)

Estem tots desitjant que acabi aquest maleït 2020 en el qual hem acabat teletreballant o treballant a distància, segons els casos, descobrint que això no era tan meravellós com ens imaginàvem.

Acabem el 2020 amb un nou Rector i nou equip de govern, amb els que encara no ens hem assegut  però amb els que esperem poder començar a negociar aviat.

Candidatura única i cap proposta concreta per al PAS: tenim molta feina a fer i poc temps a perdre. Tampoc cap proposta sobre la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, veient la que ens està caient.

Tancarem el 2020 amb persones que no han pogut encara gaudir de les vacances, per motius diversos, i que ara les estan obligant a fer-les abans del 31 de gener del 2021 enmig d’un estat d’alarma i amb toc de queda. Vam demanar a Gerència poder-les gaudir més endavant, un cop aixecat l’estat d’alarma i la resposta va ser un NO rotund. Volem agrair especialment la dedicació d’aquells i aquelles que van treballar a l’agost, per una indicació de la pròpia UAB, i ara es troben obligats a gaudir les vacances en condicions diferents.

Els processos de selecció van estar aturats durant els mesos del confinament i ara hi ha molta feina endarrerida i acumulada. Hi ha tribunals de selecció de finals dels 2019 que encara no s’han resolt. Estem negociant unes noves oposicions de l’escala C1 per al proper 2021 tot i que hem de dir de moment que no desencallem, ni el nombre de places ni les bases de la convocatòria. També insistirem en la professionalització dels tribunals de selecció i en actualitzar el manual de selecció de l’any 2000.

Començarem el 2021 amb dues bones notícies sobre la jornada laboral:

 1. Tornem a les 35 hores setmanals.
 2. La proposta de Gerència sobre un nou horari continuat: Començarem amb una prova pilot, un cop enllestida la negociació. De moment proposen una jornada de 7h seguides (de 8 a 15h) la qual hauria de tenir una pausa de 30m per dinar a partir de les 15h, en el cas d’arribar més enllà de les 8h. Nosaltres no entenem que no es puguin fer les 7h seguides, per exemple de 9 a 16h ja que es podrien agafar els 30m de l’esmorzar per dinar. Ha de ser un horari amb prou flexibilitat per satisfer les necessitats de conciliació de tothom i que no deixarien de banda l’atenció a l’usuari.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Pla de Contingència i Protocol d’Organització i Oferta Pública d’Ocupació (OPO)

Divendres vam tenir la primera i última sessió per a discutir el Pla de Contingència i Protocol d’Organització que entrarà en vigor a partir del 14 de setembre. Per a aquesta sessió la presidència de la Junta va demanar incloure també la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest any.  Tots dos punts han de passar pel proper Consell de Govern del 21 de juliol.

Per a finalitzar el divendres vèiem com la rectora comunicava un nou canvi de condicions, deixant un cap de setmana per a l’organització dels serveis i atacant directament el dret a desconnexió digital de la plantilla.

I ara com treballarem?

Doncs no sabem com s’aplicaran aquestes noves mesures ni si seran perllongades al setembre. Una altra vegada la UAB deixa de banda un principi bàsic de l’administració pública com és el de jerarquia i el d’organització i acaba delegant les responsabilitats en comandaments intermedis.

Ens trobarem de nou amb greuges comparatius entre serveis i facultats i sense cap tipus de transparència per a fer-ne el correcte seguiment.

I el pla de contingència?

De nou vam tenir pocs dies (dos) per a revisar el document, treballar-lo com a secció, fer esmenes i portar-lo a una negociació que a priori ja érem conscients que no existiria. Per desgràcia on més afecta aquesta manera de fer és en quant a no tenir marge els organismes unitaris per a fer-ne una lectura conjunta i prendre les decisions pertinents.

Les valoracions definitives les podrem extraure un cop s’aprovi el document complet i definitiu (no es va facilitar així a la representació dels treballadors) però com sempre estarem atents a la seva aplicació per tal de preservar les condicions laborals de la manera el més equitativa possible.

De l’Oferta Pública d’Ocupació què?

En paral·lel el dijous rebíem les dades de l’Oferta Pública d’Ocupació, només 20 places, entre totes les escales, que passarien a convocar-se com a accés a escala administrativa. Vam revisar les resolucions de l’any 2019 i a ADT creiem que eren poques pel nombre de desvinculacions produïdes durant 2019.

Des d’ADT vam posar en coneixement d’aquest dubte a la resta de seccions sindicals que pertanyen a la Junta de PAS-F. Davant l’escàs temps per a preparar aquesta informació també vam reforçar la nostra postura fent un recull de normativa i aplicacions fetes per altres institucions. Durant la negociació de divendres no s’aprovà definitivament la xifra de 20 places ja que la UAB tampoc tenia la certesa d’haver calculat correctament la xifra de noves places. Amb posterioritat a la reunió érem informats que el nombre de places passava de 20 a 40.

A les companyes i companys de CCOO

Els últims dies s’han difós diferents informacions d’actuacions per part d’altres seccions sindicals que s’han apropiat de la nostra feina. ADT no té cap interès en apropiar-se de la feina de ningú perquè pensem que treballem per al conjunt del personal funcionari.

Però senyors i senyores de CCOO molt lleig fer veure que la feina de la OPO era vostra! No és la primera vegada però malgrat tot pensem que si podem estabilitzar una xifra tan alta d’interins ja estem contens i al final és el resultat el que compta en aquest cas. Tot s’ha de dir que aquest Equip de Govern ha estat sensible en aquests temes en concret.

Senyores i senyors de CCOO si mantinguéssiu la mateixa postura i el vostre lideratge fos tant ferm davant el Pla de contingència, segurament el resultat seria un altre.

Treballem atents i amb ganes d’obtenir resultats per al conjunt del personal funcionari, no per a penjar-nos medalles ni fer clientelisme.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? L’Equip de Govern, la Rectora i la Gerència no negocien amb els representats del personal, de les juntes i dels comitès (02/07/2020)

La Rectora i el Gerent van reunir els sindicats per recordar que som una universitat presencial i, per tant, tothom és cridat a files. Ja tenim marcat l’interès principal: la presencialitat i el presencialisme. En quatre mesos moltes persones han treballat des de casa com han pogut i de manera efectiva però ara han de venir corrents. Les bones paraules i els agraïments per als comunicats, improvisacions i imposicions per a les condicions laborals. Què la docència sigui presencial no vol dir que l’administració ho hagi de ser.

Mentre la Rectora deia això, les gestores i els gestors ja havien enviat whatsapps i correus per establir torns. Com deia el pla de desconfinament, algunes persones van enviar correus a l’Àrea de Gestió de Persones per mantenir el teletreball per motius de conciliació i de salut, però que ens consti a data d’avui, no se’ls ha respost o almenys els casos que coneixem.

Divendres 26 de juny es va enviar el document de “retorn” i dilluns 29 de juny ja teníem la reunió. Un sprint més. ADT va fer aportacions i plantejat diverses qüestions. Hores d’ara, no tenim resposta. Avui han convocat la segona reunió amb la pretensió que el personal s’incorpori el 6 de juliol. En menys de 48 hores se li dirà al personal que han de tornar als seus llocs.

No devien ser el dia que a Barrio Sésamo explicaven que tot el que puja, baixa i per extensió tot el que es confina, es desconfina. Les lleis canvien diuen d’un dia per un altre i segur que tenen raó però el que sí sabien era que l’1 de juliol volien tothom a la UAB i el que també sabien és que tard o d’hora hi hauria desconfinament. Sense control d’accessos als edificis, sense saber si estant confinats o no, si no es poden garantir les mesures de distància, aleshores amb mascareta tot el dia. En definitiva, vine, vine, que ja t’ho trobaràs.

I mentrestant l’administració funciona perquè es segueix teletreballant.

Com a representants de la Junta ens prenen el pèl, el que vol dir que estan prenent el pèl a totes les persones de la UAB.

Al que sí no tenim resposta és:

 • Si hi ha un rebrot: tenim prevista la traçabilitat de les persones a la feina?
 • Les persones tenen instruccions concretes de què fer al seu lloc de treball més enllà de generalitats?
 • I més lluny encara, en cas de contagi, qui carregarà amb la responsabilitat? Els representants dels treballadors no, això segur.

Així que on al març es veia la llum, un canvi de paradigma en el programa de teletreball, ara ja no està tot tant clar i diuen que s’avaluarà. Tenim la sensació que només volen cobrir-se les esquenes. Però què hem de negociar si les propostes no es responen? Només anem a que ens informin no a establir una negociació. Prou ja d’aquesta pressa de pèl.

Si l’Equip de Govern, la Rectora i la Gerència volen implantar, que implantin, però deixem de perdre el temps en reunions estèrils. Quan veritablement estiguin disposats a negociar, que ens avisin, que nosaltres estarem esperant per ser-hi.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? DESCONFINAMENT FASE 2 (05/06/2020)

Mentre la Nova Normalitat no arriba seguim veient com moltes coses no canvien gens. Dilluns hauríem d’entrar en la Fase 2 del Pla de Desconfinament de la UAB però no podrà per l’absència de la negociació, prèvia a cada fase, a la qual es va comprometre la nostra institució d’excel·lència. Una negociació que es va convocar amb menys de 24 hores d’antelació i sense tota la documentació necessària, fet que s’ha repetit en diverses ocasions.

O sí serà la fase 2 violant així la negociació col·lectiva i exposant els treballadors i les treballadores a un rebrot.

No està existint un diàleg fluid que permeti una mínima negociació de les condicions de la reincorporació a la presencialitat, si no que s’acaben imposant els fets consumats. Tampoc afavoreix en aquest sentit la inclusió del PDI en quant s’han de treballar temes de condicions laborals exclusives per al PAS.

En la situació que s’ha desenvolupat el teletreball creiem que no és justa la manca de difusió per part de la UAB en quant a la possibilitat de demanar material informàtic i eines de connexió.

Aquests costos repercuteixen en els treballadors amb salaris inferiors mentre els alts comandaments treballen amb material facilitat per la UAB. No sabem com quedarà el Teletreball amb la Nova Normalitat, en canvi d’altres canvis sí s’han pogut fer. Mentre estàvem confinats hem conegut com la UAB acabava movent una administradora a una plaça inexistent o es va intentar convocar una reunió de la comissió d’RLT per a “solucionar” situacions particulars.

Durant la Fase 1 també ens hem trobat com s’autoritzaven accessos a persones vulnerables que obtenien l’aptitud contràriament a les indicacions establertes al Pla de Desconfinament o pitjor encara, entrades i sortides sense cap tipus ni d’aptitud ni de control sanitari. Aquestes situacions són completament intolerables i representen una agressió a la salut de la plantilla.

Dilluns, si res ho impedeix, s’emprendran les negociacions per a l’entrada a la Fase 2. Fins al moment s’ha facilitat informacions parcials de certs serveis però ens manca una visió global. A més creiem necessari i imprescindible la negociació de cinc condicions mínimes com són:

 • Flexibilitat horària indicada al Pla de Desconfinament.
 • Torns i rotació de persones en aquells serveis que es reincorporen a la presencialitat.
 • Protocols específics: paqueteria, control d’EPIs i d’altres més específics per als serveis.
 • Garantia de salut per a totes i tots els treballadors.
 • Llistat de tasques que són absolutament presencials

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? TREBALL A DISTÀNCIA (24/03/2020)

Aquests dies estem vivint unes mesures excepcionals a nivell personal i laboral de gran impacte.

La crisi del COVID19 ens ha portat a uns límits davant els quals la UAB ha de demostrar capacitat de gestió i d’ajuda a la societat però també hem de ser crítics per poder millorar davant escenaris de futur incert.

Durant anys la Junta de PAS-F ha demanat constantment la creació d’un catàleg de places subjectes a ser teletreballables i incloure aquesta informació en la RLT.

Com haurem de tornar a aquest debat us demanem que ens feu arribar els vostres dubtes així com la situació en la que us heu trobat, especialment aquelles persones a les que se’ls ha denegat en el passat l’opció de teletreballar i ara se’ls hi ha imposat i no per objectius, si no amb exigències constants i disponibilitat absoluta.

En aquests moments us volem agrair els esforços fets a totes per a poder gestionar aquesta situació excepcional.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? CALENDARI LABORAL (20/12/2019)

Ja s’ha publicat el calendari laboral 2020 i ens ha sorprès el comunicat de gerència on consta que està signat i negociat.

En cap moment s’ha negociat amb els agents socials, ja que vam fer constar que mentre no tornem a les 35h no hi haurà cap negociació de calendari laboral.

Us volem desitjar molt bones festes i que gaudiu d’un merescut descans.

Al gener tornarem amb més força per seguir el fil a veurè QUÈ PAS-s-A A LA UAB.

https://pagines.uab.cat/adt/
https://pagines.uab.cat/adt/sites/pagines.uab.cat.adt/files/calendari_uab_2020_uab.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? LA GESTIÓ DE LES PERSONES (25/11/2019)

En els darrers mesos, la UAB va començar a canviar els noms de certs càrrecs i oficines com la Vicegerència de Persones, Organització i Serveis i va crear una nova Àrea de Gestió de Persones. Aquests canvis de nom havien de facilitar una transició cap a una nova manera de gestionar la plantilla de la UAB. O això ens van fer creure.

Perquè això no ha impedit, però que ens tornem a trobar amb places fetes a mida i creiem que s’ha de fer públic. En els darrers temps ens hem trobat amb:

 • Moviment de directius de la UAB sense existència de concurs. Aquests canvis de manera directa canviant places a l’organigrama i la RLT de forma unilateral. Com és el cas de l’antiga Secretaria Tècnica de l’Escola de Postgrau.
 • Creació de places de Lliure Designació amb perfils molt concrets i sense respectar el col·lectiu al qual es té encomanades certes tasques a la UAB. La UAB va fer una plaça a mida del responsable de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres i ara marxa. Ni hi ha lletrat en contractació ni hi ha cap.
 • Rebaixes de requisits per poder accedir a certes places. En la plaça de Cap de l’Oficina de Projectes Internacionals es demanava un C1 d’anglès. Ara es rebaixa a un B2 d’anglès per fer-ho a mida d’una candidata.
 • I com no, en les places de gestió, una rebaixa del requisit per decisió de la direcció. A la tardor de 2018 es va resoldre el concurs de provisió de la plaça de Cap de la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals. Quan es va tornar a convocar el passat març el requisit d’anglès havia baixat de C2 a C1. Aquest canvi en el perfil de la plaça no es va comunicar a la Comissió d’RLT ni a la Junta de Personal Funcionari.
 • Endarreriment de concursos i bloquejos per proveir certes places vacants.
 • Moviments completament discrecionals entre interins sense cap mena de control per part dels agents socials.

Aquests fets acaben suposant una gran desmotivació de la plantilla ja que no tenim cap tipus de seguretat que podrem promocionar-nos. Val la pena l’esforç de tenir persones amb un alt nivell, que es preparen un C1 d’anglès per exemple sabent que és igual, que ja quan tinguis padrins t’adaptaran el perfil de la plaça?

Com els hi podem dir als companys i companyes que si tenen conflictes que tinguin paciència si el personal directiu pot ser mogut de la nit al dia? Pel que fa a la mobilitat  del personal: Si estàs en l’escala de sota seràs etiquetada de “persona conflictiva” si estàs a l’escala de dalt serà per pujar una mica més.

A ADT no ens serveixen els canvis de nom de càrrecs i àrees. Ens serveix  una nova manera de gestionar les persones que formem la UAB mitjançant processos transparents i meritocràtics.

Igualtat, mèrit i capacitat és el que diu la Llei i això és el que exigim.

Nosaltres seguirem el fil a veure què PAS-s-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? (30/09/2019)

 • POSSIBILITAT DE COMPACTACIÓ DEJORNADA PELS MÉS GRANS DE 60 ANYS

Fa gairebé 4 anys que aquest tema estava sobre la taula. Davant la negativa de l’equip de govern de voler negociar la reducció d’una hora retribuïda per aquest col·lectiu, finalment l’acord serà que podran compactar la jornada i qui ho desitgi pugui passar de l’horari partit a fer horari de 8 a 15 (amb les flexibilitats que corresponen a aquest horari).

 • FORMACIÓ ONLINE PER PODER FER COBERTURES TEMPORALS

Aquest acord es va signar fa 1 any i finalment sembla que es posa en marxa la formació necessària per poder fer cobertures temporals, dintre la mateixa escala i en una escala immediatament superior. Aquest procés s’anomena “habilitació”. La formació serà online, així tothom podrà accedir-hi. Al gener començaran els cursos en l’àmbit econòmic i en l’àmbit competencial genèric per poder fer substitucions/interinatges dins l’escala de gestió. 

Recordeu que la formació genèrica competencial és obligatòria per tothom que no sigui de la mateixa escala i que la formació en àmbits és per tots aquells àmbits, que no siguin el propi, en els quals una persona es vulgui habilitar. Podeu consultar l’acord aquí.

 • CALENDARI LABORAL 2020

De moment, tant la Junta de PAS com el Comitè d’Empresa, no volen negociar cap calendari laboral que no impliqui tornar a les 35h. Estem a l’espera d’una resolució de l’autoritat laboral i per tant, no es negociarà el calendari laboral per a l’any 2020 (com ja va passar amb el del 2019).

 • PROCESSOS D’OPOSICIONS

Està a punt de sortir la convocatòria de les places A2 de biblioteques, esperada des de fa temps.

El procés de promoció interna de l’escala A2 ja està resolt, en espera de començar la fase de pràctiques. S’han de resoldre 2 provisions de places de gestió durant el mes d’octubre per poder tenir la llista definitiva de places per oferir a les 26 persones candidates durant el mes de novembre. Quan les persones iniciïn el període de pràctiques haurà passat més d’un any des de la convocatòria.

El procés de l’escala d’accés C1 ja té els resultats definitius de fase 1 i fase 2 publicats , en espera d’acabar amb les revisions i també de poder oferir la llista de places vacants a les 153 persones que seran nomenades.

Sembla que tindrem un octubre mogudet. Ja sabeu que nosaltres seguirem en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? (11/01/2019)

Bon any a tothom! Retornem a la feina amb diversos temes sobre la taula.

En primer lloc informar-vos que no s’ha signat el calendari laboral del 2019 ja que no està contemplat el retorn a la jornada de 35 hores que el govern espanyol ens retornava. La gerència de la UAB diu que la Generalitat no ho vol acceptar i no es volen enfrontar.

Ja ha sortit la convocatòria de les 153 places de l’escala administrativa C1, amb termini del 7 al 28 de gener.

Amb les oposicions internes de l’escala de gestió A2 tenim un greu problema ja que no ens posem d’acord sobre quins han de ser els criteris per puntuar l’apartat de la coordinació d’equips. Recordem que aquest apartat suma fins a 2 punts en la fase de concurs. ADT no volia que aquest apartat estigués contemplat en la convocatòria ja que intuíem que seria complicat poder-ho avaluar de forma objectiva i justa per tothom. D’entrada no estan els perfils actualitzats, ni l’organigrama reflexa la realitat, per tant és complicat poder trobar un criteri real i genèric. Per posar ordre, s’hauria de revisar plaça a plaça, al menys les 117 places de les persones que s’han presentat a les oposicions.

Respecte la convocatòria 2018C1IE04 (15 places de nivell C22) hem posat en coneixement tant del tribunal com de la Rectora el desacord de la Junta respecte algunes de les proves que s’han fet i demanem que es tornin a repetir. En algun cas perquè hi havia alguna pregunta sobre algun tema no contemplat en el perfil de la plaça, en altre cas perquè la prova estava feta a mida per a la persona que ocupa la plaça provisionalment, que és qui finalment l’ha superat, deixant sense opcions a la resta de candidats per no tenir la informació per poder preparar la prova en igualtat de condicions que la persona o persones que ocupa o han ocupat la plaça.

Us mantindrem informats/des i seguirem el fil a veure què passa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (10/12/2018): Convocatòria de vaga 12/12/2018

Benvolgudes companyes i companys,

Com bé sabreu el proper 12 de desembre hi ha convocada una vaga de la funció pública de Catalunya.

Des de la secció sindical ADT hi donem el nostre total recolzament i esperem la vostra participació.

Després d’anys esperant el retorn dels nostres drets, com la jornada de 35 hores o el retorn de les pagues extres, aquests no es materialitzen i hem de dir alt i clar que ja n’hi ha prou.

Ens veiem als carrers el 12 de desembre!!!!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (11/06/2018): Resultats eleccions a la Junta 2018

RESULTATS ELECCIONS A LA JUNTA DE PAS-F 2018

Des d’ADT volem donar les gràcies a totes les persones que han volgut formar part de la nostra candidatura i també agrair a totes les persones que ens han fet confiança amb el seu vot.

Fem un balanç molt positiu dels resultats, l’any 2014 ens vam obtenir un 10,37% dels vots i aquest any un 11%. Aquests vots ens suposen 1 delegat més a la Junta i també que el nombre de delegats estan cada cop més ajustat i equilibrat. No hi ha majories absolutes, ni grans diferències entre forces sindicals.

Esperem poder tenir una legislatura de consens i treballar tots i totes plegats pels interessos dels treballadors i treballadores de la UAB.

Aquí teniu la gràfica dels resultats:

SECCIÓ SINDICAL20142018vots
ADT2364
CAU65123
CCOO98209
UGT45130
Vots en blanc  56
Vots nuls  10

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (05/06/2018): Final de campanya eleccions a la Junta 2018

Benvolgudes i benvolguts,

Arribem al final de campanya. Sindicalment parlant han estat dies intensos i profitosos. En algun lloc ens han dit.. venen a parlar del sindicat. Noooo nosaltres hem anat a escoltar!

I què hem escoltat aquests dies?

Teletreball

 • Flexibilització de les condicions del teletreball per a fer-les més adients al màxim d’àmbits de la universitat. Es poden teletreballar franges més petites (tardes) o en moments o projectes concrets.

Unitats Docents

 • Revisió de la plantilla ja. Actuen com a gestió acadèmica i com a gestió departamental i fa anys que no els revisen la plantilla.

Oposicions

 • Avaluar la possibilitat de fer “part comuna” i “part específica” amb la possibilitat de guardar les notes

Cobertura de places

 • Hi ha companys i companyes ofegats quan tenen algú de baixa. Cal preveure els reforços en aquests casos. Les persones que queden acaben amb problemes de salut també!!!

Personal de tarda

La gent que treballa de tarda continuen tenint problemes per fer cursos de formació, per poder promocionar-se, per poder demanar teletreball, etc…  aquestes són reivindicacions ja històriques i pensem que ja és hora de prioritzar solucions per a aquest col·lectiu i incloure-les dins la carrera professional.

I ara que hem de fer?

Doncs esperar que arribi el 7 de juny, que les persones ens votin i seguir treballant!

Però ja sabeu que nosaltres, sigui com sigui, seguirem el fil a veure QUÈ PAS-s-A!!!!

El 7 de juny, sigui com sigui, sobretot VOTA! El que és important és que tots estiguem representats!

I si és a nosaltres, gràcies! Procurarem no defraudar-vos!

TROBA’NS A CANDIDATURA ADT amb el nostre PROGRAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (29/05/2018)

Benvolgudes i benvolguts,

El proper 7 de juny hi ha eleccions a la Junta de PAS funcionari de la UAB.

Com ja sabeu ADT es torna a presentar a aquestes eleccions. Actualment tenim dos representants a la Junta de PAS-F que són l’Aser Clavero i la Marta V.

Un cop més, volem demanar-vos el vostre suport i el vostre vot per poder tenir més representació a la Junta.

 Us annexem el nostre programa electoral que hem anat elaborant a partir de les inquietuds, aportacions i comentaris que ens han anat arribant. És un programa obert per tant en qualsevol moment es poden afegir més propostes que si voleu ens podeu fer arribar a adt@uab.cat.

Us demanem el vostre vot per tal de poder tenir més força i representació a la Junta de PAS-F ja que creiem que cal renovar-la i poder aportar idees noves, formes noves d’actuar, maneres noves de negociar i que es tinguin en compte totes les aportacions. Volem una Junta que actuï de manera constructiva i mirant pel conjunt de les treballadores i els treballadors.

Vota ADT Eleccions 2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ HA PAS-s- A -t a la UAB? (25/04/2018)

Com sabeu, tornen a haver-hi eleccions sindicals a la Junta de PAS-Funcionari el proper 7 de juny. Nosaltres, tornarem a presentar-nos-hi . Si no, com sabrem QUÈ PAS-s-A?

Però després de 4 anys volem fer un petit balanç i començar a pensar en el futur.

Hi ha molts temes encara sobre la taula i alguns que s’han quedat pel camí que volem repescar.

SELECCIÓ

En els últims anys s’han reactivat les oposicions tant de promoció interna com d’accés públic. Hem tingut:

 • Oposicions de promoció interna a l’escala de gestió al 2016.
 • Oposicions de promoció interna a l’escala tècnica al 2016.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala administrativa al 2017.
 • Oposicions de promoció interna a l’escala administrativa al 2018.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala administrativa al 2018.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala de bibliotecaris al 2018.

I en breu tornarem a tenir:

 • Oposicions de promoció interna a l’escala de gestió al 2018

Acord departaments i instituts: situació actual 02/05/2022

Hi ha hagut persones que ens han fet arribar el seu descontent entre el personal de departaments i instituts, perquè com ja suposàvem, són més les persones perjudicades que les beneficiades. La resolució de la gerència sobre la implementació del model de suport administratiu a departaments i instituts de la UAB posa en evidència, una vegada més, que algunes places s’adjudiquen a dit. Des d’ADT, vam signar l’acord perquè es va ratificar en assemblea, però ja preveiem disfuncions.

La fórmula de posar a dit queda palesa, una vegada més, en el nou acord de cobertures temporals que la gerència vol que negociem. Des d’ADT, sempre ens hem manifestat totalment en contra d’aquest sistema i defensarem sempre la igualtat, mèrit i capacitat.

Selecció

Comentar-vos una vegada més que des de la Junta de PAS-F estem tots d’acord en què, les entrevistes de tots els concursos interns no han de ser eliminatòries ja que així queda recollit al manual de Selecció que s’aplica en els concursos. Portem molts mesos fent constar en acta el nostre desacord cada vegada que formem part d’un tribunal de selecció. Recordar-vos que les persones candidates són les úniques que teniu potestat per poder-ho denunciar i que si algú decideix fer-ho comptarà amb tot el nostre suport.

D’altra banda portem anys demanant la negociació d’un nou manual de Selecció i per molt que se’ns diu que s’està programant, mai es fa realitat.

Oposicions escala administrativa (C1) i de gestió (A2)

Avui han sortit les llistes de les persones aprovades a l’escala administrativa: les nostres més sinceres felicitacions als que heu agafat plaça i als que no, de ben segur que tornarem a tenir aviat. Recordeu que encara estan actives i en curs tant les oposicions de C1 com les d’A2. Fins que no acabi cada procés no farem una valoració global de cadascun per tal de no perjudicar les persones que continuen concursant. Només recordar-vos que els membres de la Junta que formen part de cada procés estan sempre en minoria.

Temes històrics pendents

Tenim pendents dos temes que sembla que no interessen a ningú, perquè afecten només a una minoria, i que nosaltres volem desencallar:

·         Interins que porten més de 10 anys a la casa i no tenen el batxillerat per poder-se presentar a les oposicions C1. Van entrar com a auxiliars administratius i si haguessin hagut oposicions d’auxiliars ja serien funcionaris. Després amb cinc anys de servei i un curs o amb 10 anys de servei podrien haver accedit a l’escala administrativa. No és just que ara de cop se’ls arraconi i no puguin ser funcionaris de carrera amb plaça pròpia i hagin d’anar voltant d’un lloc a un altre.

·         Funcionaris de carrera als quals se’ls va fer renunciar a la seva plaça per poder-se traslladar (quan en alguns casos se’ls guarda la seva plaça d’origen quan fan una comissió de serveis dins la mateixa escala) i porten anys voltant d’un lloc a un altre sense tenir cap plaça.

Eleccions a la Junta de PAS Funcionari

Al mes de juny tenim eleccions a la Junta de PAS-f (sí, ja han tornat a passar 4 anys!!) i per tant us demanem el vostre recolzament per a la nostra candidatura. Necessitem el vostre suport perquè volem continuar lluitant pels vostres drets i volem que a la Junta hi hagi pluralitat.

 

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUÈ PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Teletreball, horaris de servei i desconnexió digital (23/02/2022)

Dimecres, 23 de febrer de 2022, la Junta de PAS Funcionari i el Comitè d’Empresa han convocat una assemblea conjunta, en format virtual i presencial, per parlar de temes que tenim sobre la taula amb la Gerència.

En primer lloc, agrair-vos a totes i tots la vostra assistència, ha estat tot un èxit. Hem comptabilitzat unes 50 persones a la Sala d’Actes de la Facultat de Dret, i unes 360 en format virtual.

Hem parlat de les qüestions següents, i s’han resolt les preguntes que hem rebut, tant presencial com virtualment:

 • Teletreball

o    Diferència entre teletreball i treball a distància. Portem dos anys fent teletreball? Doncs no, segons el Gerent, fins ara hem fet treball a distància. Quina diferència hi ha? El teletreball implica arribar a uns objectius. El treball a distància, en canvi, implica, fer la mateixa feina que a la universitat, però en un altre lloc i només ha estat una excepció a causa de la situació de pandèmia que estem vivint.

o    El teletreball es planteja perquè tots el puguem aplicar-lo, i si es denega no podrà ser discrecional: s’haurà de fer per escrit i de forma justificada. Per aquest motiu,  es crearà un grup de seguiment que hi treballarà.

o    Ha sorgit molta inquietud pel que fa als cursos de formació sobre teletreball. Les persones que ja els han fet, no els hauran de repetir, però sí caldrà que facin els que els manquin. En total seran unes 15 hores.

o    La negociació sobre el teletreball està encallada en una qüestió de fitxatge. Es pretén que es fitxi, de la mateixa manera que presencialment, però sense tenir en compte les hores que es facin. Es facin 5 o es facin 9, se’n computaran 7: la jornada teòrica.

o    Junta i Comitè estan lluitant per arribar a gaudir del teletreball a temps parcial; és a dir, que en una mateixa jornada es pugui fer fitxatge a la universitat, i la resta fer teletreball; en aquest sentit, no hi ha postura d’acostament per part de la gerència.

o    S’ha parlat d’especificar quins llocs són teletreballables, però això no hauria de ser subjectiu, perquè tothom hauria de poder fer-lo. Definir el teletreball a les places passaria per modificar l’RLT, i la gerència no està per fer-ho. Es parla de feines, no de llocs de treball.

La gerència fa anys que no té objectius però el PAS tindrà objectius!

 • Horaris de servei

o    Fa ja temps, la gerència de la universitat vol fixar uns horaris de servei vàlids a tot el campus. En tornar de vacances, al setembre, van arribar a algunes administracions de centre, que els van donar com a vàlids, però no estan negociats ni aprovats. Es parla de fixar una presencialitat, per àmbits, i segons el nombre de persones que hi treballin, però hi ha una absoluta manca de transparència i concreció. No se sap com es vol actuar a unitats on hi ha una sola persona, departaments interfacultatius o serveis unipersonals.

Ja veurem com va això perquè té pinta de satisfer algunes caprici personal o de pleitesia docent.

 • Desconnexió digital

o    En aquest sentit no hi ha cap discrepància, i es signarà un acord sense cap problema.

Ha quedat palès que una persona pot rebre un correu electrònic, vista la gran varietat d’horaris que hi ha ara mateix a la universitat, però en cap cas té l’obligació de llegir-lo ni donar resposta fins que comenci la seva jornada laboral. És extensible a tots els mitjans de comunicació actuals: trucades, correu electrònic, teams, etc.

Queda totalment prohibit trucar als telèfons personals, tant dins com fora de l’horari laboral: una cosa és donar-los per un ús puntual, i un altre convertir-ho en una obligació personal.

No es podrà convocar ningú fora del seu horari laboral, amb especial menció per al personal de tarda, que sol veure com es vulnera aquesta condició.

Què ja era hora, per cert! La llei és de 2018!!!

Si et sorgeix qualsevol pregunta o necessites cap aclariment, no dubtis a escriure’ns!

Estem a l’espera que Comunicació migri a WordPress però nosaltres estem treballant per estrenar nou blog, on esperem puguis trobar tot allò que et pugui fer falta.

 

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Més notícies d’actualitat novembre 2021….

1.       Dilluns, 22 de novembre, va tenir lloc l’assemblea del PAS-F per votar l’acord de la reclassificació de C16 a C18, a càrrec dels fons addicionals. L’acord es va aprovar i en els propers dies el signarem perquè pugui presentar-se al proper Consell de Govern.

2.       Dimarts, 23 de novembre, va tenir lloc l’assemblea del PAS-F per votar l’acord del nou model de departaments i instituts. Finalment, la Junta va convocar tot el PAS-F i com l’acord es va aprovar, ADT signarà per mandat de l’assemblea.

Com ja hem anat comunicant durant tot aquest temps, ADT creu que aquest acord beneficiarà i perjudicarà en parts iguals al personal afectat. En l’assemblea ja es van plantejar molts problemes que comportarà l’aplicació de l’acord, tot i això, l’hem defensat perquè és la postura majoritària de la Junta.

1.       La Junta de PAS-F hem tancat la negociació del calendari laboral per a l’any 2022. Com a novetat per aquest any, les hores d’assumptes particulars que no s’hagin pogut gaudir el 2021 es podran gaudir fins el 8 d’abril de 2022.

2.       Aquesta setmana hem tingut una darrera negociació sobre el procés d’oposicions A2 (estabilització, accés lliure i promoció interna) i finalment, un cop apropades postures, tancarem un acord in extremis per a les oposicions d’estabilització, supeditat al consens per decidir els membres del tribunal.

L’acord per a les oposicions d’accés lliure i de promoció interna el presentarem en una propera assemblea per a la seva ratificació.

 

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Notícies d’actualitat novembre 2021

Doncs pas-sen algunes coses.

Volem informar-vos de l’estat actual de les negociacions i properes assemblees.

Hi ha dues propostes d’acord que han de ser aprovades i ratificades en assemblea:

 1. El pas de tot el personal administratiu, C16 a C18 a càrrec del fons addicional de la UAB.
 2. El nou model de departaments.

Amb motiu de la situació actual de la COVID-19, la Junta ha decidit, per unanimitat, que les assemblees no siguin encara presencials. A més, la Junta ha tingut en compte que la majoria de persones fa alguns dies de treball a distància que dificultaria encara més la presencialitat en una assemblea.

Per tant, ara que tornem a tenir accés al programari després de l’atac informàtic, es farà per Teams, tot i que des d’ADT no veiem encara clara la manera d’enregistrar els vots.

Recordem que l’assemblea és decisòria i segons el resultat de les votacions, els acords es signaran o no.

La Junta, però, ha decidit per majoria, amb el vot en contra d’ADT que es facin dues assemblees separades.

En la primera assemblea, per al canvi de C16 a C18 està convocat tot el PAS. Estem tots d’acord en què ha de decidir tot el PAS ja que el finançament d’aquest acord es farà amb els imports corresponents als fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial dels pressupostos de 2019 i 2020 respectivament, i per tant afecta tothom

En canvi, en la segona, la relativa al model de departaments, només es vol convocar les persones que actualment treballen en departaments.

ADT no pot estar d’acord en què es faci una assemblea només pensant en les persones que actualment treballen a departaments, quan aquest model, afectarà de manera més o menys directa a la resta de la plantilla i segur, a la promoció de la resta de la plantilla. Condiciona la promoció de persones que han estat o volen estar en departaments i serà el precedent per dissenyar després el model de la resta d’àmbits.

Quan es va fer l’anterior assemblea informativa sobre la negociació del model de departaments ja es va convocar només al personal de departaments i ADT ja va manifestar a la Junta que per votar l’acord s’hauria de convocar tot el PAS. D’igual manera, hem manifestat que ADT no signarà l’acord del nou model de departaments a menys que estigui aprovat i ratificat en assemblea, i, de nou, no es convocarà a tot el PAS per decisió de la majoria de la Junta. ADT, per tant, no signarà l’acord de departaments, ja que acabarà afectant tot el PAS sense que el PAS hagi pogut decidir.

Com a últim punt, informar-vos que encara estem negociant el model d’oposicions de l’escala de gestió (A2) pel que fa a estabilització, promoció interna i accés lliure i que esperem poder tancar-lo en breu.

 

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat juliol 2021 (23/07/2021)

 1. Pla de contingència

Com ja sabeu les mesures del pla de contingència de treballar a distància 3 dies a la setmana acaben el 6 de setembre. Volem que es prorroguin vista la situació actual de la pandèmia i així ho vam demanar a gerència a la darrera Negociadora. Esperem la seva resposta.

 1. Incompliment reiterat per part de RRHH de l’acord de cobertures temporals.

Gerència va reconèixer que no estant complint l’acord perquè no els sembla àgil ni ràpid. Els hem recriminat que nomenen persones a dit, que no s’han fet les habilitacions ni els cursos i que no proposen cap esmena ni solució. Diuen que al setembre ens presentaran una proposta i mentrestant van fent.

 1. Incompliment de l’acord de Selecció pel que fa a les entrevistes.

Tenim un acord signat on diu que les entrevistes són una eina complementària, i també “se’l salten”.

Selecció imposa que siguin competencials i eliminatòries. Es recrimina als vocals el seu paper als tribunals, a on denunciem això amb un vot particular i no volem participar omplint una graella obsoleta.

Ens sembla indignant aquesta actitud i mentrestant hi ha places que queden vacants perquè eliminen persones a les entrevistes. Així, si les places són vacants posen a dit a qui volen. Estem a la roda del ratolí!!!!

 1. Acord nou horari.

Hem signat l’acord del nou horari de jornada continuada. A partir de l’1 de setembre es podrà fer de 8 a 15h, o fer una pausa de 30 minuts per dinar i fer de 9 a 16:30h (o de 8:30 a 16h o altres combinacions) i els divendres plegar al migdia. Una comissió de seguiment durà a terme una avaluació i si és positiva, l’acord serà definitiu a partir de l’1 de juny de 2022, prèvia ratificació de les parts signants.

 1. Model de departaments.

Al setembre tindrem una darrera reunió per tractar d’arribar  a un acord sobre el nou model de departaments. Volem que hi hagi una assemblea de tot el PAS, no només de departament ja que aquest acord després serà extrapolable a la resta d’àmbits, i ADT només signarà per mandat de l’assemblea si així es decideix.

No veiem clars el tipus de concursos interns que proposen amb una entrevista eliminatòria que pot ser totalment subjectiva, i un altre cop contra la normativa de Selecció. Tenim dubtes sobre la legalitat d’aquests concursos acotats només pel personal de l’àmbit. Pensem que aquestes reclassificacions perjudicaran a més personal del que beneficiaran. Intuïm que fusionar més de dos departaments serà problemàtic pel que fa  a estructura, personal afectat, ubicació…

 

Què tingueu molt bones vacances! Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat maig 2021 (28/05/2021)

 1. L’Hospital del Mar ha deixat de formar part de la UAB i per tant el PAS que hi treballava estan ara en la tessitura d’haver d’escollir entre quedar-se a la UAB i veure quines places els ofereixen (que no seran a Barcelona) o bé deslligar-se de la UAB i passar a formar part de la UPF i poder quedar-se a Barcelona.
 2. Per altra banda, portem anys amb la negociació de les noves estructures de la UAB i de moment només hem vist la proposta del nou model de departaments, on de 57 departaments passaran a ser 27 unitats departamentals.  Hi ha molts temes en els quals estem encallats perquè no veiem clara la manera de solucionar assumptes tals com:
 • No volem personal que acabi ocupant places de nivell inferior. A les noves estructures no hi ha places de C21 i com no hi ha suficients C22 per promocionar-se tots, alguns potser acabaran ocupant places de C18 (cobrant com a C21 però amb tasques de C18 o amb tasques encobertes de C21 en places de C18).
 • Les reclassificacions poden afectar a vàries persones del mateix àmbit que hauran de concursar entre elles per una plaça d’escala o nivell superior. No tenint encara decidit com seran les oposicions en el cas de canvi d’escala ni si els concursos seran tancats només pel personal afectat, oberts a tot el PAS o ni tan sols seran concursos sinó només aplicació de barem de mèrits, on l’empresa proposa també afegir informes dels caps pertinents.
 • Des de fa més d’una dècada encara està per decidir què passa amb les persones sense titulació que ocupen una plaça de doble catalogació i ara ens trobarem amb més casos amb les noves reclassificacions. No tenim clar que legalment es puguin pagar aquests tipus de complements que en el seu dia “es va dir que mai més” i d’altra va en detriment de la promoció de les persones que tenen la titulació per accedir a l’escala.
 1. Com ja sabeu estem a les portes de les noves oposicions de C1 amb 74 places. S’han presentat 743 persones, tot i que la llista és encara provisional. La primera prova està programada per fer-se el 18 de setembre. 
 2. Recentment la Junta ha decidit i proposat que en els concursos, l’Àrea de Gestió de Persones ha d’ajustar-se al manual de Selecció que és la normativa vigent pels concursos i per tant respectar l’apartat on diu que l’entrevista és una eina complementària en els concursos interns. Per tant, les persones que van als concursos com a membres designats per la Junta, faran un vot particular contra la decisió de cada tribunal de que l’entrevista sigui eliminatòria i no participaran activament omplint la graella competencial durant l’entrevista per no contribuir a eliminar cap persona candidata.  Portem anys reclamant que es negociï un nou manual de Selecció perquè el que fem servir està obsolet en molts aspectes, però mentre no es faci, hem de respectar el que tenim i l’apartat de l’entrevista és molt clar en el que diu.
 3. Plaça de Cap de l’Àrea de Gestió de Persones. Del 21 al 31 de maig està oberta la convocatòria com a plaça de lliure designació. Sorprèn que la lliure designació correspongui, altre cop, a persones que no són de l’àmbit ni tenen cap tipus de “capacitat demostrada” més enllà de les simpaties personals del tribunal que les han de triar. Lliure designació no vol dir “poso els meus amics”, la llei diu mèrit i capacitat.

 

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB?: Notícies d’actualitat novembre 2020 (25/11/2020)

Estem tots desitjant que acabi aquest maleït 2020 en el qual hem acabat teletreballant o treballant a distància, segons els casos, descobrint que això no era tan meravellós com ens imaginàvem.

Acabem el 2020 amb un nou Rector i nou equip de govern, amb els que encara no ens hem assegut  però amb els que esperem poder començar a negociar aviat.

Candidatura única i cap proposta concreta per al PAS: tenim molta feina a fer i poc temps a perdre. Tampoc cap proposta sobre la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, veient la que ens està caient.

Tancarem el 2020 amb persones que no han pogut encara gaudir de les vacances, per motius diversos, i que ara les estan obligant a fer-les abans del 31 de gener del 2021 enmig d’un estat d’alarma i amb toc de queda. Vam demanar a Gerència poder-les gaudir més endavant, un cop aixecat l’estat d’alarma i la resposta va ser un NO rotund. Volem agrair especialment la dedicació d’aquells i aquelles que van treballar a l’agost, per una indicació de la pròpia UAB, i ara es troben obligats a gaudir les vacances en condicions diferents.

Els processos de selecció van estar aturats durant els mesos del confinament i ara hi ha molta feina endarrerida i acumulada. Hi ha tribunals de selecció de finals dels 2019 que encara no s’han resolt. Estem negociant unes noves oposicions de l’escala C1 per al proper 2021 tot i que hem de dir de moment que no desencallem, ni el nombre de places ni les bases de la convocatòria. També insistirem en la professionalització dels tribunals de selecció i en actualitzar el manual de selecció de l’any 2000.

Començarem el 2021 amb dues bones notícies sobre la jornada laboral:

 1. Tornem a les 35 hores setmanals.
 2. La proposta de Gerència sobre un nou horari continuat: Començarem amb una prova pilot, un cop enllestida la negociació. De moment proposen una jornada de 7h seguides (de 8 a 15h) la qual hauria de tenir una pausa de 30m per dinar a partir de les 15h, en el cas d’arribar més enllà de les 8h. Nosaltres no entenem que no es puguin fer les 7h seguides, per exemple de 9 a 16h ja que es podrien agafar els 30m de l’esmorzar per dinar. Ha de ser un horari amb prou flexibilitat per satisfer les necessitats de conciliació de tothom i que no deixarien de banda l’atenció a l’usuari.

Cuideu-vos, cuideu dels vostres i mentrestant nosaltres, com sempre, seguirem el fil a veure què QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? Pla de Contingència i Protocol d’Organització i Oferta Pública d’Ocupació (OPO)

Divendres vam tenir la primera i última sessió per a discutir el Pla de Contingència i Protocol d’Organització que entrarà en vigor a partir del 14 de setembre. Per a aquesta sessió la presidència de la Junta va demanar incloure també la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest any.  Tots dos punts han de passar pel proper Consell de Govern del 21 de juliol.

Per a finalitzar el divendres vèiem com la rectora comunicava un nou canvi de condicions, deixant un cap de setmana per a l’organització dels serveis i atacant directament el dret a desconnexió digital de la plantilla.

I ara com treballarem?

Doncs no sabem com s’aplicaran aquestes noves mesures ni si seran perllongades al setembre. Una altra vegada la UAB deixa de banda un principi bàsic de l’administració pública com és el de jerarquia i el d’organització i acaba delegant les responsabilitats en comandaments intermedis.

Ens trobarem de nou amb greuges comparatius entre serveis i facultats i sense cap tipus de transparència per a fer-ne el correcte seguiment.

I el pla de contingència?

De nou vam tenir pocs dies (dos) per a revisar el document, treballar-lo com a secció, fer esmenes i portar-lo a una negociació que a priori ja érem conscients que no existiria. Per desgràcia on més afecta aquesta manera de fer és en quant a no tenir marge els organismes unitaris per a fer-ne una lectura conjunta i prendre les decisions pertinents.

Les valoracions definitives les podrem extraure un cop s’aprovi el document complet i definitiu (no es va facilitar així a la representació dels treballadors) però com sempre estarem atents a la seva aplicació per tal de preservar les condicions laborals de la manera el més equitativa possible.

De l’Oferta Pública d’Ocupació què?

En paral·lel el dijous rebíem les dades de l’Oferta Pública d’Ocupació, només 20 places, entre totes les escales, que passarien a convocar-se com a accés a escala administrativa. Vam revisar les resolucions de l’any 2019 i a ADT creiem que eren poques pel nombre de desvinculacions produïdes durant 2019.

Des d’ADT vam posar en coneixement d’aquest dubte a la resta de seccions sindicals que pertanyen a la Junta de PAS-F. Davant l’escàs temps per a preparar aquesta informació també vam reforçar la nostra postura fent un recull de normativa i aplicacions fetes per altres institucions. Durant la negociació de divendres no s’aprovà definitivament la xifra de 20 places ja que la UAB tampoc tenia la certesa d’haver calculat correctament la xifra de noves places. Amb posterioritat a la reunió érem informats que el nombre de places passava de 20 a 40.

A les companyes i companys de CCOO

Els últims dies s’han difós diferents informacions d’actuacions per part d’altres seccions sindicals que s’han apropiat de la nostra feina. ADT no té cap interès en apropiar-se de la feina de ningú perquè pensem que treballem per al conjunt del personal funcionari.

Però senyors i senyores de CCOO molt lleig fer veure que la feina de la OPO era vostra! No és la primera vegada però malgrat tot pensem que si podem estabilitzar una xifra tan alta d’interins ja estem contens i al final és el resultat el que compta en aquest cas. Tot s’ha de dir que aquest Equip de Govern ha estat sensible en aquests temes en concret.

Senyores i senyors de CCOO si mantinguéssiu la mateixa postura i el vostre lideratge fos tant ferm davant el Pla de contingència, segurament el resultat seria un altre.

Treballem atents i amb ganes d’obtenir resultats per al conjunt del personal funcionari, no per a penjar-nos medalles ni fer clientelisme.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? L’Equip de Govern, la Rectora i la Gerència no negocien amb els representats del personal, de les juntes i dels comitès (02/07/2020)

La Rectora i el Gerent van reunir els sindicats per recordar que som una universitat presencial i, per tant, tothom és cridat a files. Ja tenim marcat l’interès principal: la presencialitat i el presencialisme. En quatre mesos moltes persones han treballat des de casa com han pogut i de manera efectiva però ara han de venir corrents. Les bones paraules i els agraïments per als comunicats, improvisacions i imposicions per a les condicions laborals. Què la docència sigui presencial no vol dir que l’administració ho hagi de ser.

Mentre la Rectora deia això, les gestores i els gestors ja havien enviat whatsapps i correus per establir torns. Com deia el pla de desconfinament, algunes persones van enviar correus a l’Àrea de Gestió de Persones per mantenir el teletreball per motius de conciliació i de salut, però que ens consti a data d’avui, no se’ls ha respost o almenys els casos que coneixem.

Divendres 26 de juny es va enviar el document de “retorn” i dilluns 29 de juny ja teníem la reunió. Un sprint més. ADT va fer aportacions i plantejat diverses qüestions. Hores d’ara, no tenim resposta. Avui han convocat la segona reunió amb la pretensió que el personal s’incorpori el 6 de juliol. En menys de 48 hores se li dirà al personal que han de tornar als seus llocs.

No devien ser el dia que a Barrio Sésamo explicaven que tot el que puja, baixa i per extensió tot el que es confina, es desconfina. Les lleis canvien diuen d’un dia per un altre i segur que tenen raó però el que sí sabien era que l’1 de juliol volien tothom a la UAB i el que també sabien és que tard o d’hora hi hauria desconfinament. Sense control d’accessos als edificis, sense saber si estant confinats o no, si no es poden garantir les mesures de distància, aleshores amb mascareta tot el dia. En definitiva, vine, vine, que ja t’ho trobaràs.

I mentrestant l’administració funciona perquè es segueix teletreballant.

Com a representants de la Junta ens prenen el pèl, el que vol dir que estan prenent el pèl a totes les persones de la UAB.

Al que sí no tenim resposta és:

 • Si hi ha un rebrot: tenim prevista la traçabilitat de les persones a la feina?
 • Les persones tenen instruccions concretes de què fer al seu lloc de treball més enllà de generalitats?
 • I més lluny encara, en cas de contagi, qui carregarà amb la responsabilitat? Els representants dels treballadors no, això segur.

Així que on al març es veia la llum, un canvi de paradigma en el programa de teletreball, ara ja no està tot tant clar i diuen que s’avaluarà. Tenim la sensació que només volen cobrir-se les esquenes. Però què hem de negociar si les propostes no es responen? Només anem a que ens informin no a establir una negociació. Prou ja d’aquesta pressa de pèl.

Si l’Equip de Govern, la Rectora i la Gerència volen implantar, que implantin, però deixem de perdre el temps en reunions estèrils. Quan veritablement estiguin disposats a negociar, que ens avisin, que nosaltres estarem esperant per ser-hi.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? DESCONFINAMENT FASE 2 (05/06/2020)

Mentre la Nova Normalitat no arriba seguim veient com moltes coses no canvien gens. Dilluns hauríem d’entrar en la Fase 2 del Pla de Desconfinament de la UAB però no podrà per l’absència de la negociació, prèvia a cada fase, a la qual es va comprometre la nostra institució d’excel·lència. Una negociació que es va convocar amb menys de 24 hores d’antelació i sense tota la documentació necessària, fet que s’ha repetit en diverses ocasions.

O sí serà la fase 2 violant així la negociació col·lectiva i exposant els treballadors i les treballadores a un rebrot.

No està existint un diàleg fluid que permeti una mínima negociació de les condicions de la reincorporació a la presencialitat, si no que s’acaben imposant els fets consumats. Tampoc afavoreix en aquest sentit la inclusió del PDI en quant s’han de treballar temes de condicions laborals exclusives per al PAS.

En la situació que s’ha desenvolupat el teletreball creiem que no és justa la manca de difusió per part de la UAB en quant a la possibilitat de demanar material informàtic i eines de connexió.

Aquests costos repercuteixen en els treballadors amb salaris inferiors mentre els alts comandaments treballen amb material facilitat per la UAB. No sabem com quedarà el Teletreball amb la Nova Normalitat, en canvi d’altres canvis sí s’han pogut fer. Mentre estàvem confinats hem conegut com la UAB acabava movent una administradora a una plaça inexistent o es va intentar convocar una reunió de la comissió d’RLT per a “solucionar” situacions particulars.

Durant la Fase 1 també ens hem trobat com s’autoritzaven accessos a persones vulnerables que obtenien l’aptitud contràriament a les indicacions establertes al Pla de Desconfinament o pitjor encara, entrades i sortides sense cap tipus ni d’aptitud ni de control sanitari. Aquestes situacions són completament intolerables i representen una agressió a la salut de la plantilla.

Dilluns, si res ho impedeix, s’emprendran les negociacions per a l’entrada a la Fase 2. Fins al moment s’ha facilitat informacions parcials de certs serveis però ens manca una visió global. A més creiem necessari i imprescindible la negociació de cinc condicions mínimes com són:

 • Flexibilitat horària indicada al Pla de Desconfinament.
 • Torns i rotació de persones en aquells serveis que es reincorporen a la presencialitat.
 • Protocols específics: paqueteria, control d’EPIs i d’altres més específics per als serveis.
 • Garantia de salut per a totes i tots els treballadors.
 • Llistat de tasques que són absolutament presencials

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? TREBALL A DISTÀNCIA (24/03/2020)

Aquests dies estem vivint unes mesures excepcionals a nivell personal i laboral de gran impacte.

La crisi del COVID19 ens ha portat a uns límits davant els quals la UAB ha de demostrar capacitat de gestió i d’ajuda a la societat però també hem de ser crítics per poder millorar davant escenaris de futur incert.

Durant anys la Junta de PAS-F ha demanat constantment la creació d’un catàleg de places subjectes a ser teletreballables i incloure aquesta informació en la RLT.

Com haurem de tornar a aquest debat us demanem que ens feu arribar els vostres dubtes així com la situació en la que us heu trobat, especialment aquelles persones a les que se’ls ha denegat en el passat l’opció de teletreballar i ara se’ls hi ha imposat i no per objectius, si no amb exigències constants i disponibilitat absoluta.

En aquests moments us volem agrair els esforços fets a totes per a poder gestionar aquesta situació excepcional.

Cuideu-vos i mentrestant nosaltres seguirem, a la vostra disposició, i en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? CALENDARI LABORAL (20/12/2019)

Ja s’ha publicat el calendari laboral 2020 i ens ha sorprès el comunicat de gerència on consta que està signat i negociat.

En cap moment s’ha negociat amb els agents socials, ja que vam fer constar que mentre no tornem a les 35h no hi haurà cap negociació de calendari laboral.

Us volem desitjar molt bones festes i que gaudiu d’un merescut descans.

Al gener tornarem amb més força per seguir el fil a veurè QUÈ PAS-s-A A LA UAB.

https://pagines.uab.cat/adt/

https://pagines.uab.cat/adt/sites/pagines.uab.cat.adt/files/calendari_uab_2020_uab.pdf 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? LA GESTIÓ DE LES PERSONES (25/11/2019)

En els darrers mesos, la UAB va començar a canviar els noms de certs càrrecs i oficines com la Vicegerència de Persones, Organització i Serveis i va crear una nova Àrea de Gestió de Persones. Aquests canvis de nom havien de facilitar una transició cap a una nova manera de gestionar la plantilla de la UAB. O això ens van fer creure.

Perquè això no ha impedit, però que ens tornem a trobar amb places fetes a mida i creiem que s’ha de fer públic. En els darrers temps ens hem trobat amb:

 • Moviment de directius de la UAB sense existència de concurs. Aquests canvis de manera directa canviant places a l’organigrama i la RLT de forma unilateral. Com és el cas de l’antiga Secretaria Tècnica de l’Escola de Postgrau.
 • Creació de places de Lliure Designació amb perfils molt concrets i sense respectar el col·lectiu al qual es té encomanades certes tasques a la UAB. La UAB va fer una plaça a mida del responsable de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres i ara marxa. Ni hi ha lletrat en contractació ni hi ha cap.
 • Rebaixes de requisits per poder accedir a certes places. En la plaça de Cap de l’Oficina de Projectes Internacionals es demanava un C1 d’anglès. Ara es rebaixa a un B2 d’anglès per fer-ho a mida d’una candidata.
 • I com no, en les places de gestió, una rebaixa del requisit per decisió de la direcció. A la tardor de 2018 es va resoldre el concurs de provisió de la plaça de Cap de la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals. Quan es va tornar a convocar el passat març el requisit d’anglès havia baixat de C2 a C1. Aquest canvi en el perfil de la plaça no es va comunicar a la Comissió d’RLT ni a la Junta de Personal Funcionari.
 • Endarreriment de concursos i bloquejos per proveir certes places vacants.
 • Moviments completament discrecionals entre interins sense cap mena de control per part dels agents socials.

Aquests fets acaben suposant una gran desmotivació de la plantilla ja que no tenim cap tipus de seguretat que podrem promocionar-nos. Val la pena l’esforç de tenir persones amb un alt nivell, que es preparen un C1 d’anglès per exemple sabent que és igual, que ja quan tinguis padrins t’adaptaran el perfil de la plaça?

Com els hi podem dir als companys i companyes que si tenen conflictes que tinguin paciència si el personal directiu pot ser mogut de la nit al dia? Pel que fa a la mobilitat  del personal: Si estàs en l’escala de sota seràs etiquetada de “persona conflictiva” si estàs a l’escala de dalt serà per pujar una mica més.

A ADT no ens serveixen els canvis de nom de càrrecs i àrees. Ens serveix  una nova manera de gestionar les persones que formem la UAB mitjançant processos transparents i meritocràtics.

Igualtat, mèrit i capacitat és el que diu la Llei i això és el que exigim.

Nosaltres seguirem el fil a veure què PAS-s-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? (30/09/2019)

 • POSSIBILITAT DE COMPACTACIÓ DEJORNADA PELS MÉS GRANS DE 60 ANYS

Fa gairebé 4 anys que aquest tema estava sobre la taula. Davant la negativa de l’equip de govern de voler negociar la reducció d’una hora retribuïda per aquest col·lectiu, finalment l’acord serà que podran compactar la jornada i qui ho desitgi pugui passar de l’horari partit a fer horari de 8 a 15 (amb les flexibilitats que corresponen a aquest horari).

 • FORMACIÓ ONLINE PER PODER FER COBERTURES TEMPORALS

Aquest acord es va signar fa 1 any i finalment sembla que es posa en marxa la formació necessària per poder fer cobertures temporals, dintre la mateixa escala i en una escala immediatament superior. Aquest procés s’anomena “habilitació”. La formació serà online, així tothom podrà accedir-hi. Al gener començaran els cursos en l’àmbit econòmic i en l’àmbit competencial genèric per poder fer substitucions/interinatges dins l’escala de gestió. 

Recordeu que la formació genèrica competencial és obligatòria per tothom que no sigui de la mateixa escala i que la formació en àmbits és per tots aquells àmbits, que no siguin el propi, en els quals una persona es vulgui habilitar. Podeu consultar l’acord aquí.

 • CALENDARI LABORAL 2020

De moment, tant la Junta de PAS com el Comitè d’Empresa, no volen negociar cap calendari laboral que no impliqui tornar a les 35h. Estem a l’espera d’una resolució de l’autoritat laboral i per tant, no es negociarà el calendari laboral per a l’any 2020 (com ja va passar amb el del 2019).

 • PROCESSOS D’OPOSICIONS

Està a punt de sortir la convocatòria de les places A2 de biblioteques, esperada des de fa temps.

El procés de promoció interna de l’escala A2 ja està resolt, en espera de començar la fase de pràctiques. S’han de resoldre 2 provisions de places de gestió durant el mes d’octubre per poder tenir la llista definitiva de places per oferir a les 26 persones candidates durant el mes de novembre. Quan les persones iniciïn el període de pràctiques haurà passat més d’un any des de la convocatòria.

El procés de l’escala d’accés C1 ja té els resultats definitius de fase 1 i fase 2 publicats , en espera d’acabar amb les revisions i també de poder oferir la llista de places vacants a les 153 persones que seran nomenades.

Sembla que tindrem un octubre mogudet. Ja sabeu que nosaltres seguirem en la nostra línia de saber QUE PAS-s-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s-A A LA UAB? (11/01/2019)

Bon any a tothom! Retornem a la feina amb diversos temes sobre la taula.

En primer lloc informar-vos que no s’ha signat el calendari laboral del 2019 ja que no està contemplat el retorn a la jornada de 35 hores que el govern espanyol ens retornava. La gerència de la UAB diu que la Generalitat no ho vol acceptar i no es volen enfrontar.

Ja ha sortit la convocatòria de les 153 places de l’escala administrativa C1, amb termini del 7 al 28 de gener.

Amb les oposicions internes de l’escala de gestió A2 tenim un greu problema ja que no ens posem d’acord sobre quins han de ser els criteris per puntuar l’apartat de la coordinació d’equips. Recordem que aquest apartat suma fins a 2 punts en la fase de concurs. ADT no volia que aquest apartat estigués contemplat en la convocatòria ja que intuíem que seria complicat poder-ho avaluar de forma objectiva i justa per tothom. D’entrada no estan els perfils actualitzats, ni l’organigrama reflexa la realitat, per tant és complicat poder trobar un criteri real i genèric. Per posar ordre, s’hauria de revisar plaça a plaça, al menys les 117 places de les persones que s’han presentat a les oposicions.

Respecte la convocatòria 2018C1IE04 (15 places de nivell C22) hem posat en coneixement tant del tribunal com de la Rectora el desacord de la Junta respecte algunes de les proves que s’han fet i demanem que es tornin a repetir. En algun cas perquè hi havia alguna pregunta sobre algun tema no contemplat en el perfil de la plaça, en altre cas perquè la prova estava feta a mida per a la persona que ocupa la plaça provisionalment, que és qui finalment l’ha superat, deixant sense opcions a la resta de candidats per no tenir la informació per poder preparar la prova en igualtat de condicions que la persona o persones que ocupa o han ocupat la plaça.

Us mantindrem informats/des i seguirem el fil a veure què passa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (10/12/2018): Convocatòria de vaga 12/12/2018

Benvolgudes companyes i companys,

Com bé sabreu el proper 12 de desembre hi ha convocada una vaga de la funció pública de Catalunya.

Des de la secció sindical ADT hi donem el nostre total recolzament i esperem la vostra participació.

Després d’anys esperant el retorn dels nostres drets, com la jornada de 35 hores o el retorn de les pagues extres, aquests no es materialitzen i hem de dir alt i clar que ja n’hi ha prou.

Ens veiem als carrers el 12 de desembre!!!!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (11/06/2018): Resultats eleccions a la Junta 2018

RESULTATS ELECCIONS A LA JUNTA DE PAS-F 2018

Des d’ADT volem donar les gràcies a totes les persones que han volgut formar part de la nostra candidatura i també agrair a totes les persones que ens han fet confiança amb el seu vot.

Fem un balanç molt positiu dels resultats, l’any 2014 ens vam obtenir un 10,37% dels vots i aquest any un 11%. Aquests vots ens suposen 1 delegat més a la Junta i també que el nombre de delegats estan cada cop més ajustat i equilibrat. No hi ha majories absolutes, ni grans diferències entre forces sindicals.

Esperem poder tenir una legislatura de consens i treballar tots i totes plegats pels interessos dels treballadors i treballadores de la UAB.

Aquí teniu la gràfica dels resultats:

 

SECCIÓ SINDICAL

2014

2018

vots

ADT

2

3

64

CAU

6

5

123

CCOO

9

8

209

UGT

4

5

130

Vots en blanc

 

 

56

Vots nuls

 

 

10

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (05/06/2018): Final de campanya eleccions a la Junta 2018

Benvolgudes i benvolguts,

Arribem al final de campanya. Sindicalment parlant han estat dies intensos i profitosos. En algun lloc ens han dit.. venen a parlar del sindicat. Noooo nosaltres hem anat a escoltar!

I què hem escoltat aquests dies?

Teletreball

 • Flexibilització de les condicions del teletreball per a fer-les més adients al màxim d’àmbits de la universitat. Es poden teletreballar franges més petites (tardes) o en moments o projectes concrets.

Unitats Docents

 • Revisió de la plantilla ja. Actuen com a gestió acadèmica i com a gestió departamental i fa anys que no els revisen la plantilla.

Oposicions

 • Avaluar la possibilitat de fer “part comuna” i “part específica” amb la possibilitat de guardar les notes

Cobertura de places

 • Hi ha companys i companyes ofegats quan tenen algú de baixa. Cal preveure els reforços en aquests casos. Les persones que queden acaben amb problemes de salut també!!!

Personal de tarda

La gent que treballa de tarda continuen tenint problemes per fer cursos de formació, per poder promocionar-se, per poder demanar teletreball, etc…  aquestes són reivindicacions ja històriques i pensem que ja és hora de prioritzar solucions per a aquest col·lectiu i incloure-les dins la carrera professional.

I ara que hem de fer?

Doncs esperar que arribi el 7 de juny, que les persones ens votin i seguir treballant!

Però ja sabeu que nosaltres, sigui com sigui, seguirem el fil a veure QUÈ PAS-s-A!!!!

 

El 7 de juny, sigui com sigui, sobretot VOTA! El que és important és que tots estiguem representats!

I si és a nosaltres, gràcies! Procurarem no defraudar-vos!

 

TROBA’NS A CANDIDATURA ADT amb el nostre PROGRAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ PAS-s- A a la UAB? (29/05/2018)

Benvolgudes i benvolguts,

El proper 7 de juny hi ha eleccions a la Junta de PAS funcionari de la UAB.

Com ja sabeu ADT es torna a presentar a aquestes eleccions. Actualment tenim dos representants a la Junta de PAS-F que són l’Aser Clavero i la Marta V.

Un cop més, volem demanar-vos el vostre suport i el vostre vot per poder tenir més representació a la Junta.

 Us annexem el nostre programa electoral que hem anat elaborant a partir de les inquietuds, aportacions i comentaris que ens han anat arribant. És un programa obert per tant en qualsevol moment es poden afegir més propostes que si voleu ens podeu fer arribar a adt@uab.cat.

Us demanem el vostre vot per tal de poder tenir més força i representació a la Junta de PAS-F ja que creiem que cal renovar-la i poder aportar idees noves, formes noves d’actuar, maneres noves de negociar i que es tinguin en compte totes les aportacions. Volem una Junta que actuï de manera constructiva i mirant pel conjunt de les treballadores i els treballadors.

Vota ADT Eleccions 2018

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

QUÈ HA PAS-s- A -t a la UAB? (25/04/2018)

Com sabeu, tornen a haver-hi eleccions sindicals a la Junta de PAS-Funcionari el proper 7 de juny. Nosaltres, tornarem a presentar-nos-hi . Si no, com sabrem QUÈ PAS-s-A?

Però després de 4 anys volem fer un petit balanç i començar a pensar en el futur.

Hi ha molts temes encara sobre la taula i alguns que s’han quedat pel camí que volem repescar.

SELECCIÓ

En els últims anys s’han reactivat les oposicions tant de promoció interna com d’accés públic. Hem tingut:

 • Oposicions de promoció interna a l’escala de gestió al 2016.
 • Oposicions de promoció interna a l’escala tècnica al 2016.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala administrativa al 2017.
 • Oposicions de promoció interna a l’escala administrativa al 2018.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala administrativa al 2018.
 • Concurs-oposició d’accés lliure a l’escala de bibliotecaris al 2018.

I en breu tornarem a tenir:

 • Oposicions de promoció interna a l’escala de gestió al 2018

PLUS CAMPUS

Aquest és un punt molt conflictiu. Com ja sabeu el personal laboral van guanyar el judici i se li ha tornat el seu dret a percebre el plus campus i de forma retroactiva el que va deixar de percebre. El personal funcionari no podia reclamar com a col·lectiu i algunes persones del col·lectiu van decidir fer-ho individualment. Les sentències que s’han anat dictant són molt negatives ja que algunes fins i tot condemnen a les persones demandants a costes. Altres traslladen la decisió a la pròpia Generalitat qui ha fet un demolidor informe desestimant les demandes.

COBERTURES TEMPORALS

Estem negociant un acord  per regular i minimitzar al màxim les cobertures temporals. Volem que les places vacants es treguin a concurs el més aviat possible. Proposem, per les places no vacants que s’hagin de cobrir temporalment, que mitjançant uns cursos de formació específics oberts a tothom i oferts anualment, les persones interessades puguin habilitar-se en àmbits diferents al seu propi. Un cop les persones estiguin habilitades podran optar a cobertures temporals tant del seu àmbit propi com d’aquells altres pels quals estiguin habilitades. Si hi ha una cobertura temporal que impliqui un canvi d’escala també s’hi podrà optar ja que es faran cursos per habilitar en competències d’escala superior.

RETRIBUCIONS PERSONAL INTERÍ

Finalment vam signar un acord a principis d’aquest any on tots el personal interí (amb la titulació escaient) passarà a cobrar com a personal administratiu (C1) amb data 1 de maig d’aquest any. L’escala auxiliar administrativa quedarà extingida i a partir d’ara l’escala d’accés serà l’escala C1.

El que volem a partir d’ara és que cada persona cobri el nivell de la plaça que estigui ocupant.

PERSONAL MÉS GRAN DE 60 ANYS

Aquest tema va ser aparcat per l’Equip de Govern i va deixar de ser prioritari per a la Junta. Nosaltres volem repescar-lo ja que considerem que és un greuge comparatiu amb altres universitats i administracions públiques. Ja és un greuge comparatiu que el personal laboral es pugui prejubilar i el funcionari no. Així que considerem que demanar una hora de reducció de jornada retribuïda més la compactació de la jornada pel personal més gran de 60 anys és un mínim assolible per l’empresa. Impossible no és perquè altres universitat JA fa temps que ho tenen!

CARRERA PROFESSIONAL

Fa anys que es parla d’aquest tema i encara molts ens preguntem en què consisteix exactament i quan i com es posarà en pràctica. Actualment hi ha diversos grups treballant-hi per encàrrec de l’Equip de Govern i sembla que presentaran una proposta al mes de juny. Esperem que abans d’acabar aquest any sigui un fet real: que el personal pugui promocionar-se al seu lloc de treball i que es pugui traslladar entre àmbits diferents, atès que aquesta és ja una demanda històrica del PAS funcionari.

En fi, això és el fil del que hi ha hagut fins ara però ja sabeu què nosaltres… seguirem el fil a veure què PAS-s- A !

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PAS-s-A a la UAB?: Convocatòria Acte 7 de març de 2018. Celebració 8 de març (06/03/2018)

Benvolgudes i benvolguts,

Us convoquem demà, 7 de març, a les 13 hores, a la Plaça Cívica, en un acte entre la universitat i les seccions sindicals ADT, CAU, CCOO, CSIF i UGT on les dones prendran la paraula.

L’acte serà a la Plaça Cívica i quatre dones “imprescindibles” i representatives per a la Universitat llegiran un manifest unitari de la UAB (una PAS, una PDI, una estudiant i una persona d’empresa externa).

Us deixem unes dades perquè veieu que hem de continuar lluitant.

Dones, us esperem!!!

small_dades_diadona_2018.jpg

small_cartell_adt_diadona_2018_0.jpg

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PAS-s-A a la UAB?:

CARTA OBERTA A LA RECTORA I AL GERENT: Campus Saludable i Sostenible, però segur? Ni en broma! (28/02/2018)

Hem rebut amb sorpresa avui el comunicat que es reprenien les tasques habituals a la UAB a les 10h del matí. En canvi, Protecció Civil emetia un comunicat on avisava que no es fes servir el vehicle privat i que no es farien les classes habituals.  (https://interior.gencat.cat/ca/sales_de_premsa/noticies_de_proteccio_civil/nota-premsa/?id=304294)

La UAB en canvi, comunica que els accessos “amb vehicles” al campus estaven garantits.. però i per arribar? Els ferrocarrils de la Generalitat funcionaven amb normalitat. En canvi, quan baixaves a Plaça Cívica era una pista de gel. Hi ha hagut persones que han fet mitja volta en veure l’estat dels camins perquè era materialment impossible arribar transitar pel Campus caminant. L’estat d’alguns dels camins els podeu veure en els fotos annexes. Algunes són de les 11 del matí!

nevada_28022018.png

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB (27/11/2017)

Estem a punt d’acabar l’any i ara sembla que hi ha presa per tancar acords.

Ara mateix tenim a sobre la taula a punt d’acordar:

 •           Calendari laboral 2018
 •           Cobertures temporals
 •           Oferta pública 2017
 •           Oposicions de Biblioteques
 •           Promoció interna de l’escala C2 a C1

Com a novetat, al calendari laboral es volen canviar les antigues iniciatives de millora per hores de formació. A canvi de 16 hores en cursos de formació habituals a la UAB ens carregaran 41,5 hores al nostre saldo flexible.

En cobertures temporals estem treballant en la línia d’acordar cursos d’habilitació per poder tenir la formació adient per presentar-se a una cobertura temporal de places quan sorgeixi l’ocasió.

Sobre l’oferta pública del 2017, sembla que podran haver noves oposicions a les escales A1, A2 i C1 durant el proper any sumant les taxes de reposició del 2016 i del 2017. De moment, la proposta és la de poder treure unes 35 places de l’escala C1, 4 places de l’escala A1 i 4 places de l’escala A2. A més, podríem sumar unes 28 places de promoció interna per accedir a l’escala A2.

Les places de biblioteques són 4 i s’està acabant de tancar la negociació sobre el procés de concurs-oposició.

Encara queden 13 persones de l’escala C2 per les quals s’està dissenyant un pla per poder-les passar a l’escala C1. Sortiran 10 places en aquesta oposició de promoció interna.

D’altra banda, comencen els judicis sobre el Plus Campus per totes aquelles persones que van decidir interposar la demanda individual. El 29 de novembre és el primer judici i a continuació hi haurà 2 judicis més el 20 de desembre. Esperem poder tenir la primera sentència abans que acabi l’any. Us informarem per veure quines passes caldrà fer a continuació segons les sentències que es dictin.

Aquest mes de novembre cobrarem l’increment de l’1% de l’any 2017 amb efectes retroactius des del gener que ja era hora!!!

Com veieu un final d’any mogut, però ja sabeu que nosaltres:

Seguirem el fil a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB (15/09/2017)

Després de les vacances ens tornem a posar amb força i molta energia a fer la nostra tasca sindical. Tenim un munt de temes pendents sobre la taula per acabar de negociar amb la Gerència.

Tot just abans de marxar de vacances ens va comunicar el gerent que l’Equip de Govern cessava la Maria Genescà com a Vicegerent d’Organització i que, de moment, la plaça quedava vacant i assumiria ell mateix les funcions.

Ha sortit la convocatòria del concurs-oposició a l’escala C1 i contra tot pronòstic s’ha presentat molta menys gent externa de la que s’esperava, el que esperem sigui una bona notícia pels interins. En total sembla que la xifra de sol·licituds està al voltant de les 450 persones, de les qual la meitat és el personal interí de la UAB.

Tenim pendent des de fa mesos:

 • La negociació de la plantilla i els concursos i oposicions de Biblioteques.
 • La regulació de les cobertures temporals amb una darrera proposta de la Junta sobre la taula de Gerència des del mes de maig.
 • La negociació del calendari laboral del 2018 que s’ha anat ajornant des del mes d’abril.
 • La reducció de jornada pels més grans de 60 anys, tot i que Gerència i l’Equip de Govern ja donen el tema per tancat amb un No rotund.
 • Igualació de les condicions salarials del personal interí.

Si voleu fer-nos arribar temes que creieu rellevants, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Per la nostra part ja sabeu que seguirem el fil a veure què PAS-sa!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB (12/06/2017)

Encara que últimament s’ha pogut reconduir una mica la situació entre la Junta PAS-F i l’Equip de Govern no tot són flors i violes.

Les paraules amables encara no s’han transformat en compromisos ferms i resolucions a l’alçada de les problemàtiques que ens trobem.

En la part positiva podríem dir que el tarannà conciliador sí que ha tingut un efecte en les reunions derivades de la recuperació del Plus Campus. Les últimes notícies són que els advocats de les seccions sindicals es reuniran amb l’advocat subcontractat de la UAB per mirar de poder anar-hi plegats en la demanda i estudiar com fer-la. En segon lloc, les reunions negociadores d’oposicions també han girat envers les reivindicacions de la Junta PAS-F. Evidentment, però, no podem pensar que aquestes són les úniques problemàtiques que afecten al PAS.

El passat 31 de maig es va aprovar la Relació de Llocs de Treballs a 31 de desembre de 2016 per part de la Comissió d’Economia i d’Organització per a ser elevada la proposta, al Consell Social. Aquesta aprovació va tenir els vots contraris del representants dels treballadors presents per les formes de negociació de l’actual Equip de Govern. El divendres 2 de juny se’ns va convocar a una reunió informativa extraordinària per a comunicar-nos la decisió ja pressa i signada de crear 5 noves places de Gestor de la Qualitat. Veiem, doncs, que amb aquest comportament no estan respectant ni els pactes acordats ni la legislació vigent. No hi ha diners a Capítol I per a les demandes de la JPF (com per exemple crear un pool de l’escala de gestió) i sí per crear noves places unilateralment segons convingui?

Per fi han enviat l’explicació de com adherir-nos al nou programa d’innovació per a la millora del servei 2017. La veritat és que la convocatòria urgent ens sembla un despropòsit tant en la forma com en el contingut. No veiem que aquest nou programa garanteixi una millora respecte a la que teníem, tant per la plantilla com per a la pròpia institució.

No coneixem el procediment que permetrà avaluar la incorporació d’aquesta formació en la millora del servei com sí podia haver-ho fet el programa anterior.

Tant de bo l’entestament del nou Equip de Govern en modificar el que ja existia es traduís en una planificació acurada i seriosa, informant tant els agents socials com a la resta de la plantilla.

Podríem dir que la situació del personal interí de la casa és pitjor que un any desprès de la presa de possessió del nou equip.

Un nou equip que prometia noves maneres de fer i una atenció a les persones. Més paraules boniques i més continguts buits. Ara que arriba l’època de matriculació (i PAAU) seran una gran majoria els interins qui es faran càrrec dels reforços necessaris per a desenvolupar aquesta tasca. Per això creiem que la plantilla interina ha d’obtenir algun tipus de reconeixement que la UAB no vol atorgar. Considerem que la diferenciació entre funcionaris de carrera està en augment i demanem:

 • El traspassament dels nomenaments d’interins de C2.14 a C1.16 com a categoria mínima i la desvinculació d’aquest procés d’una negociació d’oposicions.
 • Procurar reduir al màxim la diferenciació de les condicions laborals entre col·lectius, funcionaris de carrera i interins. En aquest cas no podem acceptar les figures de pools d’interins dintre de les administracions, quan aquesta figura en el cas de ser estructural està reconeguda amb un complement retributiu.
 • L’atenció com a col·lectiu i com a persones abans de prendre decisions unilaterals. En aquest cas, per exemple, es podria haver conegut el perfil de la plantilla abans de escollir que l’accés es faria directament a l’escala administrativa. Veiem bé la intenció d’eliminar l’escala C2, té poc sentit a l’actualitat, però no hauria de ser en perjudici de companys que porten molts anys a la casa i encara no se’ls ha informat de que passarà amb ells. Ara ens ofereixen 9 places de promoció interna a l’escala C1 pels 13 auxiliars administratius que hi ha a la UAB. Insuficient si tothom es volgués presentar.

Un any de nou equip i moltes presses per a fer més aviat poc. Un any de nou equip i noves maneres de fer per a estar pitjor. Un any de nou equip i una plantilla cada cop més empipada amb la gestió del personal i de les persones.

Creiem que cal continuar amb les mobilitzacions.

Seguirem el fil a veure que PAS-sA!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB (19/05/2017)

El passat dimecres 16 de maig va tenir lloc una concentració-mobilització del PAS FUNCIONARI convocada per la Junta de PAS-F. Va ser tot un èxit, tant pel nombre d’assistents (calculem que entre 200 i 300 persones) com per l’efecte que ha causat en l’Equip de Govern i la Gerència.

Des d’aquí, volem agrair a tot el personal que va assistir i va donar suport i animar a tothom a continuar en aquesta línia, tots junts i fent força.

Una de les queixes principals que sindicalment tenim és que no avancem: En 1 any, amb aquest nou equip, no hem arribat encara a cap acord, no hem tancat cap negociació, tots els temes continuen sobre la taula o bé ja han estat aparcats per l’equip. L’Equip de Govern i la Gerència ens donen la raó quan fan un comunicat i exposen que en 1 any ens han convocat a 50 reunions, com si fossin 100 perquè el resultat és que NO HEM ASSOLIT CAP ACORD.

D’altra banda, comentar que no han comptat les reunions que desconvoquen, ajornen o cancel·len, la qual cosa és bastant habitual darrerament.

Per posar-vos un exemple, des de desembre de 2016 vam demanar que per al 2017 ens convoquessin a negociar el calendari laboral des de començaments d’any i no deixar-lo, com cada any, per l’octubre/novembre amb les pressions d’última hora. De moment, ens han convocat i desconvocat 3 vegades i la darrera sense nova data.

Ens van convocar a parlar d’oferta pública i del tipus d’oposició per accedir a l’escala administrativa i ens van presentar, a començaments del 2017, una proposta que era un esborrany anterior a l’acord al qual ja havíem arribat (negociat i consensuat) amb l’anterior equip al desembre del 2015 i constava en un acta d’una reunió negociadora. Amb aquest exemple sentim que ens fan perdre el temps i no avancem  tot i que després es permeten el luxe d’acusar els agents socials de boicotejar i endarrerir les negociacions.

El Plus Campus és un altre tema important sobre la taula. L’Equip reconeix que tenim aquest dret. Els agents socials vam demanar que en lloc d’haver de posar demandes pel nostre compte, l’equip la fes contra la Generalitat per aconseguir que ens retornin el nostre dret i els nostres diners. No hem tingut resposta.

Sobre la petició d’una reducció de jornada d’1 hora per al personal més gran de 60 anys, la resposta és NO, quan a la resta d’universitats fa molt de temps que ho tenen.

Volem desencallar també temes com el del personal de biblioteques per tal que es puguin traslladar i promocionar; les cobertures temporals de places amb comissions de servei o els interinatges per tal de regular-les; actualització i accés als perfils de les places i així un llarg etc.

Finalment, recordar a l’Equip que en el seu extens comunicat no parlen del 34% de la paga extra del 2012 que encara no han fet efectiva.

Avui mateix, tenim negociadora (ens convoquen cada 3 mesos) i els únics punts que es tractaran són: Cobertures temporals, suport administratiu a les PAU i Concurs-oposició de l’oferta pública.

Així estem.

Nosaltres ja sabeu que seguirem el fil a veure què PAS-sA!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB (13/03/2017)

Us volem informar de com estan actualment les negociacions i quins temes hi ha sobre la taula.

Dimarts, 7 de març, va haver-hi una assemblea conjunta de laborals i funcionaris per tractar 3 assumptes:

– Votació sobre l’acord de formació lligat al calendari laboral 2017

– Plus Campus

– Calendari de mobilitzacions

Per àmplia majoria es va votar a favor de signar l’acord de formació lligat al calendari laboral 2017, la qual cosa significa que ens donen 35h a canvi de fer una formació en els nostres llocs de treball: pluja d’idees, propostes de millora…. per substituir les iniciatives de millora que teníem en anys anteriors.

Sobre el Plus Campus només dir que sembla que la voluntat de l’Equip de Govern és pagar també als funcionaris (recordem que els laborals van guanyar la restitució del Plus Campus en un judici amb sentència ferma) i ho faran tant per a la restitució del dret com pels efectes retroactius des del 2012, el problema és trobar d’on treure els diners i com fer-ho. Sembla que l’única via legal per poder-ho fer és a través del complement específic amb la qual cosa el Plus Campus (uns 300 euros) quedarien prorratejats en la nòmina.

Sobre el calendari de mobilitzacions no es va concretar cap proposta, queda clar que ens hem de mobilitzar per recuperar molts drets i que hem d’anar tots a una, no ens podem dividir en grups segons les demandes de diferents col·lectius. Emplacem a la Junta de PAS-F a que faci una proposta de calendari de mobilitzacions al més aviat possible.

Temes pendents que s’han de negociar i sembla que estem lluny d’arribar a acords:

– Més grans de 60 anys. Es demana des de fa anys la reducció d’1 hora o la compactació de jornada. La resposta actual és un no rotund.

– Oferta pública. No estem d’acord ni en el nombre de places, ni en el tipus de convocatòria, ni en voler acabar amb la promoció interna d’aquesta manera…

–  Estabilització dels interins. Sembla impossible de portar a terme amb 15 places d’oferta pública i amb la intenció de continuar en aquesta línia cada any.

Per altra banda, també estem treballant amb la Unitat de Selecció el sistema de resultes pels propers concursos de C18, amb la possibilitat d’anar-ho extenent als nivells més alts. Això comportaria que en una única convocatòria es podrien resoldre les places de la convocatòria i en el mateix procés “les resultes” (vacants resultants de l’adjudicació directa).

Us mantindrem informades i informats i us comunicarem el calendari de mobilitzacions tan aviat estigui definit.

Nosaltres ja sabeu que seguirem el fil a veure què PAS-sa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB (23/01/2017)

El passat 17 de gener la Junta de PAS va convocar una assemblea per explicar als interins de la UAB la convocatòria d’oferta pública que ha publicat la UAB.

Aquesta convocatòria és de 21 places i la UAB vol que siguin 15 places per accedir a l’escala administrativa, 4 a l’escala de gestió i 2 a l’escala tècnica. Aquestes xifres, clarament insuficients, responen a la tasa de reposició del 2015 i és el que ha autoritzat la Generalitat. Recordem que actualment el col.lectiu d’interins auxiliars administratius de la UAB és d’unes 240 persones.

La Junta va explicar que demanarem que les 21 places es convoquin per accedir a l’escala administrativa, ja que les places de les escales de gestió i técnica volem que siguin per promoció interna i el número de places s’ajusti més a la realitat i a les necessitats actuals. L’únic benefici que podem treure d’aquesta convocatòria és la desaparició de l’escala auxiliar administrativa, en la qual a data d’avui queden només uns 13 auxiliars funcionaris de carrera, pels quals demanarem també unes oposicions per promoció interna.

El 19 de gener la Junta es va reunir amb l’Equip de Govern per negociar el procés d’oposició per a l’accés públic a l’escala administrativa.

Estem estancats en la part prèvia al procés ja que tot just ahir se’ns va comunicar que ja no es poden treure més convocatòries només de promoció interna, sino que totes les convocatòries han de ser d’oferta pública i dins d’aquesta la proporció pot ser: un 65% de les places per a promoció interna i un 35% per oferta pública. Aquesta oferta pública pot ser concurs-oposició, on la proporció pot ser 80% per a la fase d’oposició i 20% per a la fase de concurs.

Hem de fer les consultes jurídiques corresponents i mirar de buscar una fórmula per tal de poder asegurar que els interins puguin anar passant a ser funcionaris de carrera i que pels funcionaris hi hagi una carrera professional per promoció interna.

Tenim molta feina per endavant i us continuarem informant.

Seguirem el fil a veure què PAS-sa!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB (14/06/2016)

Avui sento a parlar d’una convocatòria d’administrador/a de centre.

També em diuen que ja està adjudicada però veig que el termini finalitza el 15 de juny per a la presentació de candidatures. Deuen estar equivocats penso: mai se sap a la UAB qui va a una plaça de lliure designació fins que hi ha la selecció. Perquè evidentment sempre es respecten els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat!

Així que miro la convocatòria, una convocatòria on consten competències, bé, ens anem adaptant a models més moderns, entrem en època de canvis. Clar, mancaria demanar que s’acreditessin les competències però segurament això ja està previst i a les funcions li mancarien que es determinessin les tasques, però clar serien molts fulls a escriure i no estem per això. Home, i posats a demanar també m’agradaria que sortís que ha de ser una persona proactiva i amb capacitat d’empatia, no?

Eiii que no és una queixa això… perquè si anem a l’article 13 de l’EBEP podem llegir en l’apartat 3 com els avaluaran.  I evidentment es fa i si no acompleixen es prenen mesures, sense cap mena de dubte, no?

M’animo a seguir llegint convocatòries i arribo a la de borsa d’auxiliars interins. Iupi!!! Igual les places vacants i els departaments on la gent està saturada tindran suport per fi. La felicitat no em dura gaire.

Una persona que es presenti a les proves per una “borsa” d’interins ha de tenir com a requisit obligatori el nivell C de català. O el té o no participa. I que me’n dieu de llengua estrangera? Significa el 10% de la nota final. Mínim B1 (nivell 3) dels idiomes anglès, francès, italià o alemany. Recordem que un auxiliar administratiu està en la categoria C2 (després d’un A1, A2, C1).

Per un administrador de centre és una competència. Si no el té.. es pot presentar igual. A un administrador de centre no se li exigeix cap tipus de nivell d’anglès, només se li valora. Això sí, a nivell B2.1, és a dir, un nivell 4 quan a un auxiliar se li demana un mínim de nivell 3. Evidentment no es publica com i en quant se li valora. Un administrador de centre no té cap nivell per sobre.

Aleshores és difícil justificar la diferència salarial: 19.431,32 € per un auxiliar interí, 53.666,62 € per un administrador. 

I, evidentment, l’auxiliar interí serà avaluat només pel cap superior i només arribarà a personal l’avaluació del cap. Si se li acut, queixar-se, tranquils, en la nostra bona gestió de les persones se’l traslladarà ràpid.

En fi, seguirem el fil a veure què PAS-sa!

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB

Dimecres, 18 de novembre va tenir lloc una reunió de la Comissió Negociadora per tractar com a únic punt de l’ordre del dia: la convocatòria de les oposicions a les escales A1, A2 i C1.

Ja s’han començat a posar en marxa alguns tribunals de selecció (trasllats i promocions) de l’escala C1. En els propers dies sortirà la convocatòria d’un tribunal de 3 places de secretària de direcció C22 i tres convocatòries de C21 (3 places en l’àmbit de GA, 3 places de serveis diversos i 1 plaça a Sant Pau).

La Gerència ha posat en un únic paquet les oposicions a l’escala Administrativa (C1) amb les oposicions a les escales A1 i A2, tot i que en el mateix paquet ha diferenciat a l’hora de treure les convocatòries de trasllats i promocions ja que mentre les de l’escala C1 surten abans o paral·lelament a les oposicions, les de les escales A1 i A2 sortiran després, per poder-les assignar de la manera que creguin més oportuna.

La Junta no va estar d’acord amb la proposta de convocatòries de les escales A1 i A2 i va presentar al dia següent una contraproposta, tot i que continuava afavorint la gent que ja ocupa les places, però al menys donava opcions a altres candidats.

Va haver una segona reunió divendres 20 de novembre en la qual es van apropar postures i de la qual ha sortit un acord. Hem de dir que la proposta final és clarament beneficiosa per als gestors interins en quan a baremació i puntuació en la primera fase de concurs (per funcions de l’escala de gestió i per coordinació d’equips), tot i que també dóna opcions a altres candidats de l’escala administrativa (per funcions administratives, cursos de formació i titulació superior a la requerida). En la segona fase, que és la fase d’oposició, creiem que les possibilitats són més igualitàries per tothom (test psicotècnic, prova amb supòsit pràctic, nivell C de català, certificat de tercera llengua amb un nivell B1 com a mínim i entrevista per competències no eliminatòria).

Des d’ADT creiem que aquesta no hauria de ser la manera de promocionar-se dins la funció pública. Comparem els interins auxiliars que tenim a la UAB amb els gestors “interins”. En primer lloc, volem deixar clar que tampoc és just posar dins el mateix sac els C/B (persones que han tingut la sort (o no) que la seva plaça fos considerada de gestió i reclassificada) amb la gent als quals se’ls ha fet un encàrrec de funcions “a dit” i com que ja no es podia allargar més en el temps aquesta figura temporal, han acabat sent gestors interins.

AUXILIARS INTERINS

GESTORS INTERINS O AMB ENCÀRRECS DE FUNCIONS

Auxiliars interins: Provenen d’alguna llista amb criteris de selecció

Gestors interins o amb encàrrec de funcions: No provenen de cap llista

Auxiliars interins: Han passat alguna prova o procés

Gestors interins o amb encàrrec de funcions: No han passat cap prova ni procés

Auxiliars interins: No cobren per les places que ocupen

Gestors interins o amb encàrrec de funcions:Cobren per les places que ocupen

Auxiliars interins: No cobren per fer tasques superiors

Gestors interins o amb encàrrec de funcions:Cobren per fer tasques superiors

Auxiliars interins: No tenen accés a la majoria de cursos de formació

Gestors interins o amb encàrrec de funcions:Tenen accés a cursos propis de l’escala de gestió

Auxiliars interins: En les oposicions han de competir amb milers de persones de fora

Gestors interins o amb encàrrec de funcions:En les oposicions no han de competir amb gent de fora

Auxiliars interins: En les oposicions han de competir entre ells i no amb la resta de la plantilla

Gestors interins o amb encàrrec de funcions:En les oposicions tenen avantatge a l’hora de competir amb la resta de la plantilla

A la UAB les figures temporals (comissions de serveis, encàrrecs, interinatges de gestió…) mai han estat temporals sinó una forma encoberta de promocionar-se. I amb això no podem estar d’acord. No podem permetre que la majoria de la plantilla de la UAB no tingui accés a aquests “privilegis” i que a sobre, després hagin de ser un benefici a l’hora de puntuar de cara a unes oposicions. En unes oposicions obertes, tot i ser més dures són igual de dures per tothom. En unes oposicions restringides el que es permet és tenir més avantatges els de dintre respecte els de fora, però mai hauria de ser entre els de dins, vulnerant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Les oposicions a l’escala C1 seran sense fase de concurs i tantes places com auxiliars hi ha ara a la UAB (90 places). Una primera fase amb un curs d’unes 40 hores per preparar la segona fase, que serà un cas pràctic.

Avui s’ha presentat l’acord a l’assemblea.

Seguirem el fil a veure què PAS-sA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB

Tot i que fa més d’un any, des de la secció sindical d’ADT volem fer un balanç d’aquest primer any de mandat de la nova Junta de PAS-funcionari. Com ja sabeu, ADT era la primera vegada que es presentava i vam treure 2 delegats.

S’han constituït diferents comissions de treball i hem de dir, que ara un any després, fem un balanç positiu del funcionament de la JPF, tot i que alguns aspectes organitzatius són clarament millorables.

Sobre les negociacions amb Gerència i RRHH hem de dir que el balanç no és gens positiu. En un any només s’ha signat un acord (sobre les enquestes electròniques) i el manual de gestió horària que tot i que incorpora les retallades de la Generalitat conté algunes millores.

Hi ha un munt de propostes sobre la taula per negociar, però sembla ser que no prosperen:

 • Jubilació parcial per al majors de 60 anys
 • Oposicions a l’escala auxiliar per consolidar els interins
 • Oposicions a l’escala administrativa per promocionar els actuals auxiliars
 • Acord polivalència SI amb efectes retroactius
 • Optimització en la utilització del saldo flexible en períodes especials i vigílies de festius
 • Ajuts de matrícula
 • Posada en marxa d’un Projecte de millora en la salut laboral dels treballadors de la UAB

Valorem molt negativament la resolució final d’assumptes tals com:

 • Comissions de serveis
 • Concilia/reduccions de jornada
 • Dies EBEP

Desitgem que la plataforma que ha presentat la Junta de Personal Funcionari, ratificada pel PAS-f en les assemblees del 30 de juny i de l’1 de juliol, la Gerència estigui per la labor de negociar-la.

Les darreres informacions apunten a la no aprovació per part de la Direcció General d’Universitats del capítol 1 pressupostat per al 2015, per tant, això implicaria noves retallades i complicaria la consecució de nous acords que impliquin millores econòmiques.

Gràcies pel vostre suport. Nosaltres seguim treballant amb forces renovades.

I ja sabeu a veure què  PAS-sa

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB

Avui mateix la Generalitat de Catalunya ha publicat el DECRET 48/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

Podeu consultar-lo aquí: https://pagines.uab.cat/adt/sites/pagines.uab.cat.adt/files/Decret_48_2014.pdf

Nosaltres farem el seguiment a veure què  PAS-sa

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  a la UAB

Doncs, passa, que al maig d’aquest any tindrem eleccions sindicals del PAS funcionari, el que vol dir que a finals de febrer començarà el procés electoral.

Ja sabeu que darrerament i més concretament des del mes de setembre, no s’ha tornat a celebrar cap plenari de la Junta a causa de discrepàncies internes, la qual cosa creiem que és inacceptable i va en contra dels interessos del PAS.

Com ja sabeu ADT és una secció sindical nova a la UAB, amb representació a diversos ajuntaments i empreses de la província de Barcelona, i volem estar a la UAB amb força i empenta perquè creiem que podem aportar moltes idees i sobretot molts fets.

Volem renovar, treballar, representar, negociar i escoltar les vostres veus.

Al llarg d’aquests dos anys hem anat fent molta feina i recollint les vostres inquietuds i aportacions. Per això, pensem que estaria bé que forméssiu part d’aquest nou projecte i ens feu arribar les vostres idees.

És per això que us animem a participar!!!.

Us enviem un díptic que esperem que sigui del vostre interès: Per què ser candidat/a a ADT?

I com sempre, seguirem a l’aguait a veure què PAS-sa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  Propostes 2014

Darrerament, i mentre la resta de seccions sindicals i de membres de la Junta es dediquen a barallar-se, desacreditar-se mútuament i a bloquejar el funcionament de la Junta, des d’ADT ens hem dedicat a treballar propostes, reunir-nos amb l’equip de govern i properament esperem fer-ho amb la nova gerència per tal de poder  continuar treballant pel bé de totes i tots. 

Hem fet una proposta de calendari laboral 2014, estem treballant en diverses propostes de Selecció ja que la normativa ha canviat i s’estan reactivant els concursos (ho fem juntament amb un membre de CCOO i un membre d’UGT que sóm les 3 persones que formem part de la comissió de selecció de la JPF), estem revisant     l’organigrama i plantilla de la UAB que està molt obsolet i des de l’equip de govern hem rebut una proposta per crear equips de treball entre Gerència-Equip de Govern i les seccions sindicals de la UAB per desencallar temes i actualitzar d’altres com són: l’estabilització dels interins, la funcionarització del PAS laboral, la carrera professional, el vot electrònic per les assemblees, la conciliació i la reducció de jornada a partir dels 60 (?) anys.

Valorem molt positivament totes les iniciatives de tirar endavant i de continuar treballant i des d’ADT el que demanem és seny en els moments que estem patint. Ara és quan hauríem d’estar tots més units i lluitar per recuperar els drets que teníem. La imatge que s’està donant de la Junta davant de tots els estaments és patètica.     
   
Si teniu idees, propostes o crítiques constructives, no dubteu d’enviar-nos-les. Mirarem de fer-les arribar allà on calgui.                           

De tot plegat, seguirem  el fil, a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PAS-s-A a la UAB. Jornada de la setmana vinent (juny!!!) i control horari 

Estem esperant que es signi alguna mena d’acord sobre la jornada intensiva que alguns/es tindran la sort de poder gaudir a partir del proper dilluns 1 de juny, d’altres, estaran supeditats a les famoses necessitats dels serveis i a les voluntats dels seus caps.   

Tothom podrà fer mitja hora menys des de l’1 de juny fins al 13 de setembre, però el que no podrà fer tothom que tingui horari partit és compactar la jornada, això només ho podrem fer tots i totes al juliol.

Sobre hores d’entrada i sortida, així com flexibilitats i presències obligades estem a l’espera que se signi l’acord (o no) perquè ens comuniquin oficialment aquests detalls tan importants, tenint en compte que estem a quatre dies per a poder començar.

També haurem de suportar durant un dies qui es penja la medalla amb els grans avantatges que suposa aquesta gran jornada i l’agraïment que hem de professar per aconseguir aquesta fita. Què no us enganyin. Això suposa per a la UAB 23 hores per treballador/a. Quan ens van aplicar el nou horari la UAB ens va endossar 146 més.

A més, a la Generalitat aquest horari fa anys que s’aplica i a d’altres universitats també. Manquen quatre dies i aquells que tenen fills, per exemple, no saben encara si poden fer la jornada compactada, com s’han d’organitzar, en fi, això sí, mostrem-se agraïts oh ments pensants! per aquest regal meravellós que suposa un 15% del que ens van treure només fa cinc mesos.

D’altra banda continuem demanant explicacions, a les que ningú respon, sobre el tema dels marcatges però amb la resposta de “el Gerent fitxa” del Vicerector de Relacions Institucionals i Territori sembla que ja queda tot aclarit. Per què alguns volen continuar amb els greuges comparatius? Què s’ha d’amagar?

Nosaltres ja sabeu, que seguirem el fil, a veure què, PAS-s-A          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  Calendari laboral 2013

Que falten menys de 8 dies laborables per acabar l’any i encara no sabem com quedarà el calendari laboral del 2013 ni la jornada i horari que haurem de fer ni com l’haurem de fer.

Hem esperat un temps més que prudencial, abans de dir res, per veure si des de gerència, equip de govern o òrgans unitaris es feia arribar al PAS alguna proposta de les que s’estaven negociant sobre calendari laboral,  jornada, horaris etc… però l’únic que hem rebut han estat diversos correus de totes les parts sobre desaparició de rellotges, obligació de fer incidències, aparició de rellotges, recomanacions i ordres sobre fitxar o no fitxar, convocatòries de concentracions etc… i tot això ens sembla ja una pressa de pèl.

Els òrgans unitaris ens van dir que no tornaríem a fitxar fins que s’arribés a un acord o es tanqués una negociació i l’equip de govern ens va dir que ara fitxaria tothom inclosos tots els caps i la gerència. També l’equip de govern es va comprometre en una reunió negociadora a que des de gerència no sortiria cap més comunicat sobre haver d’introduir les incidències i que es citaria als/les administradors/es i caps d’àrea per informar-los sobre això, però veiem que la gerència va per lliure perquè no ha estat així. Després de tot això ara estem igual que fa dos mesos per no dir pitjor.

Per què ningú fa arribar les propostes i contrapropostes que s’estaven treballant i negociant? Per què ara que tornem a fitxar (això sí, només els mateixos que abans) sembla que s’han aturat les negociacions? Per què l’equip de govern citava les diferents seccions sindicals per separat (“divide y vencerás”) i després no s’avançava a les reunions negociadores? Per què a les assemblees s’informa però no es consulta?

Tristament sembla que només podem esperar una nova ordre de gerència, una aplicació unilateral del calendari laboral i un nou gol als òrgans unitaris …

Nosaltres ja sabeu que, seguirem el fil, a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A –  Tornem a les IT’s (23/07/2012)

La setmana passada es va publicar el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (14/07/2012) i després Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (19/07/2012).

Podeu consultar-los al nostre web: https://pagines.uab.cat/adt/content/normativa  (punts 14 i 15).

Si consulteu l’article 9 podreu comprovar que a partir d’ara el descompte per ITs (excepte en casos d’intervencions quirúrgiques on es percebrà el 100% del sou) serà el següent:

– Els 3 primers dies de baixa es cobrarà només el 50% del sou

– Del dia 4 al 20 de baixa es cobrarà el 75% del sou

– A partir del dia 21 de baixa es cobrarà el 100% del sou.

Aquestes modificacions no afecten les baixes anteriors al 15 de juliol (Disposició transitòria primera).

També diu que: “Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y  debidamente justificados se pueda establecer un               complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica”.

“La presente disposición surtirá efectos en los procesos de incapacidad temporal que tengan inicio transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta norma”.

O sigui a partir del 14 d’octubre d’enguany.

La gerència va informar els  caps la setmana passada en una reunió ordinària (no especialment convocada per parlar d’això) però una vegada més no informa als treballadors i treballadores. Suposem que el gerent farà un comunicat 3 dies abans de realitzar el primer descompte. Exigim saber sila UAB té previst negociar alguns supòsits, a part de les intervencions quirúrgiques, on la llei diu que es podrà             cobrar el 100% del sou.

En el mateix Reial Decret  podeu llegir a l’article 2 tot allò referent a la desaparició de la paga extra de Nadal. Segons han informat des de la Generalitat, com als funcionaris de Catalunya ja se’ns va retallar un 5% de tot el primer semestre a la nòmina de juny, al desembre se’ns farà una regularització de sou tenint en compte aquesta retallada prèvia.

Demanem als òrgans unitaris que exigeixin a la gerència que comuniqui al PAS de manera immediata i de forma clara i concreta com i quan pensen aplicar totes aquestes mesures noves. I estaria bé què, seguint el model dela UPC, se’ns fes saber a cadascun de nosaltres què cobrarem al desembre.

Malgrat les notícies, aprofitem per desitjar-vos unes bones vacances.

Nosaltres ja sabeu que, seguirem el fil, a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A – Jornada 37,5 hores. Assemblea PAS, 11 de juliol, 13 hores (10/07/2012)

Com ja portàvem temps anunciant-vos, tot i que ens hagués agradat equivocar-nos, ja tenim aquí la jornada nova: 37,5 hores/setmanals. 

Dijous passat a la Comissiód’Economia i Organització es va debatre molta estona sobre el tema d’horaris del PAS.    

El Gerent, la Vicerectora d’Economia i d’Organització i el Vicerector de relacions institucionals i territori van dir que aquesta mesura els és imposada i per tant, volen que s’obri un període de negociació real i que la voluntat és la de facilitar al màxim l’acompliment de la nova jornada, entre d’altres també reconeixen que correm el risc que amb la prolongació de la jornada també tingui la UAB més despeses derivades (llum, calefacció, aire condicionat, etc).

Divendres va haver una primera reunió entre Comitè, Junta i Gerència que va ser negativa. Malgrat tot, el Comitè d’Empresa i la Junta de PAS funcionari han convocat una assemblea informativa la qual  cosa celebrem. 

Nosaltres animem tots els treballadors i treballadores a participar en l’assemblea que tindrà lloc dimecres, 11 de juliol, a les 13.00, doncs entenem que és un tema que afecta tothom i som tots -i totes- que hem d’expressar el nostre sentir. Si no podeu assistir, feu arribar a través dels vostres representants les vostres aportacions o les vostres inquietuds.

Creiem que és un tema de prou importància perquè tothom es pronunciï. Si no ens impliquem per buscar un possible acord que ens permeti conciliar, no tenim massa argument per queixar-nos després.

Parlant amb els treballadors i treballadores de diferents àmbits han fet un plantejament de: horari de 8 a15 i una tarda cadascun per tal de cobrir el servei. Se’ls ha denegat. Horari de 8 a15 i una/dues tarda/es pactada/es per a tots els integrants de l’equip. També se’ls ha denegat perquè no hi havia prou cobertura (serveis centrals). I així un llarg etcètera en el que s’argumenta que no es poden establir precedents, que hi ha horaris que no poden ser…

Així doncs, no entenem massa bé que vol dir “tenir voluntat negociadora” per una “mesura imposada” i el que sí volem és que es debati el millor per a tot el PAS doncs entenem que el que es  negociï ara, condicionarà els horaris i la vida personal del futur.

Bé ja sabeu que nosaltres seguirem el fil, a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A – El gerent reenvia: la UPC avisa que pagarà tard la nòmina de juny i només el 70%. És un avís o una informació? (27/06/2012)

Doncs que avui el gerent ha enviat a les administracions de centre, àrees i oficines un correu electrònic que sincerament no hem entès.

Us l’annexem al final d’aquest escrit per tal que vosaltres mateixos pugueu treure les vostres pròpies conclusions. Què després ens acusen d’incendiaris i poc prudents!

Deixada de banda l’estupefacció que produeix el correu se’ns acudeixen les preguntes següents:

1. Està dient al personal de la UAB que a falta de tres dies NO COBRAREM el que ens toca?

a) Si és que no cobrarem, mireu amb una còpia i enganxa s’estalvia redactar el seu propi correu.

b) Si és que sí cobrarem, quin sentit té el correu? Posar la por al cos? Terror al personal? O fer-nos veure que aquí ens gestionem bé i “arribem a final de mes”? Traiem pit davant el rector?

2. Vol dir-nos el senyor Gerent que hem treballat tot el mes i que no el cobrarem sencer?

3. Tornem un altre cop a la jugada de quan falten tres dies per finalitzar el mes ens avisen que no cobrarem el que ens toca?

4. Perquè no explica el senyor gerent que si no haguéssim generat 19 milions d’euros de dèficit tindríem més marge de maniobra quanla Generalitat no compleix amb els pagaments?

Doncs bé, fem-li la volta al correu.

El senyor gerent ha vist la postdata?

El servei de personal de la UPC enviarà a TOTS els treballadors i treballadores informació “personalitzada a cada treballador” de com li afecta. Val a dir també que el pla de viabilitat dela UPC se li ha enviat a tots i cadascun dels seus treballadors i treballadores. I aquí? Què amaguem? O pitjor, potser ni tenim un pla…..

Anem a l’encapçalament…. el correu l’envia el rector a “cada persona”. No som aquí prou “persones” que hem de dependre que el cap faci arribar la informació o no?

Ens comparem només quan les coses van maldades …. i quan van bé, què fem?

Seguirem el fil a veure què PASs-A

CORREU DE LA UPC REENVIAT
Benvolgudes i benvolguts,

Us reenvio el correu que el rector de la UPC ha enviat avui al seu personal.

Cordialment,

Santiago Guerrero Boned

Gerent

Universitat Autònoma de Barcelona

Asunto:         Nòmina

Fecha:           Tue, 26 Jun 2012

De:                 Rector/UPC <rector@upc.edu>

Responder a:             Rector/UPC <rector@upc.edu>

CC:                pas@ldist.upc.edu, pdi@ldist.upc.edu

Com ja us he anat informant aquests darrers mesos, la situació econòmica dela Universitatés força complicada.

El passat divendres dia 22,la Generalitat ens va comunicar que la transferència corresponent al mes de juny no ens serà transferida el dia 25, com és habitual, sinó el 29, i que no podrà cobrir l’import total de nòmina més paga extra. Inevitablement, això ens repercutirà de la manera següent:

o L’ingrés en els vostres comptes no serà efectiu fins primers de juliol, aproximadament entre els dies 2 i 5.

o L’import que rebreu en aquesta data suposarà només el 70% del total líquid que us correspon per nòmina del mes de juny més paga extra.

o El 30% restant us serà ingressat tan bon punt disposem de l’acord del Govern dela Generalitatque ens permeti fer efectiva la pòlissa de tresoreria que hem estat negociant darrerament amb una entitat financera. Això serà, previsiblement, a mitjan juliol.

De cara als mesos de juliol i agost, aquesta pòlissa de tresoreria, que ja tenim concedida, ens assegura el cobrament del 100% de la nòmina. Val a dir, però, que persisteix la situació de risc d’uns dies de retard en el seu cobrament, en tant la Generalitat no ens asseguri que realitzarà la transferència dins dels terminis habituals.

Lamento sincerament les actuals circumstàncies que ens obliguen a aplicar aquestes mesures excepcionals i el poc temps d’anticipació amb què us ho fem saber. Malauradament, la Universitat no es pot sostraure a les circumstàncies macroeconòmiques que incideixen en les finances de les administracions públiques, i que, agreujades per la situació de deutes que aquestes mantenen amb la universitat, acaben malmeten la nostra tresoreria.

No dubteu que tot l’equip de direcció estem treballant fermament i ho seguirem fent per tal de frenar aquesta situació.

Ben cordialment,

Antoni Giró

Rector

NOTA: En breu termini, el Servei de Personal us farà arribar informació personalitzada sobre l’aplicació d’aquests percentatges, així com de la repercussió de la disminució del 5% en cada una de les vostres nòmines.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A – JORNADA I HORARIS (31/05/2012)

S’ha publicat el decret 56/2012 on està tot el contingut sobre jornada i horaris. El teniu publicat a l’apartat normativa, punt 11.

Seguirem el fil a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A – JORNADA I HORARIS (30/05/2012)

Disculpeu que aquesta setmana us tornem a envair però hi ha un fet especialment rellevant: el Govern de la Generalitat va anunciar ahir mateix un decret amb l’excusa d’afavorir la conciliació de la vida personal i laboral, tot garantint un nivell òptim dels serveis públics, això sí i a on es tracta el tema de la Jornada i Horaris de manera contundent.

Què vol dir això?

Doncs a ADT creiem que hores d’ara a la Gerència de la UAB estan la mar de contents!. Un problema menys.

El Gerent ens deu estar preparant una instrucció en la que determinarà quin horari farem a partir d’ara. Sense més.

I ens endossarà la mateixa proposta del decret. Sense més esforços, sense protestar i sense oposar-se a res i  evidentment, sense negociació. Visca l’autonomia universitària!

Com sempre en els darrers temps. Confiem que avisin amb temps suficient per tal que el PAS pugui, almenys, organitzar-se i encara gràcies!

Podeu consultar l’avançada del decret al nostre web : https://pagines.uab.cat/adt    Apartat Normativa (punt 10)

Seguirem el fil a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A – HORARIS, IT’s, REDUCCIÓ SALARIAL (29/05/2012)

A banda de les eleccions a Rector passen altres coses ala UAB de les que la Gerència no vol que se’n parli massa.  

Com ja us vam anunciar la nova jornada es vol començar a aplicar a partir de setembre i serà sobre el còmput anual de 1582 hores i no sobre les 1633h que deien en un principi.  

Encara no hem vist cap proposta de horaris nous: ni dela Gerència, ni de RRHH, ni de la Junta de PAS-F, ni del Comitè d’Empresa ni de cap altra secció sindical.    

Per altra banda, estigueu preparats pel descompte que ens aplicaran a la paga extra de juny. La retallada de sou que un principi havia de ser del 3% finalment serà del 5% i l’aplicaran de la manera següent:

– A la paga de juny tot el 5% corresponent al primer semestre

– A la paga de desembre tot el 5% corresponent al segon semestre

– A partir de l’any vinent prorratejat cada mes

Finalment s’aplicarà també al PDI-F, tot i que només en aquells conceptes en els quals la Generalitat tingui competències.

Al capítol VI se li descomptarà prorratejat per mesos.

Esperem que aquesta vegada la gerència informi amb temps suficient a tots els treballadors i treballadores i no 3 o 4 dies abans de cobrar la paga extra, com els va passar a les persones que estaven de baixa per malaltia amb els descomptes per les ITs.La Gerència no va tenir la valentia d’ajornar la mesura.

Us convidem a visitar el nostre web, on podreu trobar a  l’apartat normativa (punts 8 i 9 els acords sobre IT del PAS Laboral i PDI laboral).

També setmanalment, incorporem documents nous que poden ser del vostre interès  http:pagines.uab.cat/adt

Seguirem el fil a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A – BAIXES PER INCAPACITAT TRANSITÒRIA (BAIXES PER IT) (02/05/2012) 

Dilluns, 23 anunciàvem en el nostre comunicat que la UAB estava disposada a descomptar el 25% del sou en aquelles persones que portaven tres mesos de baixa per incapacitat laboral (baixa per malaltia comuna).     
   
Resulta que ja fa dies, la Gerència es “va adonar” -al cap d’un mes!- que efectivament el decret 5/2012 ens és d’aplicació i que aquesta mesura entrava en vigor el dia de la publicació del decret (24/03/2012).     
   
Doncs molt bé, dijous 26, la Unitat de Nòmines va comunicar a les persones funcionàries, que (gràcies a  la falta de rigor d’haver comunicat la mesura als treballadors i treballadores després d’un mes!), al cap de 4 dies, se’ls descomptaria de la nòmina aquest 25% amb caràcter retroactiu.     
   
Aquesta mesura se li ha notificat als caps, a la Junta …. i  resulta que a les persones interessades se’ls ha notificat quan falten 4 dies per cobrar la nòmina.     
   
Algú ha pensat que darrera una baixa hi ha una malaltia? I que una malaltia de més de tres mesos no és un mal menor? Com és possible que permetem aquest atac?     
   
Finalment divendres 27, la secció sindical CCOO fa arribar unes primeres informacions. Els felicitem. Ara només queda que els òrgans  unitaris (Junta de PAS funcionari i Comitè d’Empresa) es pronunciïn i tinguin en compte els treballadors i treballadores.

Seguirem el fil a veure què PASs-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Què PASs –  A – INFORMACIONS (20/04/2012)

  Us passem la informació que hem rebut, per part de les nostres caps, de la reunió que han mantingut  amb gerència. Volem agrair la rapidesa amb la qual ens convoquen a tots i totes els treballadors i treballadores dels seus àmbits per mantenir-nos puntualment informats. Volem compartir aquesta informació amb la resta del PAS, ja que de moment cap òrgan unitari està informant.

–      Fins el moment, s’han presentat 3 candidatures a Rector/a

–      La UAB va tancar el 2011 amb 19M de dèficit

–      Les taxes de matrícula augmentaran fins a un 60%

–      Les baixes IT de durada superior a 3 mesos començaran a cobrar només el 75% del sou

–      Retallades de sou del 3% en tots els conceptes per PAS-f i PAS-l. El PDI-funcionari no es veu afectat per aquesta mesura i la Generalitat té intenció de no aplicar-la tampoc al PDI-laboral. Pel Capítol VI volen fer un descompte del 6% en la paga de juny (sobre les percepcions de gener-juny) i després en la paga de desembre fer una regularització del descompte aplicat.

–      No aplicaran el 15% de retallada als interins  perquè no afecta a la UAB

–      Jornada i Horaris:

o   Des de RRHH no han fet encara cap comunicació perquè fins al juny no tindran la resolució oficial sobre el nou còmput anual d’hores.  S’han de fer 37,5 hores de promig a la setmana, però el còmput anual segons el Govern Central hauria de ser de 1633 hores i segons la Generalitat de 1582 hores. La diferència està en fer el còmput sobre les setmanes efectives de treball o sobre totes les setmanes de l’any.

o   Començaran a aplicar l’augment de jornada al setembre tot i que encara no tenen definides les noves tipologies d’horaris. Està encara per confirmar l’augment de mitja hora al juliol.

o   Estudien possibilitats d’ampliar la flexibilitat al màxim i inclús poder tenir dies de regularització amb el flexible sobrant. No se sap encara que passarà amb els dies de regularització d’aquest any 2012, a data d’avui són vigents però potser si apliquen la nova llei només ens correspondrien els dies EBEP i encara s’ha de veure com queda el còmput final d’hores per aquest 2012.

o   Esperem haver aclarit alguns dubtes i rumors que corren.

o   Continuarem informant de seguida que tinguem alguna novetat d’alguna fonts oficial.

Seguirem el fil a veure què PASs-A

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUE PAS-A AMB LES PROPOSTES DE JORNADA I HORARIS

 Aquests dies, molta gent es pregunta què passa amb la jornada laboral i amb els horaris.

És cert que la jornada passarà a ser de 37,5 hores, tot i que ningú ens ho ha comunicat oficialment. Sembla que la cosa començarà a imposar-se a partir de l’1 de setembre però potser tindrem una avançada al juliol. Durant el mes de jornada intensiva haurem de fer mitja hora més sobre l’horari que fem ara, però quin horari farem al setembre?

Hi ha col·lectius que en els seus llocs de treball s’han ajuntat per fer propostes d’horaris i volen presentar-les a RRHH a través dels seus caps. Bona iniciativa.

Però no haurien de ser els òrgans unitaris de representació del PAS qui fessin aquesta tasca? Com que no han presentat cap proposta al PAS, ni han informat de res, ni han demanat l’opinió de ningú (visca l’assemblearisme i la democràcia) el més lògic, doncs, és que cadascú vagi a la seva. El més greu és adonar-nos de perquè la gent porta les propostes directament als seus caps i/o a RRHH i no als òrgans unitaris, simplement perquè no confien en aquests.

No els hi falta raó i els hi sobren motius.

La Junta de Personal Funcionari està més preocupada i enfeinada boicotejant i vetant la nostra secció sindical que no pas ocupant-se dels problemes reals i immediats del PAS ni escoltant la veu dels treballadors i treballadores. Potser és més prioritari canviar el reglament de la Junta per mirar de mantenir-nos al marge que no pas presentar i escoltar propostes sobre les condicions de treball del personal.

A ADT l’únic que desitgem és treballar i la nostra voluntat és la de presentar una proposta tant a la Junta com a RRHH, on volem que es recullin les inquietuds de tots els treballadors i treballadores. De moment us adjuntem la que ens ha fet arribar un col·lectiu de personal laboral perquè li doneu una ullada. Esperem les vostres aportacions.

PROPOSTA

Pels horaris continuats de tarda, de 8 a 3 i les reduccions de jornada amb compactació, augmentar la jornada i la flexiblitat mitja hora.
Per l’horari majoritari de 9 a 5, i que molta gent vol mantenir per poder portar els nens a l’escola, hi hauria dues opcions com hi ha ara:

 Opció 1:

–      Entrada de 8 a 10h
–      Sortida de 16 a 18,30h
–      Dinar mínim 30’ i màxim 1,30h

 Opció 2:

–      Entrada de 8 a 10h
–      Sortida 4 dies de 15 a 16h i 1 dia pausa per dinar de 14 a 15h (mínim 30’)
–      1 tarda amb flexibilitat de 15 a 19h (mínim 1 hora de presència obligada)

Us annexem una taula amb un dels exemples que ens han fet arribar i on podeu posar els exemples que se us acudeixin i la taula anirà fent els càlculs.
Esperem les vostres aportacions.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

QUE PAS-A AMB LES ELECCIONS A RECTOR.

En aquests moments, la importància de les eleccions a Rector/a estan copsant tot el panorama d’actualitat de la UAB i properament els òrgans unitaris s’entrevistaran amb els possibles candidats per veure que ens “ofereixen” i així fer un suggeriment de vot a la resta de membres del PAS.

Mentrestant que PAS-A veritablement a la UAB? S’està coent l’aplicació de les mesures que proposa la Generalitat per als funcionaris als seu servei entre les que inclou el personal de les universitats i, per tant, AFECTA la UAB.

 Així que mentre la Gerència treballa documents on ens cauran les 37,5 hores /setmanals, no saben quina jornada anual haurem de fer, què passarà amb els permisos de nadal i setmana santa, ni quin serà l’horari i flexibilitat que s’aplicarà…. els òrgans unitaris veuen “prioritari” veure què passa amb els candidats a rector/a i que sàpiguen que el PAS “existeix” i que és “visible”.

Doncs molt bé, la Gerència “avisa” a través dels seus administradors i caps que faran un “assaig” de perllongament de la jornada a partir de juliol amb la jornada intensiva, que l’aplicació de la jornada nova vindrà amb el nou curs i la Junta de PAS funcionari diu que “no reconeixerà una altra jornada més que la de 35 hores”.

En fi, que està molt bé…. senyors candidats a rector i candidata a rectora… nosaltres només els fem una petició: doni’ls-hi hora ràpid per tal que un cop acabada la reunió es puguin posar a treballar aviat en les condicions de treball dels membres del PAS funcionari, que a alguns se’ls ha oblidat perquè van ser escollits.

Seguirem el fil…. a veure què PAS-s-A