La Base de Dades “Gobernadores civiles (1936-1982)“, ha estat recentment publicada al portal web de l’equip Estado y poder en la España del Siglo XX de la Universidad de Sevilla. A l’elaboració hi ha format part el nostre company Martí Marín (CEDID-UAB), juntament amb Julio Ponce (Universidad de Sevilla) i Julián Sanz (Universitat de València).

L’Excel resultant es pot descarregar lliurement a https://grupo.us.es/estadoypoder/base-de-datos-de-gobernadores-civiles/, on també trobareu altres bases de dades sobre la mateixa temàtica. Es tracta, sens dubte, d’una eina que pot tenir elevada utilitat per a futures recerques.

L’accés és lliure i obert i us el posem a disposició.