El CEFID participa des de l’any 2003 en el programa Argó, impulsat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i orientat a la col·laboració amb l’ensenyament secundari. En el marc d’aquest programa, cada estiu el centre acull durant tres setmanes un nombre variable d’estudiants de Batxillerat. Durant la seva estada a la UAB, els estudiants realitzen, a tall de pràctiques, tasques de suport a l’activitat del centre i, alhora, reben orientació per a la realització dels seus treballs de recerca històrica, tant pel que fa a l’enfocament general com a metodologia i fonts d’informació.

Més informació