https://iermb.uab.cat/ca/noticias/lus-quotidia-de-bicicletes-i-patinets-augmenta-un-49-a-la-metropolis-de-barcelona/

L’ús quotidià de bicicletes i patinets augmenta un 49% a la metròpolis de Barcelona.

Un estudi de l’AMB i l’IERMB estima que l’ús de les bicicletes ha incrementat un 34% a la xarxa metropolitana Bicivia en els darrers dos anys i, els dels patinets, un 123%

 

L’estudi Aforaments a la xarxa Bicivia metropolitana (2021). Evolució 2019-2021 i comparació amb altres dades de mobilitat, impulsat i encarregat per l’AMB i elaborat per l’IERMB, evidencia el notable creixement de l’ús de la bicicleta i el patinet a l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre el 2019 i el 2021, s’ha produït un increment del 49% de l’ús de la Bicivia en un dia feiner.

bicivia_IERMB-1La Bicivia és la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona dissenyada per l’AMB, d’acord amb els ajuntaments metropolitans. Amb nou eixos principals i més de 500 km, quan estigui finalitzada permetrà creuar el territori de nord a sud i d’oest a est.

En concret, l’ús de les bicicletes augmenta un 34% i el dels patinets un 123%. Aquests darrers vehicles representen ja un terç del total de fluxos en la xarxa Bicivia, quan fa dos anys eren el 22%.

Bicivia 1, l’eix pedalable que més creix

El creixement ha estat pràcticament generalitzat a la metròpolis de Barcelona. En gairebé la totalitat dels punts analitzats, l’ús d’aquesta xarxa pedalable metropolitana ha incrementat més d’un 20% entre 2019 i 2021.

Els creixement més gran s’ha registrat als punts de la xarxa Bicivia més propers a la zona litoral. Concretament, a l’eix Bicivia 1, que connecta el Prat de Llobregat, Gavà i Castelldefels. Pel que fa a la distribució per sexes de la població usuària de la Bicivia, un 78% són homes i un 22% dones. En el cas de la bicicleta, el 82% de l’ús de la xarxa correspon a homes i el 18% a dones. En patinet, el 69% són homes i el 31% dones.

Les dades provenen dels comptatges permanents, així com dels automàtics i manuals que s’han realitzat a la xarxa Bicivia metropolitana durant els mesos de juny-juliol i novembre de 2019 i el maig-juny i octubre-novembre de 2021. Els aforaments corresponents a l’any 2021 han estat desenvolupats per la consultoria VAIC Mobility.