Descripció

L’IGOP i l’IERMB col·laboren en el desenvolupament d’aquesta recerca que es proposa analitzar com diferents tipus de factors relacionats amb la implantació territorial de les polítiques públiques i de l’acció social contribueixen a agreujar o a temperar les dinàmiques de desigualat socioespacial a l’àrea metropolitana de Barcelona, tot centrant la mirada en el paper que poden jugar diferents tipus d’innovacions polítiques i socials en la construcció d’un entorn metropolità socioespacialment més cohesionat. El projecte parteix de les evidències empíriques acumulades en el camp d’estudi de la segregació urbana per recerques com Barris i Crisi (IGOP-UAB) i La segregació espacial de la pobresa (IERMB).

Objectius

El projecte de recerca té tres objectius principals:

1. Analitzar en quina mesura i de quina manera la innovació social pot ser un factor de cohesió socioespacial i de transformació de les àrees urbanes més vulnerables.

2. Conèixer quines innovacions polítiques principals es produeixen en l’àmbit municipal a l’àrea metropolitana de Barcelona, com es distribueixen territorialment i quin paper juguen en la construcció d’entorns urbans més cohesionats.

3. Estudiar com es distribueixen territorialment els recursos públics i en quina mesura la major o menor densitat institucional en el territori contraresta o agreuja les desigualtats socioespacials existents.

Resultats

Mapa de la Innovació Social a l’àrea metropolitana de Barcelonaenllaç d’accés.

El cartografia georeferencia experiències socialment innovadores, visualitzant-les ja sigui per categories o segons el seu objectiu (aquelles pràctiques orientades al combat de la crisi i a la defensa de drets o aquelles que promouen un model socioeconòmic alternatiu). A banda de la localització de les iniciatives, també es pot activar la visualització de les àrees urbanes vulnerables i de les àrees urbanes benestants, una cartografia realitzada en el marc del projecte Barris i Crisi. El Mapa és col·laboratiu i disposa d’un formulari on es poden introduir noves iniciatives.

Catàleg de la Innovació Política a l’àrea metropolitana de Barcelonaenllaç d’accés.

El catàleg es visualitza a través d’una eina que permet la identificació de les polítiques innovadores, ja sigui per municipis o per categories. L’usuari pot ordenar i filtrar les polítiques segons diferents criteris (nom, municipi, categoria, subcategoria o paraula clau). El catàleg és col·laboratiu i disposa d’un formulari on es poden introduir noves polítiques.

Equip

IGOP: Ismael Blanco, Rubén Martínez, Núria Velasco, Yuni Salazar.

IERMB: Ricard Gomà, Sergio Porcel, Fernando Antón Alonso, Helena Cruz, Francesc Coll.

Assessorament tècnic de Gerald Kogler.

Finançament

Innovació i Metròpoli rep el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Execució

2016 – 2017