QUÈ ÉS UNA VARIABLE?

Les variables són aquelles dades que tenen característiques pròpies i que poden estar sotmeses a canvis o modificacions i les podem: estudiar, controlar o mesurar.

En el mètode científic les variables més importants són:

 • Variables independents: són aquelles variables que tu pots controlar. És a dir, són la causa d’un fenomen o situació. Les variables independents també poden causar alteracions en els resultats podent actuar com a covariables, per això cal tenir-les controlades en tot moment.
 • Variables dependents: és allò que NO podem controlar de manera que és el resultat de les variables independents i per tant, se les ha de donar una explicació.

Aquestes variables poden ser de tipus:

 • Variables qualitatives: són etiquetes que poden ser numèriques o no, que representen a un grup o a una categoria. Poden ser:
  • Nominal: és un atribut, un nom.
  • Ordinal: és un número que es dona a mode de etiqueta, ja que les variables qualitatives no es poden mesurar numèricament.
 • Variables quantitatives: són aquells valors numèriques que sí que es poden mesurar i pels quals té sentit fer aritmètica. Poden ser:
  •  Discretes: valors enters
  •  Contínues.

 

Exemple: Per tal d’avaluar la riquesa d’espècies en una paret de roca vertical en la Cala Montgó:

 • Variables independents:
 • Profunditat (m): variable quantitativa continua
 • Temperatura de l’aigua: varibale cuantitativa continua
 • Nuvolositat: variable qualitativa ordinal → 0, sense núvols / 1, ¼ de fracció de cel coberta de núvols / 2, 2/4 de fracció coberta / 3, ¾ de fracció coberta / 4, cel totalment cobert.
 • Localització: variable qualitativa nominal
 • Variable dependent:
 • Riquesa d’espècies: variable quantitativa discreta.