0025AX6I   Els barcelonins sus penen per primera vegada l’alcaldessa AdaColau en el baròmetre municipal