Amb “bones pràctiques” volem una sèrie de “Decàlegs” sobre el comportament cívic en realitzar determinades activitats o funcions, amb la finalitat d’aportar una eina que sigui primordial ment senzilla per tenir un llenguatge comú i no abstracte que permet identificar-se amb el ciutadà dempeus i les seves activitats comunes, però a més una eina pràctica quan el nostre decàlegs estan pensats per i per als ciutadans, és a dir, són basats en pràctiques quotidianes i situacions del dia a dia i són de fàcil ús.

incivismo