El Grup de Recerca sobre Dictadures i Democràcies (GReDD), format el 1997 amb el nom de Grup de Recerca sobre l’Època Franquista (GREF), ha estat reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i finançat en successives convocatòries de la Generalitat de Catalunya del 2002 ençà, inclosa la més recent (referència: 2021 SGR 00123). Després de la seva fundació, el grup no va trigar a esdevenir un dels principals punts de referència per als estudis del seu àmbit, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat i també internacionalment. Més endavant, la diversificació de de projectes de recerca i la incorporació de nous membres van anar afavorint que s’obrissin noves línies d’investigació en un marc temporal, espacial i temàtic cada vegada més ampli. La constatació d’aquesta realitat va fer recomanable, a començaments de 2022, l’adopció del nom actual, tot i que en cap cas això significa abandonar l’ancoratge en els interessos fundacionals del grup.

Formen part del GReDD els professors Francesc Vilanova (UAB, coordinador), Pau Casanellas (UAB), Xavier Domènech (UAB), Cristian Ferrer (UOC), Olívia Gassol (UOC), Guillermo García Crespo (UOC), Martí Marín (UAB), Conxita Mir (UdL), Carme Molinero (UAB), Carlos Ángel Ordás (UOC), Manel Risques (UB), Francisco Veiga (UAB), Ricard Vinyes (UB) i Pere Ysàs (UAB); els investigadors postdoctorals Laia Arañó (Fundació Carles Pi i Sunyer), Miguel Díaz (UAB), Julio Martínez-Cava (UB) i Jordi Sancho (UAB); els investigadors predoctorals de la UAB Nil Bosch, Mireia Capdevila, Xavier Planell, Daniel Raya, Rubén Soto i Gerard Vallejo, i el tècnic i investigador predoctoral de la UAB Ricard Martínez i Muntada.

Objectius

L’objectiu principal del GReDD és impulsar la recerca d’excel·lència sobre les dictadures del segle XX, les transicions i les democràcies que en resulten, amb particular atenció al cas espanyol i amb dimensió comparativa amb altres casos d’Europa meridional i Amèrica Llatina. Les línies de recerca del grup aborden tots els aspectes històrics -polítics, socioeconòmics i culturals- d’aquests sistemes. El GReDD desenvolupa la seva activitat mitjançant els equips de recerca de projectes competitius i convenis amb tota mena d’institucions, i dóna suport a l’activitat individual dels membres. Desenvolupa projectes per a la creació d’infraestructures científiques i impulsa de manera continuada el debat científic, sigui al Seminari Permanent oa congressos internacionals o jornades més especialitzades. El GReDD desenvolupa una intensa activitat de transferència de coneixements, divulgació científica i assessorament, considerant la perspectiva RRI.

Seminari Permanent del GReDD