Projectes de recerca dirigits per membres del CEFID/CEDID

Estudi historiogràfic sobre el poble gitano a Sabadell                                                                        Investigador principal: Martí Marín                                                                                                                  Referència: Exp. 2022/264 (Ajuntament de Sabadell)                                                                        Durada: 2022

Estudi per recuperar la memòria històrica de les dones de Castelldefels i la seva aportació al desenvolupament de la ciutat de Castelldefels
Investigador principal: Carlos Ordás García
Referència: Exp. PART 2022/617
Ajuntament de Castelldefels
Durada: 2022

Topografia dels espais de repressió franquista a la ciutat de Barcelona. (1939-1978)
Investigador principal: Martí Marín
Referència: 21002007
Ajuntament de Barcelona
Durada: 2021-2022

Informe i realització del Pla de Memòria Històrica de Sabadell                                                    Investigador principal: Martí Marín                                                                                                                  Referències: Exp. 2020/451 i Exp. 2021/67                                                                                                Durada: 2020-2021

Sabadell: ciudadanía y libertades públicas. Un modelo para la memoria democrática en contextos urbanos
Investigador principal: Martí Marín
Referència: 167-MD-2020 / 782-248529 (Ministerio de la Presidencia)
Durada: 2021

Memòria i patrimoni de l’exili a l’Euroregió (1936-1945)
Investigadora principal: Laia Arañó
Referència: APC-2019-13 (Euroregió Pirineus Mediterrània)
Durada: 2020-2021

Imaginaries of the Future of the Youth(s)
Investigadora principal: Olívia Gassol (amb Natàlia Cantó)
Referència: CSO2017-88594-P
Durada: 2017-2020 (Prorrogat)

La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939: final
Investigadors principals: Manuel Aznar Soler y José Ramón López García
Referència: FFI2017-84768-R
Durada: 2018-2020 (Prorrogat)

Transiciones a la democracia en el sur de Europa y en América Latina: España, Portugal, Argentina y Chile
Investigadors principals: Carme Molinero Ruiz i Pere Ysàs Solanes
Referència: HAR2015-63657-P
Durada: 2016-2019

Projecte de recerca i publicació Francesc Montserrat, alcalde de Les Franqueses
Investigadors responsables: Martí Marín i Helena Saavedra
Contracte amb l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Durada: 2017-2019

Projecte de recerca i publicació Julio Muñoz Ramonet i el seu temps
Investigadora responsable: Carme Molinero
Contracte amb la Fundació Julio Muñoz Ramonet
Durada: 2017-2018

Perfiles de la extrema derecha europea en la posguerra fria. Tendencias transideológicas y transversalidad de las bases sociales 
Investigador principal: Francesc Veiga
Referència: HAR2015-68452-P
Durada: 2016-2018 (prorrogat)

Proyecto de epistemología para un diccionario de la memoria colectiva: conceptos, expresiones, marcas y políticas
Investigador principal: Manel Risques
Referència: HAR2014-52902-P
Durada: 2015-2017

La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939
Investigador principal: Manuel Aznar Soler
Referència: FFI2013-42431-P
Durada: 2014-2016 (prorrogat)

Continguts, criteris i consideracions per a l’establiment d’una política pública de memòria a Barcelona en relació al Pla d’Actuació Municipal de la ciutat (Assistència tècnica al Comissionat de Projectes Estratègics i Memòria Històrica de l’Ajuntament de Barcelona)
Investigadora responsable: Carme Molinero
Institució finançadora: Ajuntament de Barcelona
Referència: Exp. 2015/245
Durada: 2015-2016

Recuperar, conservar i difondre. La creació d’un fons oral sobre dones universitàries a Barcelona durant el franquisme
Investigadores responsables: Carme Molinero i Helena Saavedra
Institució finançadora: Ajuntament de Barcelona
Referència: 15S02918-001
Durada: 2015

La izquierda en la transición española
Investigador Principal: Pere Ysàs
Referència: HAR2012-31431
Durada: 2013-2015

Salvador Espriu: estudi genètic i interartístic de la seva obra.
Investigador principal: Víctor Martínez Gil
Referència: FFI2011-25037
Durada: 2012-2014

Escriptors catalans de la República (1931-1936)
Investigador principal: Jordi Castellanos († 19/10/2012) – substituït per Enric Cassany i Cels (no membre)
Referència: FFI2011-25051
Durada: 2012-2014

Perseguidos y salvados. La huida de refugiados judíos y aliados durante la segunda guerra mundial a través de los Pirineos.
Investigador Principal: Conxita Mir Curcó
Referencia: Action 4/selection 2012/ Ref. 533301
Duración: 2012-2014

Memoria y sociedad. Las políticas de reparación y memoria y los procesos sociales en la construcción de la memoria pública contemporánea en España
Investigador principal: Ricard Vinyes.
Referència: MICINN, HAR2011-23490
Duració: 2012-2014

Estado e memória: políticas públicas da memória da ditadura portuguesa (1974-2009).
Investigador principal: Manuel Loff (Universidade do Porto)
Investigadors del CEFID participants: Carme Molinero i Pere Ysàs
Referència:PTDC/HIS-HIS/121001/2010 (Fundação para a Ciência e Tecnologia)
Duració: 2012-2013

Historia, memoria y justicia: los espacios de duelo y memoria de las víctimas de la violencia franquista.
Investigadora principal: Conxita Mir Curcó
Referència: HAR 2010-15791
Duració: 2011-2013

Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939
Investigador principal: Manuel Aznar Soler
Referència: FFI2010-21031
Duració: 2011-2013

Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939
Investigador principal: Manuel Aznar Soler
Referència: MICINN, FFI2010-21031
Duració: 2010-2013

El Tribunal de Orden Público. Actors i dinàmiques polítiques. Catalunya, 1963-1976.
Investigador principal: Javier Tébar
Referència: Ministerio de la Presidencia, ref. 240
Duració: 2011-2012

Cataluña en la transición española
Investigadora principal: Carme Molinero
Referència: HAR 2009-07825
Duració: 2010-2012

Diccionario biográfico de los parlamentarios de Cataluña, 1810-1868
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Referència: MICINN HAR2009-08989
Duració: 2010-2012

Cultura i literatura a Catalunya, 1939-1959.
Investigador principal: Jordi Castellanos Vila
Referència: MICINN, FFI2008-030408
Duració: 2009-2011

Intercambios entre sistemas literarios: mediación y mediadores desde la literatura catalana (s.XX)
Investigador principal: Víctor Martínez-Gil
Referència: MICINN, FFI2008-02987
Duració: 2009-2011

Realització d’un Tesaurus sobre la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980)
Investigador principal: Borja de Riquer
Referència:Conveni amb el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya
Duració: 2009-2010

Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939.
Investigador principal: Manuel Aznar Soler.
Referència: MEC, HUM2007-60545
Duració: 2007-2010

Inventari d’iconografia i simbologia franquista a les comarques de Barcelona i possibles mesures de senyalització i retirada
Investigador principal: Pere Ysàs
Referència:Conveni amb el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya
Duració: 2009

Construint la ciutat democràtica: el moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició (1964-1980), en el marc del projecte El moviment veïnal a Catalunya durant la transició: la seva història, la seva memòria
Investigadors principals: Pere Ysàs i Carme Molinero
Referència: Conveni amb la Direcció General de la Memòria Democràtica-Dept. d’Interior Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.
Duració: 2008-2009

Selecció, anàlisi i difusió d’articles sobre Història de Catalunya.
Investigador principal: Borja de Riquer i Permanyer
Referència:Conveni amb la Biblioteca de Catalunya
Duració: 2008-2009

La repressió política de postguerra: els empresonats a Barcelona, 1939-1944.
Investigador principal:
Referència: AGAUR, 2007EBRE6
Duració: 2007-2009

Los partidos de ámbito no estatal en el sistema político español. Una perspectiva comparada.
Investigador principal: Montserrat Baras.
Referència: MEC-DGICYT, SEJ2006-1576-C03-02
Duració: 2006-2009.

Projecte TRACES
Investigador principal: Jordi Castellanos
Referència: Conveni amb Caixa de Terrassa
Duració: 2007-2008

Auge y crisis de la movilización socio-política en España durante los años 70.
Investigador principal: Pere Ysàs.
Referència: MEC, HUM2006-06947.
Duració: 2006-2008.

Diccionari biogràfic dels parlamentaris de Catalunya. Segona fase. 1869-1901.  (2005-2008).
Investigador principal: Borja de Riquer.
Referència: MEC, HUM2005-01485
Duració: 2005-2008

Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX
Investigador principal: Jordi Castellanos  (2005-2008).
Referència: HUM2005-01109/FILO
Duració: 2005-2008

Memòria d’un moviment: els estudiants catalans contra Franco
Investigadora responsable: Carme Molinero.
Referència: AGAUR,2005AREM1003 (2006-2007).
Duració: 2006-2007

Diccionario bio-bibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano español de 1939: final.
Investigador principal: Manuel Aznar Soler.
Referència: MEC, HUM2004-02870
Duració: 2004-2007

El franquismo en Catalunya. Instituciones, organizaciones y personal político.
Investigador principal: Pere Ysàs.
Referència: DGI, BHA2003-04165
Duració: 2004-2006

Las políticas sociales del Régimen franquista.
Investigadora principal: Carme Molinero
Referència: DGI, BHA2000-0179
Duració: 2001-2003

Diccionario bio-bibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano español de 1939 en Inglaterra, Unión Soviética y resto de América.
Investigador principal: Manuel Aznar Soler
Referència: BFF2000-0070 (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
Duració: 2000-2003

Ajudes a grups de recerca coordinats per membres del CEFID

Grup de Recerca Sobre l’Època Franquista (GREF). 2017 SGR 169. (2017-2020). Investigador responsable: Pere Ysàs

Grup d’Estudis de l’Exili Literari (GEXEL). 2017 SGR 1324. (2017-2020). Investigador responsable: Manuel Aznar Soler.

Grups d’Estudis de l’Exili Literari (GEXEL). 2014 SGR 1376. (2014-2016). Investigador responsable: Manuel Aznar Soler.

Grup de Recerca en Història Actual (GReHA). 2014 SGR 956. (2014-2016). Coordinador del grup: Francisco Veiga.

Grup d’Estudis de l’Exili Literari (GEXEL). 2009 SGR 1286. (2009-2013). Investigador responsable: Manuel Aznar Soler.

Grup de Recerca sobre l’Època Franquista (GREF). 2009 SGR 710. (2009-2013). Investigador responsable: Pere Ysàs Solanes.

Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània. 2009 SGR 349. (2009-2013). Investigador responsable: Jordi Castellanos i Vila.

Grup d’Història del Parlamentarisme. 2009 SGR 920. (2009-2013). Investigador responsable: Borja de Riquer i Permanyer.

Grup de Recerca sobre Elits i Partits Polítics (GREP).Referència: 2009 SGR 1290. Coordinadora del grup: Montserrat Baras.

Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE). 2009 SGR 1034. Investigador responsable: Francesc Foguet.

Grup de Recerca sobre l’Època Franquista. Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya, SGR2005-00809 (2005-2008). Investigadora responsable: Carme Molinero.

Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània. Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya, SGR2005-00473 (2005-2008). Investigador responsable: Jordi Castellanos.

Grup d’Història del Parlamentarisme. Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya, SGR2005-00802 (2005-2008). Investigador responsable: Borja de Riquer.

Grup de Recerca sobre l’Època Franquista. Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya, SGR2002-0196 (2002-2005). Investigadora responsable: Carme Molinero.