Presentació de l’informe 2017 de l’Observatori de Civisme en el Transport Ferroviari