Capítol publicat al llibre La utilització dels buits urbans, coordinat per Manu Fernández i Judith Gifreu

Versió en català: Cruz Gallach, H. & Martínez Moreno, R. (2016) “I si «mentrestant» creem institucions comunitàries? Els buits urbans com a oportunitat”. In: Fernández, M. & Gifreu, J. (dir.). La utilització dels buits urbans. Barcelona: Diputació de Barcelona, pp. 172-183.

Versió en castellà: Cruz Gallach, H. & Martínez Moreno, R. (2016) “¿Y si mientras tanto creamos instituciones comunitarias? Los vacíos urbanos como oportunidades”. In: Fernández, M. & Gifreu, J. (dir.). El uso temporal de los vacíos urbanos. Barcelona: Diputació de Barcelona, pp. 179-191.