Un equip de recerca del CEFID va desenvolupar entre 2013 i 2015 el projecte L’esquerra a la Transició Espanyola (HAR2012-31431), finançat pel Mineco. El projecte, l’investigador principal del qual va ser Pere Ysàs, permeté avançar molt significativament en l’anàlisi i la interpretació del paper de les esquerres espanyoles en el procés de transició de la dictadura franquista a la democràcia parlamentària. Entre els productes del projecte destaquen la construcció d’una base de dades bibliogràfica amb prop de 300 entrades i la confecció d’una llista amb tots els arxius i fons documentals consultats. Totes dues eines es poden consultar online:

Com a resultat de la recerca duta a terme, s’ha publicat el volum:

Carme Molinero i Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas en tiempos de transición, València, Publicacions de la Universitat de València, 2016.
La crisi terminal del franquisme va estar marcada per la dialèctica entre la mobilització social impulsada per l’oposició d’esquerres per forçar la «ruptura democràtica» i els intents per part del personal del règim de dur a terme una «reforma» més o menys limitada. L’esquerra o, més ben dit, les esquerres tingueren, doncs, un paper molt rellevant en aquella crisi i en el procés que conduí a la democràcia. Tanmateix, en les explicacions generals sobre el canvi polític a Espanya no sempre es té prou en compte el paper dels actors socials i polítics que compongueren aquelles esquerres ni el dels esdeveniments que protagonitzaren. Ampliar i aprofundir en el seu coneixement és l’objectiu del present volum, que recull aportacions de diferent caràcter sobre les esquerres als anys setanta. Després d’una imprescindible mirada als països més pròxims a l’Europa meridional, s’aborden el paper i l’acció del PSOE, el PCE i l’esquerra revolucionària. Segueixen una anàlisi del moviment sindical al llarg de la transició, una visió del particular i complex panorama de les esquerres basques i, tancant el volum, tres textos centrats en aspectes específics de l’acció cultural, institucional i mobilitzadora de les esquerres a Catalunya. L’obra és fruit del projecte d’investigació La izquierda en la transición española (HAR2012-31431) i d’un Seminari internacional amb el mateix títol celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona el novembre del 2015.

Enllaç a l’índex

Per accedir a una síntesi dels principals resultats del projecte: Resum