RESUM: Inspirat en el personalisme filosòfic del segle XX,
l’autor d’aquest text proposa recuperar, novament, la teoria de
les virtuts i de les bones pràctiques en l’exercici de la política
en el si de les democràcies representatives. Posa de manifest la
necessitat que l’ètica de les virtuts s’exerciti en el marc de les
administracions públiques i també que sigui objecte d’educació
per part la ciutadania. Entén que només així serà possible recuperar
la credibilitat i la participació en la vida política.

Per veure tot l’article dóna clic aquí:

Virtuts humanes per a la vida pública