https://www.ara.cat/societat/barcelona/meitat-multes-incivisme-barcelona-no-s-arriben-cobrar_1_4879847.html