Reivindicació de l’espai púlic en una societat en crisi constant