Considerant el doble caràcter dels drets fonamentals segons el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 14 de juliol de 1981, que al·ludeix a el “doble caràcter” que tenen els drets fonamentals, cal recordar el següent: en primer lloc, els drets fonamentals són drets subjectius, drets dels individus no només en quan drets dels ciutadans en sentit estricte, sinó quan garanteixen un status jurídic o la llibertat en un àmbit de l’existència. Però, al propi temps, són elements essencials d’un ordenament objectiu de la comunitat nacional, quan aquesta es configura com a marc d’una convivènciahumana justa i pacífica, plasmada històricament en l’Estat de Dret i , més tard, en l’Estat social de Dret o l’Estat social i democràtic de Dret, segons la fórmula la Constitució (art 1,1.). És a dir, en ser els drets fonamentals el resultat dels acords socials, com a fruit de la superació de les relacions de tensió entre diversos ens socials, superats a partir de la idea d’una cooperació entre els individus per aconseguir una fi comuna que beneficiï a tots. Per això, els drets fonamentals són importants per a l’anàlisi jurídica de l’espai públic, en primer lloc en ser el lloc on aquests es materialitzen (acompanyen a la persona per ser inalienables i inviolables ), però també perquè la seva finalitat i el seu límit està en el be comú, que considerem és un dels elements que ha de  subsistir en aquest espai comú, obert, visible i manifest a tots, que li diem “Espai públic”.