Descripció

Projecte de recerca que focalitza sobre les dinàmiques de segregació urbana i d’innovació social davant la crisi. La recerca  diagnostica els efectes i les conseqüències socials de la crisi, i també les respostes que s’hi estan donant des dels barris. Aquesta recerca posa llum sobre una realitat fins ara poc reconeguda i poc estudiada, ja que bona part dels estudis existents sobre els impactes socials de la crisi en el nostre país han deixat de banda la seva dimensió territorial. La recerca ens està permetent constatar la desigual distribució territorial de les conseqüències socials de la crisi, i el conseqüent eixamplament de la distància entre els barris més benestants i els més desafavorits. Els barris més vulnerables tendeixen a ser aquells que es troben més aïllats territorialment i on hi ha una major concentració de població d’origen estranger amb molt pocs recursos econòmics. Malgrat l’extrema vulnerabilitat d’alguns d’aquests barris, la situació no arriba a esdevenir del tot insostenible des del punt de vista de les privacions, la convivència social i l’estabilitat política gràcies a les dinàmiques de solidaritat interpersonal entre veïns, a la feina solidària de les entitats i al treball conjunt entre les administracions i el teixit associatiu.

Objectius

El projecte Barris i Crisi respon a dos grans objectius. El primer és analitzar els impactes de la crisi sobre les desigualtats socioespacials en els municipis catalans i, més concretament, els seus efectes sobre els barris més desafavorits. El segon, identificar i analitzar el tipus de respostes que s’estan donant a aquesta situació des dels mateixos barris, intentant comprendre quins són aquells elements que contribueixen a la resiliència de les comunitats davant la crisi.

Resultats

Mapa de la Innovació Social a Catalunya: Enllaç d’accés

Síntesi dels resultats del projecte: Enllaç d’accés

Equip

Coordinació: Ismael Blanco (Departament de Ciència Política / IGOP-UAB), Quim Brugué (Departament de Ciència Política / IGOP-UAB), Oriol Nel·lo (Departament de Geografia, UAB) i Eduard Jiménez (Innovación y Consultoría en Políticas Públicas).

Equip de recerca: Óscar Rebollo, Marc Parés, Carles Donat, Helena Cruz, Rubén Martínez, Nicolás Barbieri, Andreu Camprubí, Charlotte Fernández, Javier García, Ernesto Morales, Natàlia Rossetti, Iván Bitrià.

Han col·laborat: Amadeu Mora i Pep Just (Ajuntament de Girona), Josep Manel Barbero, Consol Prados, Álvaro Serrano i d’un grup d’estudiants del Màster de Gestió Pública i del Màster de Polítiques Socials i Comunitàries que han realitzat els seus Treballs de Final de Màster en el marc d’aquesta investigació.

Finançament

Barris i Crisi ha rebut el suport del programa Recercaixa.

Execució

2013-2015

Més informació

Blog del projecte Barris i Crisi.