Un equip de recerca del CEDID, amb la participació d’altres investigadors i investigadores, va desenvolupar entre 2016 i 2019 el projecte Transicions a la democràcia al sud d’Europa i a l’Amèrica Llatina: Espanya, Portugal, Argentina i Xile (HAR2015-63657-P), finançat pel Mineco. El projecte, els investigadors principals del qual van ser Carme Molinero i Pere Ysàs, va permetre un avenç rellevant en l’anàlisi i el coneixement dels processos de transició en els quatre casos estudiats, en particular gràcies a l’adopció d’una perspectiva marcadament comparativa. Entre els productes del projecte destaquen la construcció d’una base de dades bibliogràfica amb més de 200 entrades i la confecció d’una llista amb tots els arxius i fons documentals consultats. Totes dues eines es poden consultar online:

 * Accés a la base de dades

* Arxius i fons documentals consultats

Com a resultat de la recerca duta a terme, s’han publicat els volums:

Carme Molinero i Pere Ysàs (eds.). De Dictaduras a Democracias. Portugal, España, Argentina, Chile, Granada, Comares, 2020.

Aquest llibre analitza les claus del pas de dictadures a democràcies a Portugal i Espanya als anys setanta i a Argentina i Xile als vuitanta. Per explicar els processos de transició i poder-los comparar cal partir del marc temporal i espacial de cada cas, de la naturalesa i característiques dels règims dictatorials, de la seva trajectòria i dels factors determinants de la seva crisi. Per altra banda, el paper dels principals actors polítics i socials, la pròpia dinàmica dels esdeveniments i la configuració de les democràcies, ha de ser objecte de particular atenció. En aquest sentit, és destacable que, tot i la proximitat temporal, el marc econòmic, cultural i polític d’una i altra dècada foren molt diferents, com ho eren els escenaris propers: l’europeu amb democràcies sòlides i estats del benestar desenvolupats i el llatinoamericà amb la persistència de democràcies fràgils i la permanent influència dels EE.UU. Les dues dictadures ibèriques tenien els seus orígens en l’època d’entreguerres, en el temps dels feixismes, mentre que les d’Argentina i Xile als anys setanta s’establiren sota el paradigma de la lluita contra la subversió comunista i la doctrina de la Seguretat Nacional. De Dictadures a Democràcies analitza els trets característics dels quatre processos de canvi polític, destacant tant les seves semblances com les seves diferències.

Enllaç a l’Índex

Carme Molinero i Pere Ysàs (eds.): Transiciones. Estudios sobre Europa del Sur y América Latina, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019.

Portugal, Espanya, Xile i l’Argentina van viure, entre mitjan anys setanta i els vuitanta, un procés de transició després del final de les respectives dictadures que havien hagut de patir. No sempre és cert que després de la tempesta arribi la calma, ja que la lluita contra la inèrcia d’aquells règims sol esdevenir un tenaç obstacle en el camí cap a la democràcia. Però ¿és aquest el destí que realment s’assoleix o és la normalització –l’adaptació- dels anteriors engranatges al mecanisme democràtic? En qualsevol cas, van ser processos protagonitzats per la pugna entre el canvi i la cntinuïtat, allò nou i allò vell, el diàleg i les armes, la memòria i l’oblit; i, igualment, van ser moltes les persones que, també des d’àmbits que transcendien l’esfera política, perseveraren en exigir els molts sanejaments i reparacions de les ferides causades per les dictadures. Quatre transicions amb algunes semblances i amb notables diferències, desenvolupades en contextos espacials  temporals diversos, sobre les quals en aquest llibre s’analitzen aspectes clau. Quatre processos transicionals particularment rellevants de la tercera onada de democratitzacions, sobre els quals els autors, a través d’una detallada i necessària contextualització, aporten nous coneixements i reflexions per a la seva millor comprensió. El llibre és producte del projecte de recerca Transiciones a la democracia en el sur de Europa y en América Latina: España, Portugal, Argentina y Chile
(HAR2015-63657-P).

Enllaç a l’Índex

Per accedir a una síntesi dels principals resultats del projecte: Resum