https://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/presobservatoriconvivencia14.pdf

https://www.uab.cat/web/noticies/detall-d-una-noticia/inauguren-l-observatori-de-la-convivencia-i-el-civisme-1345667174054.html?noticiaid=1345667697382 Dr. Joan LLuís Pérez Francesch presentant el’Observatori de la Convivència i el Civisme a Catalunya

El passat 4 de març a la seu de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials va tenir lloc la presentació de l’Observatori de la convivència i el civisme a Catalunya, iniciativa que persegueix realitzar una anàlisi de l’abast i implicacions del civisme en la nostra societat actual, en els espais públics, per ser un àmbit crucial per a la vida del ciutadà en societat .

LSTE + ICPS + UAB Presentació de l’OCCCAT. Joan Marcet i Joan Lluís Pérez Francesch
Dr. Joan Botella Corral y Joan Lluís Pérez Francesch.

Les paraules de benvinguda van anar a càrrec del Dr Joan Marcet, director de l’ICPS, qui va parlar de la necessitat de prestar especial atenció al civisme , i va fer esment de tres notícies que van ser publicades aquest mateix dia, tot evidenciant així la importància de la convivència i del civisme .

Posteriorment va intervenir el Dr. Joan Botella , degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB , qui va dividir el seu discurs en tres grans aspectes : 1) Els malentesos respecte al terme civisme i, en aquest sentit , va subratllat la necessitat de definir el terme; 2 ) Per què sembla que hi ha més problemes de civisme? i 3 ) Suggeriments , i en aquest aspecte va destacar la importància de mantenir una visió positiva davant del civisme , recordant que “no es pot prohibir tot allò que no agrada ” .

Després el Dr. Joan Lluís Pérez Francesch , responsable principal del Grup de Recerca sobre Llibertat , Seguretat i Transformacions de l’ Estat de la UAB , va presentar el projecte de l’Observatori. En primer lloc va fer esment de la necessitat d’una reivindicació de l’espai públic en una societat en crisi constant , en segon lloc va referir-se a una aproximació dels elements configuradors de l’espai públic i d’aquells que, tot i indirectament , incideixen , així com a les modificacions que el concepte espai públic pot tenir , derivat de les transformacions que la nostra societat actual viu , com és el cas de les noves tecnologies . Després , pel que fa a la relació entre civisme i dret , va assenyalar la necessitat de dignificar el dret , ja que aquest no és només per sancionar. Cal construir un espai públic des dels valors humans que el dret després haurà de protegir, perquè el dret és la garantia de la llibertat . Més endavant , va esmentar alguns dels elements del civisme : responsabilitat social , drets i deures, participació social , respecte als altres i a l’entorn i , si escau , exigir el compliment de la llei . Per finalitzar , va fer esment als propòsits que persegueix l’Observatori .

A més , l’esdeveniment va comptar amb la participació de distingides personalitats de l’àmbit acadèmic i de l’administració pública , que també van intervenir amb enriquidors aportacions, com la dels Srs Josep M. Lahosa ( Ajuntament de Barcelona ) , Fernando Pindado ( expert en participació ciutadana ), Xavier Pastor ( Universitat de Girona ) i el Dr. Francesc Xavier Altarriba (ECOSED ) .

Per finalitzar l’esdeveniment es va obrir un torn obert per a la participació del públic .

 

 

Joan Lluís Pérez Francesch, Xavier Pastor, Francesc Pindado, Fernando Pindado Sanchez y Josep M. Lahosa.