Primer pas del mètode científic

Es tracta de la formulació d’un problema o situació al qual volem donar solució. Aquesta formulació es realitza a través d’una pregunta. L’objectiu per tant, serà donar resposta a la pregunta formulada.

La pregunta ha ser contenir al menys un factor (variable) que s’ha de poder mesurar, i preferiblement, ha de ser quantitativa.

 

Exemple: On és major la riquesa d’espècies*, en la Cala Montgó o en la Cala del Rec del Molí?

*Riquesa d’espècies: variable quantitativa.