La necessitat d’un “Observatori de la convivència i el civisme a Catalunya 

És important analitzar els elements jurídics que es desenvolupen a l’Espai Públic, que es fonament en raó a la convivència cívica dels ciutadans, principis i valors com són la tolerància, la reciprocitat i el respecte, sota el resguard d’una moral col·lectivament reconeguda i acceptada que permet crear llaços del que Aristòtil va dir “l’Amistat cívica”. Aquests elements són clarament generals i inspiradors dels drets fonamentals en raó de garantir una protecció de l’individu front la intervenció de l’estat, però també hi ha elements que s’originarien en raó de la intervenció de l’Estat i la seva potestat per intervenir i regular els comportaments dels seus ciutadans amb la finalitat de preservar i fer efectius els drets fonamentals, anteposant com la seva fi el “ben comú”. De tal forma, que l’Estat és el salvaguarda encarregat de la realització dels valors necessaris per a la convivència cívica, tals com la llibertat, la justícia, la seguretat i els serveis públics.

Aquests elements de l’espai públic pertanyen als valors que es constitueixen a la base de les finalitats que l’ésser humà pretén aconseguir en viure en societat, finalitats que no aconseguiria aïllat de la vida comuna; tal com assenyala *Isaiah Berlin “la llibertat d’alguns ha de dependre de les restriccions d’uns altres”.

A més és important considerar els canvis constants en la nostra societat plural, canvis que impliquen noves formes d’organització social i política, entre ells cal canvis generats arran de la crisi econòmica i els diversos moviments ciutadans que ha desencadenat, els canvis culturals producte de la immigració i pel que fa al món jurídic la propera entrada en vigor de la nova “Llei de Seguretat Ciutadana”, tot això són canvis importants que requereixen de l’anàlisi jurídica i social.

Per això, l’ “Observatori de convivència i civisme a Catalunya” neix com una eina d’anàlisi social i principalment jurídic dels múltiples comportaments que es manifesta en els “Espais Públics” amb motiu de la convivència ciutadana del dia a dia.

La nostra finalitat.

La finalitat de l’ “Observatori de Convivència i Civisme a Catalunya” és ser un referent en el diagnòstic de l’estat de la convivència en els espais públics de Catalunya, en el que refereix a l’anàlisi de les “Ordenances de Civisme i convivència” i aportar possibles millores de forma eficaç i senzilla per ser propers al ciutadà usuari dels Espais Públics i a qui s’ha de donar protecció i assegurar el compliment dels seus Drets Fonamentals.

Objectius:

1) Anàlisi sistemàtica de les ordenances de civisme, amb la intenció de fer un balanç de conductes cíviques i incíviques, i els valors socials dominants.

 2) Explicitar la importància de l’espai públic en una societat democràtica. Estudiar així els conflictes que es donen amb els diferents drets fonamentals de les persones.

 3) Fer propostes normatives per al futur (Codi de bones pràctiques civiques).

 4) Desenvolupar aplicatius per denuncies, facilitar les funciones dels agents cívcs i la polícia, i en el seu cas sancions o mediacions. En col.laboració amb l’IDT.

 Equip humà

JOAN LLUIS

 Director: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch

272363_1664372628116_4948908_o

 Col.laborador: Dr. Tomás Gil Márquez

404519_10151414198362162_786563417_n

 Col.laboradora: Sra. Paula Esther Ruiz Alfaro