Jornades d’actualització científica i didàctica realitzades, 2008-2021