Aquest espai neix amb la voluntat de donar continuïtat a diferents projectes duts a terme des de l’IGOP entorn a barris, crisi i innovació social. Pretén ser un espai on donar a conèixer les experiències d’innovació social que tenen lloc a Catalunya, però també vol facilitar la coneixença i les relacions entre les persones que estan duent a terme iniciatives socialment innovadores.