Descripció

Bancs del temps, horts urbans, cooperatives de consum agroecològic, Som Energia, Gufi.net, espais autogestionats, finances socials, assemblees locals del moviment antidesnonament. Aquest són el conjunt de pràctiques identificades en el Mapa de la Innovació Social a Catalunya elaborat en el marc del projecte Barris i Crisi. Són pràctiques cooperatives, orientades a satisfer necessitats socials diverses, que impliquen processos d’apoderament comunitari i que promouen formes alternatives de consum, de treball, de producció, de relació. El projecte Innovació Social i Polítiques Públiques: reptes i oportunitats (ISOP) ens permet conèixer les principals característiques d’aquest tipus de pràctiques, que hem agrupat sota el paraigües conceptual de la innovació social, i les relacions que mantenen amb les administracions públiques.

Objectius

El projecte de recerca ISOP persegueix tres objectius principals:

1. Aprofundir en el coneixement i la caracterització de les iniciatives identificades en el Mapa de la Innovació Social a Catalunya: quin és l’origen d’aquestes iniciatives? Quina és la seva base social? Quins objectius persegueixen? Quines són les seves formes organitzatives? Quin tipus d’aliances desenvolupen? Quins suports reben?

2. Explorar les relacions que s’estableixen entre aquest tipus d’iniciatives i les administracions públiques: quina importància té per a aquestes iniciatives el suport de les administracions? Quin paper poden jugar les administracions en el re-escalament, l’enxarxament, la continuïtat i la consolidació de les iniciatives socialment innovadores?

3. Fer propostes a les administracions públiques i als col·lectius socials que permetin consolidar, enfortir i expandir els processos d’innovació social en el país.

Resultats

Informe final del projecte: enllaç d’accés

Equip

Ismael Blanco (coordinador), Helena Cruz, Rubén Martínez, Yuni Salazar, Gerald Kogler, Valerie Vilacha, Quim Brugué, Marc Parés.

Finançament

ISOP ha rebut el suport del Programa DEMOC2014 (AGAUR i Departament de Governació Relacions Institucionals, Generalitat de Catalunya).

Execució

2015