Diputació de Barcelona

Memorial Democràtic

Fundació Cipriano García

Museu d’Història de Catalunya

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Dipartamento di Storia Culture Civiltà della Università di Bologna

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile

Università degli Studi Roma Tre

Universidade do Porto

Université Paris 8