Centres de recerca d’interès

Institut de Ciències del Mar – CSIC

Centre d’Estudis Avançats de Blanes

IRTA – Ecosistemes aquàtics

Webs d’interès

Marine Biological Association – UK

Recerca en acció

World Register of Marine Species

Marine Protected Areas – Mediterranean (MedPAN)

Màsters oficials d’interès

Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat – UAB

Aqüicultura – UAB-UB-UPC

Oceanografia i gestió del medi marí – UB

Revistes científiques indexades SCI d’interès

Marine biology

Marine pollution bulletin

Deep-Sea Research I

Deep-Sea Research II

Estuarine, Coastal and Shelf Science

Marine biodiversity