* Catalunya durant el franquisme

* L’Esquerra a la transició

* Transicions a la democràcia a Europa i a l’Amèrica Llatina: Espanya, Portugal, Argentina i Xile

* Governadors Civils