En aquest llibre trobareu les intervencions dels participants al Seminari sobre civisme i llibertat que va tenir lloc al Museu de Badalona del 25 al 27 de febrer de 2009, organitzat per l’Ajuntament d’aquesta ciutat i pel Grup de Recerca sobre Llibertat, Seguretat i Transformacions de l’Estat, del Departament de Ciència

Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. En les sessions del seminari i en els debats posteriors, així com en el present llibre, es van aportar reflexions i elements de judici per tal de valorar la relació entre els dos conceptes sobre els quals va tractar el seminari: civisme i llibertat.

El tema del civisme és de gran actualitat. Darrerament diversos ajuntaments han aprovat ordenances de civisme com un element central per regular la convivència en llibertat, perquè, com es diu popularment, “la llibertat d’un s’acaba on comença la del veí”. Avui en dia, la complexitat de les relacions humanes i socials ha obligat a regular els elements basics de la convivència, sovint quan aquesta no emergeix de la mateixa ciutadania. Avui les idees d’espai públic i de ciutat com a espai on es desenvolupa la llibertat també estan en crisi.

Badalona no ha restat al marge d’aquesta inèrcia general. La ciutat –i els seus barris– ha de propiciar condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups socials es desenvolupin de forma eficaç i eficient i, per tant, amb seguretat. La intervenció urbanística n’és un element important, com també ho són l’educació, la integració de la diversitat o la creació de condicions de justícia social. El civisme és un concepte complex en què es barregen condicionaments vitals de molts tipus. Per això, em sembla important la col.laboració entre la Universitat i l’Ajuntament, tal com s’esdevé en les jornades que recull aquest llibre.

Dòna click aquì, per veure el llibre: Civisme i Llibertat